Retur forside elevlisterElevliste 1925/26
1925/261
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Margrethe Bindslev, Pastor Bindslev, Jyderup
Ruth Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Anne Lise Krarup, Skovrider Krarup, Jyderup
Ole Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
William Olsen, Fru Træhandler, Jyderup
II Underklasse (7 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Kaj Frier, Assistent Frier, Jyderup
Carl Wilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Inger Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
David van Wyhe, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård
III Underklasse (18 elever på dette niveau)
Poul Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ragnhild Bindslev, Pastor Bindslev, Jyderup
Ane Margrete Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Godsejer Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Kathe Lang, Garver Lang, Jyderup
Jørgen Lind, Proprietær Lind, Jyderup
Gunnar Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Sven Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup

IV Underklasse (15 elever på dette niveau)
Palle Bo Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Grete Jensen, Centralbestyrer Jensen, Svebølle
Jørn Jensen, William R Jensen, Jyderup
Vagn Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Poul Lang, Købmand Lang, Jyderup
Herta Olsen, Mejeriejer Olsen, Jyderup
Christian Petersen, Slagter Petersen, Jyderup
Karlsvig Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Svebølle
Else Margrethe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Svend Treppendahl, Boghandler Treppendahl, Jyderup


I Mellemskoleklasse (26 elever på dette niveau)
Henry Johan Abrahamsen, Husmand Abrahamsen, Jyderup
Asger Bindslev, Pastor Bindslev, Jyderup
Anne Lise Bojesen, Forpagter Bojesen, Rangle mølle
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Hans P. Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Otto Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Bernhard Hansen, Postbud Hansen, Mørkøv
Ester Hansen, Entreprenør Hansen, Viskinge
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Carl August Gerling Jensen, William R Jensen, Jyderup
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Aage Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Leo Lindhardt, Assistent Lindhardt, København
Else Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Gunnar Nielsen, Gårdejer Nielsen, Saltbæk
Hans Peter Petersen, Forvalter Petersen, Svebøllegård
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Poul Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Kristen Sørensen, Lærer Sørensen, Svebølle
II Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Eskil Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ebba Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Ester Jensen, Gartner Jensen, Stokkebjerg
Karen Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Knud Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Ingrid Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Knud Jørgensen, Assistent Jørgensen, Værslev
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup jk 1918-27 opslag 127 nr. 19 konf 3. okt. 26
Carl Ebbesen Lang, Fru Savværksejer Marie Sofie Lang, Jyderup *konfirmeret 2/10.27a
Elisabeth Meyer, Gårdejer Meyer, Eskebjerg
Elisabeth Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Evald Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inger Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Mary Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup


III Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Sejr Andersen, Mejeribestyrer Andersen, Føllenslev
Agnete Buchardt, Lærer Raun, Uglerup *konfirmeret 3/10.1926b
Kristian Erik Kristensen, Fragtkører Eriksen, Særslev
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup *konfirmeret 3/10.1926c
Emmy Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup *konfirmeret 3/10.1926d
Finn Hansen, Staldforpagter Ole Hansen, Jyderup *konfirmeret 3/10.1926e
Henning Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Britta Ganderup Jakobsen,
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup, Jyderup
Lilly Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Mørkøv
Johannes Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderup *Konfirmeret 3/10.1926f
Johannes Juhl, Købmand Juhl, Mørkøv
Karl Kristian Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderupg
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Ina Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Ruth Petersen, Forpagter Petersen, Svebøllegård
Maud Sjøberg, Skræddermester Sjøberg, Kalundborg
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup
IV Mellemskoleklasse (27 elever på dette niveau)
Georg Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Viggo Jensen, Slagter Jensen, Jyderup
Aage Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Larsen, Købmand Larsen, Jyderup
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Viskinge
Karl Johan Nielsen, Fru Købmand Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Snertinge
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Erik Olsen, Gårdejer Olsen, Kaastrup
Andreas Pedersen, Gårdejer Pedersen, Enggård
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Erna Petersen, Bager Petersen, Ubby
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Otto Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Helga Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Thyra Sørensen, Fru Telefonbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Elisabeth Treppendahl, Bogholder Treppendahl, Jyderup
Ellen Margrete Weinreich4, Fabrikant Weinreich, Snertinge

Realklassen (4 elever på dette niveau)
Vibeke Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Johannes Nielsen, Husmand Nielsen, Høed
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup

I 1926 er antallet af elever optalt til 151

Mellemskoleeksamen juni 19262
Georg Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Viggo Jensen, Slagter Jensen, Jyderup
Aage Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Larsen, Købmand Larsen, Jyderup
Otto Larsson, Proprietær Offersen, Viskinge
Carl Johan Nielsen, Fru Købmand Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Særslev
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Erik Olsen, Gårdejer Olsen, Kaastrup
Andreas Petersen, Gårdejer Petersen, Enggård
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Erna Petersen, Bager Petersen, Ubby
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Otto Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Helga Sørensen, Mejeribestyrer Sørensen, Særslev
Thyra Sørensen, Fru Centralbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Elisabeth Treppendahl, Bogholder Treppendahl, Jyderup
Ellen Margrethe Weinreich4, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Realeksamen Maj - Juni 1926
Vibeke Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Johannes Nielsen, Husmand Nielsen, Jyderup
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1926, den 15. maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1927, den 12. maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup sogneråds protokol 28. april 1925
Kilde 4: Her stod før Grete i IV M og Margrethe i M.eks. rettet begge steder iht. Særslev sogns kirkebog 1904-43 opslag 283 nr. 2
Noter:
a) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 129 nr. 11
b) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 158 nr. 12
c) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 158 nr. 13
d) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 126 nr. 14
e) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 126 nr. 16
f) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 126 nr. 15, søn af afdøde lærer i Holmstrup
g) Jyderup Kirkebog 1918-27, opslag 127 nr. 17, konfirmeret 3/10.1926 Lars Peter Michael Madsen

28.4.1925, fra arbejdsmand Jens J. Th. Nielsen om et tilskud for at kunne holde sin søn på Realskolen. - Bevilget et nærmere fastsat tilskud efter lærer Wamberg har forhandlet med Hr. Friis3

Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole