Palle Bo Bojesen
gik på Jyderup Realskole fra 19231, 19242, 19253, 19264
Palle Bo Bojesen

1952 maj: EFJR holdte generalforsamling på Bro Mølle kroefter generalforsamlingen viste Palle Bo Bojesen, der også har været elev på skolen, sin meget anerkendte farvefilm "Canada fra hav til hav" og fortalte om oplevelser fra Canada5

1960, 4. feb.; Jyderup elev ny regionalleder ved Næstved Radio
Den nye reginalleder ved TV-stationen i Næstved, Palle Bo Bojesen, er en tidl. elev fra Jyderup Realskole. Hans far var i sin tid forpagter på Rangle Mølle, og her boede familien i en lang årrække. Palle Bo Bojesen fik den gang venner på Jyderup egnen, som han stadig står i forbindelse med, og som ønsker alt godt for ham i den nye stilling6

1966, 4. juli; Palle Bo Bojsen
Redaktør Palle Bo Bojesen, Danmarks Regionalradio, har været på besøg i Jyderup, og over regionalradioen kommer i aften en udsendelse, der hedder "Nedad og opad i Jyderup.
Reportagen er fra byens to savværker, der, som redaktør Bojesen skriver, "blev noget andet", dels byens ældste savværk på Slagelsevej, der blev overtaget af mejeribrugets emballagefabrik, nu Danapak, dels fra savværket på Lyngborgen, der først havde til huse på Teglværksvej, hvor en del af virksomheden stadig ligger.
Udsendelsen begynder kl. 19 og slutter kl. 19,457

1968, 5. feb. - Kalundborg Folkeblad side 6; Palle Bo Bojsen (Radioprogram om kommunesammenlægningen)8

Link Danmarks radios arkiv om Palle Bo Bojesen


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1923, den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1924, den 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1925, den 15. maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1926, den 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad kan man læse for 5. maj 1952, side 4
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. feb. 1960, side 3; Jyderup elev ny regionalleder ved Næstved Radio
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 4. juli 1966, side 4; Palle Bo Bojsen
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1968, side 6; Palle Bo Bojsen

Sidst rettet 15. januar 2015
©Jyderup Realskole