Retur forside elevlisterElevliste 1934/351
I Underklasse (7 elever på dette niveau)
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Ruth Larsen, Vognmand Larsen, Jyderup
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Jørgen Bent Sørensen, Fru Sørensen
II Underklasse (2 elever på dette niveau)
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Stokkebjerg
Mogens Nielsen, Trafikassistent Nielsen, KøbenhavnIII Underklasse (10 elever på dette niveau)
Hans Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Birgit Larseni, Ingeniør Larsen, Jyderup
Svend Aage Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
Peter Videbjerga, Købmand Videbjerg, Jyderup
IV Underklasse (14 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Regitze Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Ruth Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Karen Lisbeth Nielsen, Trafikassistent Nielsen, Mørkøv
Ole Vilhelm Nielsen, Trafikassistent Nielsen, Mørkøv
Rita Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grethe Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Niels Thulstrup, Postmester Thulstrup, Mørkøv
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
I Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christenseng, Forvalter Christensen, Jyderup
Else Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Lærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Else Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karetmager Larsen, Jyderup
Mogens Larsen, Vognmand Larsen, Jyderup
Oda Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Inger Margrethe Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Asta Modin, Gårdejer Modin, Svebølle
Niels Holger Mortensene, Portør Mortensen, Jyderup
Ebba Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Arneb Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Agnsøgård
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Væde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Karen Grete Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Ryan Treschow, Godsejer Treschow, Orelund
II Mellemskoleklasse (13 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Jyderup
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Lærer Lybecker, Bjergby
Oscar Nielsen, Automobilhandler Nielsen, Viskinge
Gyrithe Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ernst Rasmussenh, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Viskinge
Margrete Thulstrup, Postmester Thulstrup, Mørkøv
III Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Else Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Gudmund Crone, Fabrikant Crone, Jyderup
Poul Formann, Proprietær Formann, Bjergby
Knud Gundersend, Førstelærer Peter Gundersen og hustru Elly Sigrid , Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Mogens Hansen, Førstelærer Hansen, Følleslev
Bodil Hasselbalch-Larsen, Ingeniør Hasselbalch-Larsen, Kalundborg
Ole Krabbe, Godsejer Tvede, Davrup
Grethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Edith Nielsen, Købmand Nielsen, Kalundborg
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Carl Johannes Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Assistent Sach, Jyderup
Villy Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Gert Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
IV Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Agnete Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Enok Christiansen, Fru Christiansen, Haunsø
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Viskinge
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Lisc Laage, Boghandler Laage, Frederikshavn
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Ejvind Olsen, Lærer Olsen, Faurbo
Georg Petersen, Togfører Petersen, Kalundborg
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grethe Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Jørgen Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø

Realklassen (8 elever på dette niveau)
Erik Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Henry Iversen, Købmand Iversen, Jerslev
Gunhild Jensen, Forstander, Proprietær Jensen, Grundmosegård
Henning Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Elise Pfeiffer, Stationsforstander Pfeiffer, Svebølle
Bent Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave

Elever i 1935 optalt til 116 i alt1

Realeksamen juni 19352 (7 elever på dette niveau)
Erik Høgh Hansen, Proprietær Hansen, Kjeldeklintegård
Henry Iversen, Købmand Iversen, Jerslev
Gunhild Jensen, Forstander, Proprietær Jensen, Grundmosegård
Henning Nielsen, Lærer Nielsen, Jyderup
Herluf Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Elise Pfeiffer, Stationsforstander Pfeiffer, Svebølle
Bent Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø
Jens Christian Weinreich, Gårdejer Weinreich, Alleshave Mellemskoleeksamen 19353 (19 elever på dette niveau)
Agnete Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Enok Christiansen, Fru Christiansen, Haunsø
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Viskinge
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Jørgen Christian Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Lis Laage, Boghandler Laage, Frederikshavn (se sigurd laage)
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Ernst Nielsen, Barber Nielsen, Jyderup
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Ejvind Olsen, Lærer Olsen, Faurbo
Georg Petersen, Togfører Petersen, Kalundborg
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grethe Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Jørgen Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde e,f,g,h: Oplysninger fra Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Rettet her stod før Peter Videbæk, købmand Videbæk - der står Videbjerg 34 - og frem fra 36
b) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
c) Lis Laage er måske i familie med Laage
d) Førstelærer Peter Gundersen og hustru Elly Sigrid f. Kristensen, Særslev konf. 6. oktober 1935 Særslev kirkebog 1904-43 opslag 242 nr. 1
e) Holger Mortensen; 1934 den 28 juni afholdt sognerådet møde på hotellet hvor følgende forhandles
Andragende om friplads på Jyderup Realskolen fra Portør Carl Otto Mortensen for sin søn Niels Holger Mortensen, født 31/1.1933
- bevilliges ¾ friplads.
g) 1934 den 28 juni afholdt sognerådet møde på hotellet hvor følgende forhandles
Andragende om friplads på Jyderup Realskolen fra Forvalter Christensen for datter Ane Margrethe Christensen – bevilliges ¾ friplads
og 31.5.1934 ansøges igen, denne ansøgning udsættes til næste møde. 1934 den 28/6. afholdes sognerådet møde på hotellet hvor følgende forhandles.
Andragende om friplads på Jyderup Realskole
Portør Carl Otto Mortensen for søn Niels Holger Mortensen født 31/1.1923 – Bevilliges ¾ friplads
Blikkenslager Carl Carlsen for datter Else Carlsen bev. ¾ friplads (Kan ikke se Else 1935!)
Karetmager J. A. Larsen for søn Kaj Børge Dandanell Larsen bev. ¾ friplads
Forvalter Christensen for datter Ane Margrethe C bev. ¾ friplads
h) for 29.6.1933, Overportør Ernst V Rasmussen ansøger om ½ friplads til sin søn Ernst V Rasmussen på Jyderup Realskole – bevilliges
i) Navneændring nu Birgit Maack oplysning ses på internetside for Ellen Amundsen (nov. 2016)Sidst rettet 20. oktober 2017
©Jyderup Realskole