Retur forside elevlisterElevliste 1933/34
I Underklasse (7 elever på dette niveau)
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Flemming Jensen, Vognmand Jensen, Jyderup
Erik Korshagen, Trafikassistent Korshagen, Værslev
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Stokkebjerg
Jørgen Nielsen, Repræsentant Nielsen, Jyderup
Mogens Nielsen, Trafikassistent Nielsen, København
Jørgen Bent Sørensen, Fru Sørensen, Jyderup
II Underklasse (7 elever på dette niveau)
Hans Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Agnethe Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Martin Jørgensen, Trafikassistent Jørgensen, Værslev
Birgit Larseng, Ingeniør Larsen, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
III Underklasse (8 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Regitze Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ruth Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Ole Vilhelm Nielsen, Trafikassistent Nielsen, Mørkøv
Rita Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Niels Thulstrup, Postmester Thulstrup, Mørkøv
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
IV Underklasse (13 elever på dette niveau)
Jytte Hallagera, Læge Hallager, Jyderup
Else Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Vejmand Hansen, Starreklinte
Jørgen Jørgensen, Trafikass. Jørgensen, Værslev
Mogens Larsen, Vognmand Larsen, Jyderup
Oda Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Inger Margrethe Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Ebba Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Karen Lisbeth Nielsen, Trafikass. Nielsen, Mørkøv
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen
Grethe Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Karen Grete Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv Lise Hooge
Liseb Hooge Købmand Hooge, Jyderup, ✝ RIP 9/5. 2006 Troense
I Mellemskoleklasse (16 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Jørgen Hasselbalch-Larsen, Ingeniør Hasselbalch-Larsen, Kalundborg
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer Sassemosegård, Jyderup
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Lærer Lybecker, Bjergby
Oscar Nielsen, Automobilhandler Nielsen, Viskinge
Arnec Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Gyrithe Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ernst Rasmussenf, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Viskinge
Grete Thulstrup, Postmester Thulstrup, Mørkøv
II Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Else Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Else Carlsend, Blikkenslager Carlsen, Jyderup
Gudmund Crone, Fabrikant Crone, Jyderup konf. 30/91934
Poul Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Mogens Hansen, Førstelærer Hansen, Føllenslev
Grethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Edith Nielsen, Købmand Nielsen, Kalundborg
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Else Petersene, Malermester Milberg, Jyderup
Carl Johannes Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Assistent Sach, Jyderup
Villy Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Gert Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
III Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Enok Christiansen, Fru Christiansen, Haunsø
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Hjortsøs Planteskole
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Inger Lillelund, Godsejer Lillelund, Daurup
Bent Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Ejvind Olsen, Lærer Olsen, Faurbo
Georg Petersen, Togfører Petersen, Kalundborg
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grete Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Annelise Elling, Boghandler Elling, Kalundborg
IV Mellemskoleklasse (15 elever på dette niveau)
Erik Andersen, Forskærer Andersen, Svebølle
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Agnete Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Ib Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Svend Grüner, Godsejer Grüner, Egemarke
Erik Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunhild Jensen, Forstander, Proprietær Jensen, Grundmosegård
Henning Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Elise Pfeiffer, Stationsforstander Pfeiffer
Bent Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Jørgen Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Carl Christian Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave


Realklassen (8 elever på dette niveau)
Poul Andersen, Ledvogter Andersen, Jyderup
Solveig Colding, Lærer Colding, Holmstrup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Kaj Holm, Boelsmand Holm, Viskinge
Elsa Jensen, Gårdejer Fru Jensen, Ny Bjergby
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Sørensen, Murermester Sørensen, Eskebjerg

Elever i 1934 optalt til 112 i alt1
Realeksamen juni 19342 (8 elever på dette niveau)
Poul Andersen, Ledvogter Andersen, Jyderup
Solveig Colding, Lærer Colding, Holmstrup
Gunnar Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Kaj Holm, Boelsmand Holm, Viskinge
Elsa Jensen, Gårdejer Fru Jensen, Ny Bjergby
Nina Jensen, Fabrikant William R Jensen, Jyderup
Hans Børge Petersen, Direktør Petersen, Svebølle
Erik Sørensen, Murermester Sørensen, Eskebjerg
Mellemskoleeksamen 19343 (14 elever på dette niveau)
Erik Andersen, Forskærer Andersen, Svebølle
Jørgen Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Ib Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Svend Grüner, Godsejer Grüner, Egemarke
Erik Høg Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Kirsten Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Gunhild Jensen, Forstander, Proprietær Jensen, Grundmosegård
Henning Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Elise Pfeiffer, Stationsforstander Pfeiffer, Svebølle
Bent Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Jørgen Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Carl Christian Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 8. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Noter:
a) Jyderup Kirkebog 1937-43, opslag 110 nr. 19. Konfirmeret 9. oktober 1938 Jytte
b) Jyderup Kirkebog 1937-43, opslag 110 nr. 20. Konfirmeret 9. oktober 1938 Lise og navnændring, Lise Hellum
c) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
d) Fra Jyderup sognebog 30. april 1932 ses at blikkenslager Carlsen søger friplads til Else, fordi hun ikke kan gå til Jyderup skole og Else er født 1/5.1921
og 26.5.1932 Blikkenslager Carlsen for barnet Else Carlsen – bevilliges ½ friplads. Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen
e) Fra Jyderup sognebog 26.5.1933 fra sognerådsmåde
Malermst. Oskar Milberg Petersen søger om hel friplads på realskolen for hans datter Else.
Bevilliges for et år (ikke læse resten – men det omhandler aftaler om afdrag på den gæld han har til kommunen)

27/7.1933
Malermester Milberg Petersen meddeler at han ikke på nuværende tidspunkt kan betale noget afdrag på sin gæld til kommune. Vedtages at fastholde sognerådets første beslutning.
Fra Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
f) Ernst 29.6.1933 Overportør Ernst V Rasmussen ansøger om ½ friplads til sin søn Ernst V Rasmussen på Jyderup Realskole – bevilliges - Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen
g) Navneændring nu Birgit MaackSidst rettet 20. oktober 2017
©Jyderup Realskole