Retur forside elevlisterElevliste 1929/301
I Underklasse (3 elever på dette niveau)
Mogens Larsen, Vognmand Larsen, Jyderup
Ole Thomsen, Løjtnant Shim, Jyderup
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
II Underklasse (8 elever på dette niveau)
Bent Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Knud Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Ole Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Margrethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Børge Sach, Assistent Sach, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Gudmund Crone, Fabrikant Crone, Jyderup
Eugen Vester, Mekaniker Vester, Jyderup
III Underklasse (9 elever på dette niveau)
Hartvig Boserup, Proprietær Boserup, Saltoftegård
Ib Boserup, Proprietær Boserup, Jyderup
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Tove Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Bjørn Lindegaard, Fru Lindegaard, Jyderup
Grete Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
IV Underklasse (13 elever på dette niveau)
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Knud Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Erik Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Svend Lange, Godsejer Grüner, Egemarke
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Hans Lendal, Murermester Lendal, Svebølle
Bent Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Orla Olsen, Postbud Carl og Ingeborg Olsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Alice Petersen, Boelsmand Petersen, Stokkebjerg
Carl Christian Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
I Mellemskoleklasse (25 elever på dette niveau)
Ruth Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inge Bergenholt, Assistent Bergenholt, Jyderup
Solveig Colding, Lærer Colding, Holmstrup
Ebba Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Carl Wilhelm Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup
Kaj Holm, Barber Holm, Jordløse
Viggo Højen, Dyrlæge Højen, Mørkøv
Egon Jacobsen, Tjener Jacobsen, Mørkøv
Ruth Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Jyderup
Else Jensen, Gårdejer Fru Jensen, Ny Bjergby
Ingeborg Jensen, Postkører Jensen, Jyderup
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Svend Jensen, Bestyrer Jensen, Jyderup
Erik Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Jonna Jørgensen, Forvalter Jørgensen, Svebølle
Karen Kjær, Kaptajn Kjær, Daurup
Johannes Meyer, Gårdejer Meyer, Eskebjerg
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Sørensen, Murermester Sørensen, Eskebjerg
Kjeld Wamberg, Lærer Wamberg, Jyderup
Ernst Østergaard, Gårdejer Østergaard, Rughavegård
Poul Andersen, Ledvogter Andersen, Jyderup
Gudrun Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Ester Rybæk, Husejer Rybæk, Viskinge
II Mellemskoleklasse (14 elever på dette niveau)
Ane Margrethe Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Niels Peter Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Svend Ole Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Else Werlin Hessellund, Proprietær Hessellund, Stengården
Frida Jantzen, Lærer Kolding, Holmstrup
Niels Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Tove Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Elisabeth Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Käthe Lang, Købmand Lang, Jyderup
Tove Lang, Godsejer Grüner, Egemark
Poul Nielsen, Tømrermester Nielsen, Eskebjerg
Inger Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Per Ravnebjerg, Købmand Ravnebjerg, Jyderup
Preben Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup


III Mellemskoleklasse (16 elever på dette niveau)
Grethe Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Sigurd Christensen, Fru Christensen, Jyderup
Hans Folkmann, Købmand Folkmann, Jyderup
Bodil Fraas, Proprietær Fraas, Jyderup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Gerda Gress, Købmand Gress, Jyderup
Else Margrethe Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Otto Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Bent Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Else Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Asger Larsen, Arbejdsmand Larsen, Jyderup
Jørgen Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ruth Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Else Margrethe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Hans Henning Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Tommy Hansen, Stationsmester Sørensen, Forsinge
IV Mellemskoleklasse (10 elever på dette niveau)
Edvard Christensen, Murermester Christensen, Jyderup
Ruth Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Grethe Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Hans Peter Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Børge Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Ejvind Petersen, Gårdejer Petersen, Hagendrup
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Ellen Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Thora Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted


Realklassen (12 elever på dette niveau)
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Hans Peter Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Karl August Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup jk 1928-37 opsl.146 nr. 19 konf. 30/9.1928
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Direktør Nielsen, Jyderup
Aase Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Elever optalt i 1930 til i alt 1101
Mellemskoleeksamen 19302 (10 elever på dette niveau)
Edvard Christensen, Murermester Christensen, Jyderup
Ruth Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Margrethe Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Hans Peter Pedersen, Forvalter Pedersen, Kattrup
Børge Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Ejvind Petersen, Gårdejer Petersen, Hagendrup
Viggo Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgård
Ellen Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Anne Kathrine Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Thora Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted

Realeksamen juni 19302 (12 elever på dette niveau)
Gunnar Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Hans Peter Gylling Folkmann, Elektricitetsværksejer Folkmann, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunnar Jacobsen, Murermester Jacobsen, Værslev
Ellen Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Karl August Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Karen Juhl, Førstelærer Juhl, Jyderup
Henry Klostergaard, Friskolelærer Klostergaard, Værslev
Karen Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Else Nielsen, Direktør Nielsen, Jyderup
Aase Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Knud Petersen, Proprietær Petersen, Olstrupgaard

Jyderup Realskole ca 1928/30

Kilde; Jørgen Gylling Folkmann; Jyderup Realskole ca. 1928-30
1 række nr. 1 fra højre Hans Gylling Folkmann, 4. række nr. 8 fra venstre af elever Else Hooge, 5.række nr. 7 fra højre af elever Else Hansen, senere Folkmann, 8. række nr. 1 fra højre Lise Hansen?, senere Tüchsen
Tilladelse til gengivelse af billedet fra Jørgen Gylling Folkmann 13/11.11 med yderligere tilføjelse 1/12.11
Jørgen Gylling Folkmann; Jeg tror drengene til venstre for Else Hooge er Erik og Preben Søvndahl Petersen. Helt til venstre lærer Hansen senere medejer af skolen sammen med Thomas Vang Petersen.
Helt til højre Hr. Friis som ejede Realskolen i mange år


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup

Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole