Jyderup Realskoles realklasse 19294
Jyderup Realskoles realklasse 1929
Jens Bergstedt, Inger Gissemann, Harald Gundersen, Nanny Hansen, Eskild Heinrichson, Ingrid Jørgensen, Erik Kreutzer, Børge Kyed, Karl Lang, Lars Peter Michael Madsen, Ruth Petersen, Erik Søvndahl Petersen

Elevliste 1928/291
I Underklasse1 (7 elever på dette niveau)
Gudmund Crone, Fabrikant Crone, Jyderup
Bent Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Knud Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Mogens Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup
Ole Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Margrethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Børge Sach, Assistent Sach, Jyderup
II Underklasse1 (7 elever på dette niveau)
Hartvig Boserup, Proprietær Boserup, Saltoftegård
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Tove Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
III Underklasse1 (9 elever på dette niveau)
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Knud Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Svend Lange, Godsejer Grüner, Egemarke
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Bent Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Bjørn Lindegaard, Fru Lindegaard, Jyderup
William Olsen, Fru Træhandler Olsenm, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
IV Underklasse1 (18 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ebba Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Carl Wilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kaj Holm, Barber Holm, Jordløse
Viggo Højen, Dyrlæge Højen, Jyderup
Egon Jacobsen, Tjener Jacobsen, Mørkøv
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ruth Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Jonna Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Karen Kjær, Kaptajn Kjær, Daurup
Inger Langevang, Gårdejer Langevang, Mørkøv
Hans Lendahl, Murermester Lendahl, Viskinge
Johannes Meyer, Gårdejer Meyer, Eskebjerg
Orla Olsen, Postbud Carl og Ingeborg Olsen, Jyderup
Alice Pedersen, Boelsmand Pedersen, Stokkebjerg
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Poul Reiff, Stationsforstander Reiff, Føllenslev
I Mellemskoleklasse1 (16 elever på dette niveau)
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Preben Bornebusch, Forpagter Bornebusch, Jyderup
Ane Margrethe Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Else Werlin Hessellund, Proprietær Hessellund, Stengården
Frida Jantzen, Lærer Kolding, Holmstrup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Käthe Lang, Købmand Lang, Jyderup
Tove Lang, Godsejer Grüner, Egemark
Poul Nielsen, Tømrermester Nielsen, Eskebjerg
Inger Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Louis Reiff, Stationsforstander Reiff, Føllenslev
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup

II Mellemskoleklasse1 (18 elever på dette niveau)
Grethe Bech, Købmand Bech, Særslev
Sigurd Christensen, Fru Christensen, Jyderup
Hans Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Else Margrethe Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Otto Heiberg, Fru Heiberg, Jyderupa Konfirmeret den 5/10.1930
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Else Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Vagn Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderupb Konfirmeret den 6/10.1929
Asger Alfred Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderupc Konfirmeret den 5/10.1930
Jørgen Christian Lind, Proprietær Lind, Tornvedgårdd *Konfirmeret den 5/10.1930
Ruth Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Sven Holger Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderupe Konfirmeret den 6/4.1930
Kamma Petersen, Murermester Petersen, Langemark
Else Margrethe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
III Mellemskoleklasse1 (13 elever på dette niveau)
Edvard Peder Christensen, Lagerforvalter Christensen, Jyderupf Konfirmeret den 6/10.1929
Grethe Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Ruth Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Poul Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Hans Peter Mathiesen Petersen, Forvalter Petersen, Kattrupg Konfirmeret den 6/10.1929
Aage Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Børge Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Ejvind Petersen, Gårdejer Petersen, Hagendrup
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Ellen Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Thora Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
IV Mellemskoleklasse1 (18 elever på dette niveau)
Henry Johan Abrahamsen, Husmand Abrahamsen, Jyderuph *Konfirmeret den 30/9.1928
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Poul Dandanell, Automobilejer Dandanell, Føllenslevi *Konfirmeret den 30/4.1928
Hans Peter Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Otto Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderupj Konfirmeret den 6/10.1929
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R. Jensen, Jyderupk Konfirmeret den 6/10.1929
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Aage Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Direktør Nielsen, Jyderup
Aase Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Helge Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Realklassen1 (13 elever på dette niveau)
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ingrid Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Karl Lang, Fru Lang, Jyderup
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Ruth Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19292 (18 elever på dette niveau)
Henry Johan Abrahamsen, Kurvemager Abrahamsen, Jyderup
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Poul Dandanell, automobilejer Dandanell, Føllenslev
Hans Peter Gylling Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Otto Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Carl August Gerling Jensen, Fabrikant William R. Jensen, Jyderup
Knud Jensen, Møller Jensen, Hagendrup
Aage Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Direktør Nielsen, Jyderup
Aase Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Helge Petersen, Lærer Petersen, Stareklinte
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Realeksamen juni 19292 (13 elever på dette niveau)
Jens Bergstedt, Lærer Bergstedt, Sønderød
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Harald Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Nanny Hansen, Postbud Hansen, Bjergby
Preben Juul Harris (ingen yderligere oplysninger)
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ingrid Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Børge Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Carl Lang, Fru Lang, Jyderup
Lars Peter Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Ruth Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, JyderupKilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1929, 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1930, 12. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Sogneråds protokoller for 26. september 1929 fra Flemming Thorsen
Kilde 4: Billede af realklassen fra Jyderup Lokalarkiv B-8629 med tilladelse til gengivelse 29. februar 2016
Noter:
a)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 117, nr. 14
b)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 113, nr. 20
c)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 117, nr. 15
d)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 117, nr. 13
e)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 115, nr. 4
f)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 113, nr. 17
g)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 113, nr. 19
h)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 110, nr. 27
i)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 110, nr. 25
j)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 113, nr. 18
k)Kirkebog Jyderup 1928-1937, opslag; 113, nr. 21
l)Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 127 nr. 17 konfirmeret 3/10.1926
Forældre Skræddermester Peter Jørgen Madsen og hustru Anne Elisabeth f. Olsen.
26.9.1929, Ansøgning om friplads på Jyderup Realskole fra pensioneret ledvogter Kristian Marthin Andersen for hans søn Poul Andersen henvises til at søge Hjemæk Svinningen sogneråd, da han har ophold her
også
26.9.1929, Der er fra et tidligere møde behandlet andragende om friplads på Realskolen fra Kristian Hjelvang for hans datter Ingeborg optages til fornyet betænkning
Det vedtages at tilstå Ingeborg Hjelvang en hel friplads3
m) På arkiv.dk Jyderup Billede B9506, ses teksten se evt. Svend William Olsen, Jyderup, som konfirmand
Svend William Olsen (kaldenavn William) var søn af afdøde tømrer Jens Olsen, Nyvej, Jyderup, og hustru Jensigne Kristine. Han var født 05.03.1919.
B9305; Teater på Jyderup Skole. Den lille dreng i forgrunden med byggeklodserne er Svend William Olsen (f. 05.03.1919 I Jyderup), søn af tømrer Jens Olsen, Nyvej, og hustruen Jensigne Kristine, der blev enke, da han var et år gammel.
Ingen andre navne kendes.

Sidst rettet 27. maj 2017
©Jyderup Realskole