Retur forside elevlisterElevliste 1924/25
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Kaj Frier, Assistent Frier, Jyderup
Anne Lise Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Inger Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
David van Wyhe, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård
II Underklasse (16 elever på dette niveau)
Poul Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ane Margrete Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Godsejer Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Kathe Lang, Garver Lang, Jyderup
Gunnar Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Preben Søvndal Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
III Underklasse (10 elever på dette niveau)
Palle Bo Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Kaj Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Jørn Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Vagn Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Herta Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
Christian Petersen Slagter Petersen, Jyderup
Svend Treppendahl, Boghandler Treppendahl, Jyderup
Karlsvig Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
IV Underklasse (13 elever på dette niveau)
Asger Bindslev, Pastor Bindslev, Indien
Anne Lise Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Hans Peter Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Otto Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Poul Lang, Garver Lang, Jyderup
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Herta Christensen, Bogholder Christensen, Jyderup
I Mellemskoleklasse (26 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Poul Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Hans Leo Hansen, Dyrlæge Hansen, Uby
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ebba Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Ester Jensen, Gartner Jensen, Bassebjerghus
Karen Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Knud Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Knud Jørgensen, Assistent Jørgensen, Værslev
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Fru Savværksejer Marie Sofie Lang, Jyderup
Svend Lang, Garver Lang, Jyderup
Kaj Nielsen, Fru Viktualiehandler Nielsen, Mørkøv
Elisabeth Meyer, Gårdejer Meyer, Eskebjerg
Elisabeth Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Kaj Nielsen, Fru Nielsen, Mørkøv
Evald Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Inger Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Helvig Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Merry Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
II Mellemskoleklasse (27 elever på dette niveau)
Sejr Andersen, Mejeribestyrer Andersen, Føllenslev
Agnethe Buchardt, Lærer Raun, Uglerup
Kristian Erk Kristensen, Fragtkører Eriksen, Jyderup
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Emmy Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Johannes Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Jørgen Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Finn Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Klara Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Lerchenborg
Britta Ganderup Jakobsen,
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup, Jyderup
Lilly Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Jyderup
Johannes Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup
Johannes Juhl, Købmand Juhl, Mørkøv
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Erik Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Karl Kristian Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Ina Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Sofus Rasmussen, Fru Rasmussen, Jyderup
Maud Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted, ✝ RIP 1928
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup
III Mellemskoleklasse (31 elever på dette niveau)
Georg Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Jenny Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Lerchenborg
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Viggo Jensen, Slagter Jensen, Jyderup
Ulla Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Larsen, Købmand Larsen, Jyderup
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Viskinge
Karl Johan Nielsen, Fru Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Snertinge
Poul B. Nielsen, Postmester Nielsen, Mørkøv
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Erik Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Andreas Pedersen, Gårdejer Pedersen, Enggård
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Betty Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Erna Petersen, Bager Petersen, Ubby
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Otto Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Helga Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Thyra Sørensen, Fru Telefonbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Elisabeth Treppendahl, Bogholder Treppendahl, Jyderup
Ellen Margrete Weinreich5, Fabrikant Weinreich, Snertinge
IV Mellemskoleklasse (13 elever på dette niveau)
Britta Daugstrup, Inspektør Daugstrup, Kalundborg
Frants Fensmark, Pastor Fensmark, Føllenslev
Vibeke Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Robert Fredsgaard, Mejeribestyrer Fredsgaard, Askov
Astrid Hansen, Købmand Hansen, Mørkøv
Karl Ove Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Lerchenborg
Niels Jensen, Folketingsmand og gårdejer Jensen, Tømmerup
Evald Madsen, Murer Madsen, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Johannes Nielsen, Husmand Nielsen, Høed
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Holger Rasmussen, Karetmager Rasmussen, Hjembæk

Realklassen (15 elever på dette niveau)
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

I 1925 er antallet af elever optalt til 163
Mellemskoleeksamen juni juli 19254
Britta Daugstrup, Inspektør Daugstrup, Kalundborg
Frants Fensmark, Pastor Fensmark, Føllenslev
Vibeke Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Robert Fredsgaard, Mejeribestyrer Fredsgaard, Askov
Astrid Hansen, Købmand Hansen, Mørkøv
Karl Ove Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Niels Jensen, Folketingsmand og gårdejer Jensen, Tømmerup
Evald Madsen, Murer Madsen, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Johannes Nielsen, Husmand Nielsen, Høed
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Holger Rasmussen, Karetmager Rasmussen, Hjembæk
Realeksamen Juni - Juli 1925
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Inger Poulsen, Førstelærer Poulsen, Jyderup
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsteda RIP 4. april 1928
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderupb


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1925, den 15. maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 129 nr. 11 konfirmeret 3/10.1927
Kilde 3: Se skoleskema for Christina Huus, 3 Real 1978
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1926, den 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Rettet iht. Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 283 nr. 2
Noter: a) Kalundborg Folkeblad 5 april 1978 - trist 50 års minde i Bjergsted historie
b) Dansk Skole Stat, Bind 4, side 378 omtales Hans Erik Olsen, Lærer f. 14/3. 1910 i Jyderup.
Søn af muremester Anders Peter og hustru Elisabeth Bartholdine gift med Ellen f. Wognsen 3/6. 1933.
Handelsmedhjælpereksamen og pr. 1. august 1932 Realskolelærer M. Mørks Skoler (Hillerød).
Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 119 nr. 15 konfirmeret 5.oktober 1924

Garver Langs hus ca 1913
iflg. tråd på fb siden Stationsbyen Jyderup er gavlen garver Langs hus
og cementrørerne i højre side William R. Jensens betonvarerfabrik

Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole