Retur forside elevlisterElevliste 1926/271
I Underklasse (7 elever på dette niveau)
Knud Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Gunnar Bindslev, Missionær Bindslev, Indien
Bjørn Lindegaard, Fru Lindegaard, Jyderup
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Elo Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Frede Treppendahl, Købmand Treppendahl, Jyderup
II Underklasse (7 elever på dette niveau)
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Margrethe Bindslev, Missionær Bindslev, Indien
Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ruth Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Orla Harry Olsen, Postbud Carl og Ingeborg Olsen, Jyderup
William Olsen, Fru Træhandler, Jyderup
III Underklasse (9 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ane Margrethe Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Carl Vilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Nina Gerling Jensen, William R Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
David van Wyhe, Baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård
Poul Reiff, Stationsforstander Reiff, FøllenslevIV Underklasse (17 elever på dette niveau)
Poul Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Ragnhild Bindslev, Missionær Bindslev, Indien
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Niels Harald Funch Jensen, Købmand Viggo Christian Jensen, Jyderup
Kathe Lang, Købmand Lang, Jyderup
Jørgen Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Gunnar Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Sven Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Else Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Louis Reiff, Stationsforstander Reiff, Føllenslev
I Mellemskoleklasse (21 elever på dette niveau)
Edvard Christensen, Murermester Christensen, Jyderup
Karen Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Ruth Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Inge Jacobsen, Fru M. Jacobsen (Søvang), Jyderup
Bodil Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Margrethe Jensen, Telefonbestyrer Jensen, Viskinge
Jørn William Gerling Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Ruth Jensen, Murermester Orla Jensent, Jyderup
Vagn Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Poul Lang, Købmand Lang, Jyderup
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Hans Peter Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Aage Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Børge Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Christian Petersen, Slagter Petersen, Jyderup
Ejvind Petersen, Gårdejer Petersen, Hagendrup
Karlsvig Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Thora Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Svend Treppendahl, Købmand Treppendahl, Jyderup

II Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Henry Johan Abrahamsen, Husmand Abrahamsen, Jyderup
Asger Bindslev, Pastor Bindslev, Jyderup
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Poul Dandanell, Cykelhandler Dandanell, Føllenslev
Hans P. Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Otto Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Aage Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup *konf. 30/9.1928 jk 1928-37 ops.146 nr. 19
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Tømrermester Nielsen, Jyderup
Gunnar Nielsen, Gårdejer Nielsen, Saltbæk
Aase Petersen, Savværksejer Petersen, Svebølle
Helge Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Poul Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
III Mellemskoleklasse (21 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Eskil Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ester Jensen, Gartner Jensen, Stokkebjerg
Knud Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Ingrid Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Ajha Klingenstrup, Stationsbestyrer Klingstrup, Mørkøv
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Savværksejer Fru Marie Sofie Lang, Jyderup
Elisabeth Nielsen, Forvalter Nielsen, Jyderup
Evald Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inger Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Knud Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Mary Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Inga Zimsen, Landmand Zimsen, København
IV Mellemskoleklasse (20 elever på dette niveau)
Sejr Andersen, Mejeribestyrer Andersen, Føllenslev
Agnethe Buchardt, Lærer Raun, Uglerupa Konfirmeret den 3/10.1926
Kristian Erik Kristensen, Fragtkører Eriksen, Særslevb Konfirmeret den 2/10.1927
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderupc *Konfirmeret den 3/10.1926
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderud Konfirmeret den 2/10.1927
Jørgen Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderupe Konfirmeret den 3/10.1926
Finn Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderupf Konfirmeret den 3/10.1926
Britta Ganderup Jakobsen,
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup, Jyderupg Konfirmeret den 2/10.1927
Lilly Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Mørkøv
Johannes Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderuph *Konfirmeret den 3/10.1926
Johannes Juhl, Købmand Juhl, Mørkøv
Karl Kristian Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøv
Ina Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Ruth Petersen, Savværksejer Petersen, Svebølle
Maud Sjøberg, Skrædder Sjøberg, Kalundborg
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted2 ✝ RIP 4. april 1928
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderupi *Konfirmeret den 2/10.1927

Realklassen (15 elever på dette niveau)
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Aksel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Aage Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Christian Jørgensen, (ingen yderligere oplysninger)
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Karl Johan Nielsen, Fru Købmand Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Særslev
Poul Nielsen, Boelsmand Nielsen, Viskinge
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Katterup
Erna Petersen, Bager Petersen, Ubby
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Thyra Sørensen, Fru Telefonbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Elisabeth Treppendahl, Bogholder Treppendahl, Jyderup *konfirmeret 4/10.1925 jk 1918-27 opsl. 156 nr.22

Realeksamen 19273
Ella Christensen, Banearbejder Christensen, Friheden
Valborg Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Aksel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Aage Jørgensen, Savværksbestyrer Jørgensen, Svebølle
Christian Jørgensen, (ingen yderligere oplysninger)
Karl Johan Nielsen, Fru Købmand Nielsen, Jyderup
Niels Nielsen, Malermester Nielsen, Særslev
Baltzer Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Erna Petersen, Bager Petersen, Ubby
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Svend Aage Petersen, Teglværksejer Petersen, Faurbo
Thyra Sørensen, Fru Telefonbestyrer Sørensen, Eskebjerg
Emanuel Thanning, Boelsmand Thanning, Viskinge
Elisabeth Treppendahl, Bogholder Treppendahl, Jyderup
Mellemskoleeksamen 19273 (20 elever på dette niveau)
Sejr Andersen, Mejeribestyrer Andersen, Føllenslev
Agnethe Buchardt, Lærer Raun, Uglerupj konfirmeret 3/10. 1926
Kristian Kristensen, Fragtkører Eriksen, Særslevk konfirmeret 3/10.1926
Adda Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderupl konfirmeret 2/10.1927
Gerda Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderupm konfirmeret 2/10.1927
Jørgen Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup n konfirmeret 3/10.1926
Finn Henning Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderupo konfirmeret 3/10.1926
Britta Ganderup Jakobsen,
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup, Jyderupp konfirmeret 2/10.1927
Lilly Jelstrup, Grosserer Jelstrup, Mørkøv
Svend Jespersen, Fru Jespersen, Jyderupq konfirmeret 3/10.1926
Johanne Juhl, Købmand Juhl, Mørkøv
Karl Kristian Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johannes V. Jensen, Mejeriejer Jensen, Mørkøv
Svend Helge Olsen, Murermester Olsen, Mørkøvr konfirmeret 3/10.1926
Ina Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Ruth Petersen, Savværksejer Petersen, Svebølle
Maud Sjøberg, Skrædder Sjøberg, Kalundborg
Ludmille Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted RIP 1928
Aase Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderups konfirmeret 2/10.1927


Jyderup Realskole 1927
Billedet fra Rikke A. Ganderup
Profilbillede for Jyderup Realskole 1927
Profilbillede; Tekst til profilbillede 1927/28 - Billedet er fra Rikke Agnethe Ganderup.
Iflg. notater fra Hans Gylling Folkmann er der her et bud på hvem-er-hvem:
12 Johannes Poulsen (søn af bagermester Poul Poulsen, Hygæa), 13 Karen Juhl (datter af førstelærer Peter Juhl, Jyderup Kommuneskole), 17 Erik Jakobsen (søn af ”Gær” Jakobsen), 27 frk. Larsen, 28 vikar, 31 Jørgen Lind (Tornvedgården), 33 Carl August Gerling Jensen (søn af William R. Jensen, cementstøberiet), 40 Karen Lillelund (Daurup), 41 Gunner Christiansen (søn af tømrermester A. Christiansen), 42 Ellen (senere gift med Carl August Gerling Jensen), 44 Grete Jakobsen (datter af ”Gær” Jakobsen), 52 Niels Harald Funch Jensen (søn af købmand Viggo Christian Jensen), 53 Eskild Heinrichson (søn af skræddermester Heinrichson), 57 Jørn William Gerling Jensen (søn af William R. Jensen, cementstøberiet - ændrede senere efternavn til Scharling), 61 Ludmille Voitekevitch (russisk flygtning – bosiddende med forældre og søskende i Bjergsted – dræbt af faderen sammen med resten af familien), 62 (Aase)? Wamberg, 64 Erik Søvndahl Petersen, 67 Britta Ganderup Jacobsen (datter af Carl Jacobsen<5), 68 Adda Christiansen (datter af tømrermester A. Christiansen), 69 Gerda Folkmann (datter af el-værkejer Einar Folkmann – senere gift med Poul Holst), 82 Anne-Katrine Poulsen (senere gift Sørensen og jordemoder, Viskinge), 86 Ester Hjelvang (datter af skomager Hjelvang), 89 Georg Andersen (søn af fru Andersen, hatteforretningen), 94 Carl Niels Gisseman (søn af Dyrlæge Gissemann), 106 Gunner Friis (søn af Niels Mønsted Friis), 112 Nina Gerling Jensen (datter af William R. Jensen, cementstøberiet), 116 Kathe Lang (datter af garver Lang), 117 Gerda Gress, 118 Ragnhild Bindslev, 119 Inge Jacobsen ( datter af M. Jacobsen, Søvang), 122 Herdis Olsen (Breninge), 124 Else Sørensen (datter af dyrlæge Sørensen, Viskinge), 125 Niels Peter Holger Hansen, 125/m.pil Inger Olsen (Breninge), 135 Ellen Poulsen (datter af bagermester Poul Poulsen, Hygæa), 136 Otto Friis (søn af Niels Mønsted Friis), 137 Grethe (søster til 42 Ellen), 140 Inge Bergenholt

Kommentarer til oversigten (ud fra årsberetninger)
Nr. 42 der er 2 piger ved navn Ellen, nr. 61 Ludmille Voitekevitch (Kaldt Milla) Nr. 62 Aase Wamberg, Nr.. 82 ses Sørensen i Årsberetningen 1927,
Nr. 86 Ester Hjelvang ses ikke i årsberetningen for 1927, der er en Ingeborg Hjelvang
Nr. 89 Georg Andersen ses ikke i årsberetningen for 1927, der ses en Georg Andreasen i 1926
Nr. 94 Carl Niels Gisseman ses som Carl Wilhelm Gissemann, Nr. 106 Gunner Friis ses Gunnar,
Nr. 122 Herdis Olsen (Breininge) ses ikke i årsberetningen for 1927, heller ikke 1926
Nr. 125 Niels Peter Holger Hansen ses ikke, der ses en Niels Peter Hansen 1926
Nr. 125/m.pil Inger Olsen (Breininge) ses ikke i 1927,
Nr. 137 Grethe (søster til 42 Ellen) ingen piger ved navn grethe/grete i 27 (både ellen og grete med centralbestyrer som forældre 1926)


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1927, den 12. maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad - trist 50 års minde i Bjergsteds historie 5 april 1978
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1928, den 10. maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Sognerådsmøde protokol 15.7.1926 fra Flemming Thorsen
Kilde 5: Rettelse til fællesbillede elev nr. 67 Britta, der stod at hun var gift med Carl Jacobsen, dette er ikke rigtigt det er Carl Jacobsens datter iflg. Rikke Ganderup 26. maj 2017
Noter:
a) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 158, nr. 12
b) Særslev kirkebog 1918-1927, opslag; 162, nr. 18
c) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag: 158 nr. 13
d) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 161, nr. 14
e) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 126, nr. 14
f) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 126, nr. 16
g) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 162, nr. 18
h) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 126, nr. 19
i) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag; 161, nr. 12
j) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 158, nr. 12
k) Særslev kirkebog 1904-1943, opslag 231, nr. 1
l) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 162, nr. 18
m) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 161, nr. 14
n) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 126, nr. 14, Jørgen Mønsted Friis
o) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 126, nr. 16, forældre Ole Hansen og hustru Ingeborg Kristine f. Jensen
p) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 162, nr. 18
q) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 126, nr. 19
r) Mørkøv Kirkebog 1923-1935, opslag 106, nr. 4
s) Jyderup kirkebog 1918-1927, opslag 161, nr. 12
t) I sognerådsprotokol 15. juli 1926 gives murermester Orla Jensen, ½ friplads til datteren Ruth
15.7.1926, Ansøgning fra murersvend V. Christensen om friplads på realskolen for sin søn Edvard - bevilgedes ½ friplads4

Billede fra arkiv.dk til jyderup realskole 1927 Folkedansere Jyderup Realskole 1927 B1611
Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole