Kristine og Christian Kønicke
deres datter Else Kønicke gik på Jyderup Realskole 1936-391

1956 marts; Guldbryllup
Et agtet og afholdt ægtepar, Kristine og Christian Kønicke, Teglværksvej 3, Jyderup, kan Langfredag fejre guldbryllup.
Samme dag fylder et barnebarn frk. Annelise Kønicke-Jensen, 20 år, og et oldebarn, datter af dattersønnen, Fændrik Bent Mechernsee, døbes i Jyderup kirke og får navnet Lise Kønicke-Mechernsee.
Christian Kønicke er født i Jylland, men kom tidligt til Sejerø, hvor han lærte sin hustru at kende. Fru Kønicke er født på Sejerø.
Guldbrudeparret Kønicke 1956
Guldbrudeparret Kønicke
Efter giftermålet for de 50 år siden etablerede de sig som købmandsfolk i Jorløse, hvor de boede en halv snes år. I 7 år drev de derefter Jerslev Hotel, indtil de flyttede til Jyderup og drev Viktualieforretning (nuværende Slagtermester Jørgensens, Skarridsøgade). Senere drev de et pensionat, man har nu i en årrække boet i det lille hyggelige hjem på Teglværksvej. Ægteparret har været stræbsomme mennesker, og fru Kønicke har aldrig sparet sig selv, når det gjaldt om at gøre det godt for sine kære. Hjemmet bærer præg af hendes dygtige hænder, navnlig smukke korsstingsbroderier har hun været mester for. Selv fritiden er fuldt ud blevet udnyttet.
Christian Kønicke har ind imellem lidt havearbejde, trods årene. Det står dårligt til med hørelsen, men til gengæld er synet så godt, at hvis brillerne er forlagt, så klares læsningen udmærket foruden. Begge er forholdsvis ungdommelige, og fru Kønicke har endnu inen sølvstriber i det blonde hår. De er ligevægtige mennesker og har ved deres stilfærdige venlighed vundet sig mange venner. Den tredobbelte festdag vil blive fejret på festlig vis sammen med slægten, deriblandt deres tre børn, fru Mechernsee, Skarridsøgade, Jyderup, en datter i Holbæk, og en i København2

1957 juli; Til fremtid i Californien
Hr. og Fru Kønicke, Teglværksvej 3, Jyderup, har haft besøg af deres yngste datter og svigersøn, Else og Erik Behrens, der på tirsdag rejser til Californien for at begynde på en helt ny fremtid.
Else Behrens, der er 34 år, er født i Jyderup og har opholdt sig her hele sin barndom og tidligste ungdom og har her mange venner at tage afsked med foruden sin familie.
Såvel Behrens som hans hustru havde gode stillinger i København, men da de igen børn har, er skattebyrden så knugende, at de synes, det er umuligt at "komme videre", og da der ikke synes nogen mulighed for bedring på dette punkt, besluttede de at udvandre. Gennem bekendte er de sikret stillinger på et stort mejeri i Los Angeles, og de glæder sig til at bo i denne by, hvor der findes mange danske. Bl.a. er Else Behrens god bekendt af depotejer Poul Jensens datter, der er gift og bor i Los Angeles.
På tirsdag rejer hr. og fru Kønicke til København for endnu en gang at tage afsked med datteren og svigersønnen3

1961 jan.; Dødsfald Kønicke
Fhv. købmand Jens Christian Kønicke, Teglværksvej, Jyderup, er efter nogen tids svagelighed død, omtrent 85 år gammel.
Kønicke, der var født i Jylland, kom allerede som barn til Sejerø, og her lærte han også sin hustru at kende.
Efter giftermålet flyttede ægteparret til Jorløse, hvor de i nogle år drev købmandshandel. Senere havde de forretning forskellige steder, sidst i Jyderup, hvor de havde viktualieforretning på Skarridsøgade, indtil de, da alderen begyndte at gøre sig gældende, flyttede til Teglværksvej.
Jens Chr. Kønicke var en venlig og sympatisk mand som holdt af at tale med mennesker om de ting, der interesserede ham.
De senere år har helbredet svigtet, og Kønicke er opofrende blevet passet af sin hustru. Det var ham en meget stor glæde, da den yngste datter, fru Else Behrens, Los Angeles, for to år siden var hjemme på et længere besøg hos forældrene.
Foruden hustruen og nævnte datter efterlader Jens Chr. Kønicke endnu to døtre, der er gift med hhv. tømrer Henry Mechernsee, Skarridsøgade 5, Jyderup og murer Poul Jensen, Kalundborg4


Else Kønicke ses på Jyderup Realskole fra skoleåret 1936/375 I Mellemskoleklasse,
II Mellemskoleklasse 1937/386 og III Mellemskoleklasse 1938/397

Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 15 nr. 0
Jens Christian Kønicke død 30. december 1960
Forhenværende købmand af Teglværksvej 3, Jyderup by og sogn, Tuse herred, Holbæk Amt, født i Horsens købstad 23. februar 1876, søn af tjenestekarl Jesper Jensen og hustru Karen Sofie Henriette Vantrude Jensen, af Horsens. Efterlevende ægtefælle Karen Kristine født Nielsen. Sidste fælles bopæl Jyderup
I anmærkning ses Skifteretsattest Nykøbing Sj. af 2/1.61, Begr. medd. Nykøbing Sj. 4/1.618


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1937-39
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1956, side 3; Guldbryllup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 20. juli 1957, side 4; Til fremtid i Californien
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. jan. 1961, side 3; Dødsfald Kønicke
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 15 nr. 0

Fra Sognerådsmøde 26.11.1936
Ansøgning om friplads på Jyderup Realskole fra købmand Konichen for hans datter Grethe. Det vedtages at tildele pågældende ¾ af skolepengene i tilskud
Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, maj 2016
Noter:

Sidst rettet 1. juni 2016
©Jyderup Realskole