Bagermester Poulsens børn ses på Jyderup Realskole
1930 Ellen Poulsen, I underklasse 1921/22 - Mellemskoleeksamen 19301
Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 148 nr. 10 konfirmeret 6. oktober 1929
Forældre; Poul Henrik Peder og Olivia Augusta (f. Jensen) 2

Johannes Poulsen, I underklasse 1920/21 - mellemskoleeksamen 19283

Tove Poulsen, I underklasse 1927/28 - Realeksamen 19364
Grethe Poulsen, I underklasse 1930 - Realeksamen 19395
Grethe ses viet til Holger Sjølund 6. maj 194513

1957 juli; 70 år bagermester
En kendt og populær Jyderup borger, fhv. bagermester Poul Poulsen, Jernbanevej 21, fylder søndag den 28. juli 1957, 70 år.
Poul Poulsen er født i Jyderup som søn af forlængst afdøde bagermester Johannes Poulsen, der havde bageri i Jyderup Kirkeby, som dengang var sognets "Midtpunkt"
Poul Poulsen lærte først tømrerfaget, men efter sin fars død i 1908, gik han ind i bagervirksomheden og overtog denne efter 6 års forløb.
Senere byggede han ejendommen "Café Trekanten" og forlagde bageriet hertil. For omkring 40 år siden købte bagermester Poulsen bageriet "Hygæa" på Sølystvej, og her fik han i en lang årrække en omfattende virksomhed, der også omfattede butik, udsalgssteder og landhandel med vogne i et stort opland.
Blandt fagfæller såvel som borger i Jyderup har bagermester Poulsen vundet agtelse og tillid og har haft forskellige tillidshverv bl.a. indenfor Jyderup Håndværker og Handelsforening og Bagermesterforeningen.
Endvidere er han aktionær i Bagermestrenes Iscremefabrik "Coba" i Høng. Virksom og interesseret er han stadigvæk og har f.eks., efter at han for en halv snes år siden solgte "Hygæa", bygget ejendommen i Akselholm og på Ellebjerg og købte endvidere basarkomplekset med de 6 butikker på Skarridsøgade6

Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 2 Poul Henrik Peder Poulsen, død 6. januar 1959
Forhenværende bagermester af Jernbanevej 21, Jyderup by og sogn, Tuse herred, Holbæk Amt, født sammesteds 1887 25. juli, søn af bager Johannes Christian Poulsen og hustru Cathrine Sophie Jensen, af Jyderup. efterlevende ægtefælle Olivia Augusta f. Jensen, sidste fælles bopæl. Jyderup7

1959 januar; Bagermester Poulsen (Johannes far)
En af Jyderups kendte skikkelser, fhv. bagermester Poul Poulsen, Jernbanevej, er i går død på Holbæk Centralsygehus, 71 år gammel. Poulsen har i nogen tid følt sig sløj, og i lørdags blev han indlagt på sygehuset.
En populær og jovial mand, et ærligt og livsglad menneske er ikke mere og vil blive savnet meget af sin store venneskare, men naturligvis allermest i sit hjem og blandt sine nærmeste. Poul Poulsen havde en egen evne til at vinde venner, alle holdt af ham, og man hygge sig i hans selskab. Slagfærdig og fornøjelig, som han var, spredte han glæde om sig, men samtidig havde hans væsen den undertone af varme, der opfordrede til tillid, en tillid, der aldrig blev skuffet.
Poul Poulsen var søn af forlængst afdøde bagermester Johs. Poulsen, Jyderup Kirkeby. Bageriet var i den bygning, der stadig kaldes "Det gamle bageri", og som ligger bag kirken. Poul Poulsen lærte lidt om faget hos sin far, men blev senere uddannet som tømrer. Ved faders død overtog han bageriet. Senere byggede han ejendommen "Café Trekanten" med tilhørende bageri og drev virksomhed her, indtil han for ca. 40 år siden købte brødfabrikken "Hygæa".
Her blev foretaget flere udvidelser, og bl.a. udvidede han med at sende brødvogne ud i oplandet. Poulsen var en dygtig og reel forretningsmand og havde samtidig lyst til handel med ejendomme. Da han for 13 år siden solgte "Hygæa", byggede han villa i Akselholm og har siden både bygget og solgt flere gange. Bl.a. var han også ejer af basarbygningen.
Offentlige hverv interesserede ikke Poulsen meget, dog har han i nogle år være i bestyrelsen for Håndværker- og Handelsforeningen samt Teknisk Skoleforening og var i flere perioder revisor for Turistforeningen og for Østifternes Haveselskab.
I sit gæstfrie hjem var Poul Poulsen en god familiefader. For kort tid siden fulgte hr. og fru Poulsen deres eneste søn, Johannes Poulsen til København for at sige farvel til sønnen der rejste til USA. En datter er gift med restauratør Holger Sjølund, Bromølle Kro (Grethe), en anden datter bor i Sydsjælland, og en tredje datter bor i Bergen. Det var en stor glæde for Poulsen, at datteren fra Bergen sammen med sin familie var hjemme i Jyderup i julen.
For kort tid siden mistede bagermester Poulsen en søster, fhv. Distriktsjordemoder Fru Sørensen, Jyderup. En anden søster er guldsmed Asta Poulsen8

Asta Poulsen ses at tage Mellemskoleeksamen 1914 og Realeksamen 19159
Jyderup kirkebog 1905-17 opslag 198 nr. 10 konfirmation 3 oktober 1915, forældre afdøde bagermester Johannes Kristian Poulsen og hustru Kathrine Sofie Jensen10

1957 april; Jyderup boghandel 50 år (Asta er søster til Bagermester Poul Poulsen)
1. november 1927 købte boghandleren daværende urmager Heilesens ejendom, for her at oprette den nuværende kendte forretning. Heilesens lejlighed blev omdannet til boghandelen, og 1. maj 1928 blev forretningen åbnet. Medindehaver blev Prokurist Frk. Asta Poulsen, der gennem mange år havde haft ansættelse i virksomheden.
Hagbarth Søvndahl Petersen var en dygtig og redelig mand, som ikke alene ledede boghandlen med kyndig hånd, men også viste interesse for byens trivsel, og han var bl.a. med til at oprette Jyderup og Omegns Turistforening, hvis formand han var fra starten i 1932 til hans død i 1942. Turistbureauet blev ligeledes i 1932 åbnet i boghandelen, hvor det stadig har til huse med boghandler Preben Søvndahl Petersen som sekretær.
Gennem mange år har Jyderup Boghandel haft filial i Mørkøv og har det stadig. Den drives af boghandler fru Agnes Nielsen.
Ved Hagbarth Søvndahl Petersen død i 1942 gik fru Søvndahl Petersen ind i arbejdet og førte forretningen videre sammen med frk. Poulsen.
Den yngste søn, Preben Søvndahl Petersen, kom derefter med i virksomheden, og ved moderens død den 18. maj 1956 blev han eneindehaver af Jyderup Boghandel, mens frk. Asta Poulsen overtog guldsmedeforretningen11


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1922 - 1930
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1928-37 opslag 148 nr. 10
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1921-28
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1928-36
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1930-39
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 23. juli 1957, side 3; 70 år bagermester
Kilde 7: Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 2
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 7. januar 1959, side 3; Bagermester Poulsen
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning den 28. maj 1914, Hagbarth Søvndal Petersen, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning den 16. maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning den 25. maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 10: Jyderup kirkebog 1905-17 opslag 198 nr. 10 konfirmation 3 oktober 1915 (Asta)
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 30. april 1957, side 3; Jyderup boghandel 50 år
Kilde 12: Telefonsamtale med Karen Sjølund 7. marts 2017
Kilde 13: Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 156 nr. 6

Jeg kan forstå på Karen Sjølund at Grethe blev gift med Holger Sjølund Bromølle kro og de blev gift lige efter krigen
Ellen blev sygeplejerske12


Sidst rettet 27. maj 2017
©Jyderup Realskole