Hjelvang
far til Ketty Ingeborg Hjelvang fra 1927- 1933 mellemskoleeksamen5Jyderup Realskole


1964, Fhv. skomager Søren Chr. Hjelvang, Pensionistboligen, Jyderup, fylder fredag den 19. juni 1964 - 75 år.

Hjelvang stammer fra Hjembæk, hvor faderen var ringer og graver.
Kun 7 år gammel kom Hjelvang ud at tjene som vogterdreng på "Aggersvold" og senere ved staldarbejde mm. Lige til sit giftermål arbejdede Hjelvang ved landbruget, men flyttede derefter til København, hvor han blev ansat som graver ved begravelsesvæsenet. - Under den spanske sygea mistede Hjelvang hørelsen og måtte søge andet erhverv.
Ægteparret og deres børn flyttede til Særslev og senere til Jyderup hvor Hjelvang har boet siden 1918.
Efter en tid på Jyderup Savværk fik han lyst til at lære faget som skomager og træskomand og blev dygtig til begge dele. Alle kunne lide den venlige og flinke mand, som vandt sine medmenneskers agtelse og sympati ved sin redelige færd. I 1953 flyttede Hjelvang og hustru ind på pensionistboligen, og Hjelvang ofrede sig for at passe sin hustru, hvis helbred var svagt. Efter at have mistet sin hustru, med hvem han levede et harmonisk samliv, passer Hjelvang selv sine stuer, og er også glad for at besøge sine børn. En datter bor i Kastrup, en anden datter i Hellerup. Tre sønner bor henholdsvis i Knabstrup, København og Helsingør.
Hjelvang er glad for en travetur, hvor han kan få hilst på gode venner, og altid har han et venligt smil til alle1

1957 jan.; 65 år Hjelvang
Fru Johanne Hjelvang, Aldersrenteboligen, Jyderup, fylder tirsdag den 15. januar 1957, 65 år.
Fru Hjelvang er født i Særslev, og opholdt sig også som ung på sin hjemegn, hvor hun lærte sin mand at kende. Kort tid efter giftermålet flyttede de til København, hvor Hjelvang fik ansættelse som graver, men da han under den spanske sygeb
mistede hørelsen, flyttede de til Jyderup, hvor de har boet siden 1918. De byggede selv et hus på Aavej, hvor de boede indtil de for fire år siden flyttede ind i aldersrenteboligen.
Johanne Hjelvang har trofast ydet sin bistand til hjemmets opretholdelse, da hendes mand af og til har været syg. Fru Hjelvang påtog sig arbejde forskellige steder, og manglede nogen en kogerske, var hun også altid villig til at træde til, og enhver satte pris på den venlige og flittige dame.
Nu er det ofte Fru Hjelvangs helbred som svigter, men har en trofast støtte i sin mand, og deres største glæde er at få besøg af deres fem børn, som nu alle er gifte2

1960 mar.; Fru Hjelvang død
Fhv. skomager Hjelvangs hustru, fru Johanne Hjelvang, Pensionistboligen, Jyderup, er efter lang tids sygdom død på sygehuset i Holbæk, 68 år gammel
Fru Hjelvang er født i Bregninge sogn. Senere fik hun sit hjem i Særslev, og her lærte hun også sin mand at kende. Efter giftermålet flyttede hr. og fru Hjelvang til København, hvor
Hjelvang fik ansættelse som graver. Under den spanske syge mistede han hørelsen og lærte derefter skomagerfaget.
I 1918 rejste de til Jyderup, hvor de byggede et hus på Aavej. Fru Hjelvang hjalp med stor flid med til hjemmets opretholdes med vask eller ved rengøring og som kogerske, samtidig med, at hun holdt sit eget hjem mønsterværdigt og var en opofrende mor for ægteparrets frem børn.
I 1953 flyttede hr. og fru Hjelvang ind på pensionistboligen, da fru Hjelvangs helbred helt svigtede, således at hun ikke selv kunne færdes ude, men måtte køres af sin mand. Fru Hjelvang var et taknemlig og tålmodig menneske, og blev afholdt af alle. Fru Hjelvang efterlader foruden sin mand, to døtre og tre sønner.
Døtrene og en søn bor i København, en søn i Helsingør og en søn, Poul Hjelvang i Knabstrup.
Fru Hjevangs båre føres i aften til Jyderup kirkes kapel3

Ketty Ingeborg Hjelvang, Arbejdsmand Hjelvang, Jyderup, konfirmeret 2. oktober 19324
Far: Søren Christian Hjelvang og hustru Hedvig Johanne Sofie Jørgensen. Villakvarteret
Ketty Ingeborg født i Blågårds sogn i København 28/12.1917 døbt i Blågårds kirke 2/3.1918

Ketty Ingeborg Hjelvang fra 1927- 1933 mellemskoleeksamen5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1964, side 3; 75 år, skomager Søren Chr. Hjelvang
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 10. jan. 1957, side 3; 65 år Hjelvang
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11. mar. 1960, side 3; Fru Hjelvang død
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1928-37, opslag 159, nr. 15
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1927, 12. maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1928, 10. maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1929, 12. maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1930, 12. maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1931, 10. maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
1932 blev ingen årsberetning udgivet.
Jyderup Realskoles årsberetning 1933, den 06. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Information fra sognerådsprotokol fra Flemming Thorsen januar 2015
Noter:
a) Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner døde,
heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa,
Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af
en pandemi. Kilde: Wikipedia 15. august 2013
b) Samme som a)


Fra Sognerådsprotokol 26.9.1929, Der er fra et tidligere møde behandlet andragende om friplads på Realskolen fra Kristian Hjelvang for hans datter Ingeborg optages til fornyet betænkning
Det vedtages at tilstå Ingeborg Hjelvang en hel friplads6

Sidst rettet 12. august 2015
©Jyderup Realskole