Konsulent Jørgen Hansen
Else Margrethe Emma Hansen 19271 - Mellemeksamen 19312 og Realeksamen 19323
Lise Hansen, Mellemskoleeksamen 19354 og Realeksamen 19365

1955 okt.; Jørgen Hansen død
Konsulent Jørgen Hansen, Jernbanevej, Jyderup, er søndag eftermiddag afgået ved døden på Sct. Elisabeths hospital, Holbæk, knap 73 år gammel.
Med konsulent Hansen er en god dansk mand gået bort, i det han hele sit liv har arbejdet for den sønderjyske og sydslesvigske sag med en sjælden ildhu og nidkærhed.
Jørgen Hansen stammer fra Jægerup i Sønderjylland. I sine unge år blev han landbrugskandidat og var en årrække lærer ved Slangerup Landbrugsskole.
For ca. 38 år siden kom han til Jyderup som konsulent for Holbæk Amts økonomiske Selskab og byggede villa på Jernbanevej. Sener drev han Jyderup Frøkontor, men i de sidste 10 år har han helt ofret sig for det sydslesvigske arbejde, i det han rejste som sekretær for "Sydslesvigske Udvalg". Der igennem kom han i forbindelse med mange mennesker over hele landet og alle lærte at respektere og holde af ham for hans altid ærlige og uselviske arbejde.
Det offentlige liv tog Jørgen Hansen kun ringe del i, men når han gik ind for en sag, var det altid fuldt og helt. Han gjorde således et stort arbejde sidst i tyverne for at den del af Hjembæk kommune, der ligger i Jyderup, kunne få en Jyderup repræsentant i Hjembæk-Svinninge Sogneråd, og da det lokale elektricitetsværk i sin tid skulle overgå til Nordvestsjællands El-Værk, blev han formand for det udvalg, der forhandlede mellem parterne.
Konsulent Jørgen Hansen efterlader sig foruden sin hustru to døtre, der begge bor i Jyderup og er gift med henholdsvis ingeniør Tüchsen, De danske Sprængstoffabrikker, og Isenkræmmer Hans Peter Gylling Folkmann (jun.)6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning det ses på 1933 at 1932 blev ingen beretning udgivet
(eksamen ses efterfølgende år)
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 6. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 10. okt. 1955, side 3; Jørgen Hansen død

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole