Ejner Gjelstrup
1969 sept.; Gjelstrup 70 år
Gårdejer Ejner Gjelstrup, Akselholm, Jyderup fylder i dag mandag den 1. september 1969, 70 år.
Ejner Gjelstrup stammer fra Eskebjerg. I en årrække tjente han hos gdr. Søren Olsen, Eskebjerg og her lærte han sin hustru at kende. Efter giftermålet bede ægteparret på en landejendom i Eskebjerg og nogle år efter fik de ved købet af en gård i Akselholm realiseret ønsket om et større landbrug. På flittig og dygtig måde passede Ejner Gjelstrup sin bedrift og interesserede sig samtidig for mange samfundsspørgsmål.
Ved sin sympatiske væremåde har han vundet sine medmenneskers tillid og ved hans deltagelse i offentlige hverv fik man beviser for den retsindighed, hvormed han forstår at bedømme en sag. Blandt andet har han været medlem af menighedsrådet, kommunal revisor, i bestyrelsen for foderstofforeningen, i bestyrelsen for mejeriet m.m.
For godt en halv snes år siden overdrog Ejner Gjelstrup gården til sin søn gdr. Chr. Gjelstrup, og flyttede sammen med sin hustru ind i Akselholms nedlagte købmandsforretning, der havde været ejet af datteren og svigersønnen, mælkehandler Holger Christensen, nu Holmstrup. Ejner Gjelstrup og hustru har også altid været trofaste støtter for I.M.S. og Gjelstrup er i de kredse hvor han færdes blevet afholdt og respekteret1

1971 juni: Dødsfald, Ejner Gjelstrup
Fhv. gdr. Ejner Gjelstrup, amtsplejehjemmet, Jyderup, tidl. Akselholdm, er død, 71 år.
Ejner Gjelstrup var en dygtig landmand, der ved sit fine brug skabte respekt om sit navn, men udover at passe sit landbrug fik han tid til at varetage en lang række tillidshverv. Han var i flere år medlem af menighedsrådet, i mejeriets bestyrelse og i bestyrelsen for venstrevælgereforeningen. Dertil kommer, at han havde gjort et stort arbejde inden for Kirkeligt Samfund og Indre Mission.
For en del år siden afstod Ejner Gjelstrup gården i Akselholm til sin søn, gdr. Chr. Gjelstrup, og flyttede selv ind i Akselholm Købmandshandel, som Gjelstrup og hans hustru drev, indtil de nedlagde forretningen for nogle år siden.
Ejner Gjelstrup efterlader foruden hustruen, der også bor på amtsplejehjemmet, førnævnte søn i Akselholm, datteren Ruth, der er gift med gdr. Rudolf Petersen, Bjergby, datteren Ingrid, der er gift med mælkeforhandler Holger Christensen, Akselholm, og datteren Eva, der er gift med smedemester Emanuel Pedersen, Føllenslev2


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. sept. 1969, side 6; Gjelstrup 70 år
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 19. juni 1971, side 9; Dødsfald
Noter:
Der ses ingen elever på Jyderup Realskole med efternavn Gjelstrup
Se omtale af Gjelstrup i forbindelse med Ernst Christensen
Sidst opdateret 26. februar 2016
©Jyderup Realskole