Karetmager Jørgen Andreas og hustru Nikoline Larsens søn
Kaj Larsen gik på Jyderup Realskole fra I Mellemskoleklasse 1934/354 - 1938 Mellemskoleeksamen5
1957 nov.; Guldbryllup
En kendt håndværker i Jyderup, karetmager Jørgen Larsen og hustru fru Nikoline Larsen, Nyvej, kan på lørdag fejre guldbryllup. Jørgen Larsen er 76 år gammel og landmandssøn fra Odsherred, og fru Larsen, der er 72 år gammel, er datter af en tømrermester i Eskebjerg.
For mange år siden begyndte karetmager Larsens forretning på hjørnet af Skarridsøgade og Drivsåtvej, men to år efter, at parret blev gift, byggede han ejendommen på Nyvej, hvor ægteparret stadig bor. På Nyvej indrettede Larsen et værksted, hvor han fik god søgning, og trods alderen arbejder han flittigt endnu.
Fru Larsen har i nogle år været svagelig af helbred, men er nu kommet over det, og ægteparret kan fejre dagen raske.
Ægteparret har alle dag været dygtige og arbejdsomme mennesker. De er tillige flinke og gæstfri, hvorfor de er blevet afholdt og respekteret på egnen.
En søn og en datter bor i København, og de kommer begge hjem for at fejre forældrene1

1959 apr.; 80 år
Jyderups ældste aktive håndværker, karatmager Jørgen Andreas Larsen, Nyvej, fylder på lørdag 80 år.
Jørgen Andreas Larsen er født i Højby, hvor også hans far var karetmager, og her fik Jørgen Andreas Larsen sin indsigt i det ædle håndværk.
Det er nu ca. 55 år siden, karetmager Larsen etablerede sig i Jyderup, og nogle få år efter flyttede hr. og fru Larsen ind i den ejendom, hvor de stadig bor.
Her fik ægteparrets søn og datter et kærligt og harmonisk hjem. De bor nu begge i København.
Få håndværk har som Larsen været ude for en omvæltning. Da han begyndte som karetmager, var vogne de selvfølgelige trafikmidler, og der var altid fuldt op at gøre. Med akkuratesse og dygtighed passede Larsen sit fag og blev kendt og respekteret som en håndværker af den solide og retskafne slags.
Efterhånden som vogne mere og mere gled ud af billedet, påtog Larsen sig at fremstille mange, mange andre arbejder. Til trods for de 80 år har karetmager Larsen stadig forskelligt at pusle med på værkstedet, og føler sig bedst tilpas ved at mærke, at der stadig er brug for ham, selvom han naturligvis har tillad sig at slække lidt på fliden.
Den afholdte og agtede fødselar fejrer dagen ved en lille familiefest2

1964 maj; dødsfald, karatmager
Karetmager Jørgen Larsen, Nyvej, Jyderup er i dag på sin 85 årsdag afgået ved døden på Holbæk centralsygehus.
Jørgen Larsen have glædet sig til at fejre dagen med sin slægt, men måtte i stede på sygehuset, hvor han i morges stille sov ind. Han efterlader hustru samt en søn og datter, der bor i København.
Jørgen Larsen var født i Højby, hvor også hans far var karetmager, og her lærte Jørgen Larsen det efterhånden sjældne håndværk.
For ca. 60 år siden etablerede Jørgen Larsen sig som karetmager i Jyderup, og få år efter flyttede han og hustruen ind i den ejendom på Nyvej, hvor de nu boede. Der blev oparbejdet en solid og anset virksomhed, og i vide kredse blev Jørgen Larsen respekteret som en dygtig, solid og retskaffen håndværker. Da hestevogne efterhånden gled mere og mere ud af billedet, begyndte Jørgen Larsen at fremstille forskelligt andet materiel, og der var fuldt op at gøre, til han omsider tillod sig at slække lidt på kravet til sig selv. Lige til for et par siden vedblev Jørgen Larsen at arbejde på værkstedet3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1957, side 4; Guldbryllup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 29. apr. 1959, side 3; 80 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1964, side 4; Dødsfald karatmager hr. Jørgen Larsen
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde; Jyderup sognerådsbøger fra Flemming Thorsen. Flemming har læst i dem på Rigsarkivet. (april 2016)
28.6.1934; År 1934 den 28 juni afholdt sognerådet møde på hotellet hvor følgende forhandles
Andragende om friplads på Jyderup Realskolen
Karetmager J. A. Larsen for søn Kaj Børge Dandanell Larsen – bevilliges ¾ friplads

Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen apri 2016


Sidst rettet 27. april 2016
©Jyderup Realskole