Retur forside elevlisterElevliste 1935/36
I Underklasse (9 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Torben Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Birthe Jarmann, Trafikassistent Jarmann, Jyderup
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Birthea Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie
(f. Rasted) Olander, Viskinge
Vibeke Sørensen, Maskinmester Sørensen, Jyderup
II Underklasse (6 elever på dette niveau)
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Jørgen Bent Sørensen, Maskinmester Sørensen, Jyderup
Niels Peter Tvede, Godsejer Tvede, DavrupIII Underklasse (6 elever på dette niveau)
Karen Hagelund, Købmand Hagelund, Jyderup
Carl Henrik Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Stokkebjerg
Kirsten Mogensen, Forpagter Mogensen, Aggersvold
Bernhard Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
IV Underklasse (14 elever på dette niveau)
Hans Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Niels Christiansen, Mejeribestyrer Christiansen, Rønnekilde
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Birgit Larseng, Ingeniør Larsen, Jyderup
Svend Aage Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Erik Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
Annie Westergaard, Købmand Westergaard, Mørkøv
Peter Videbjergd, Købmand Videbjerg, Jyderup
Jørn4 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
I Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Regitze Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Inge Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Inge Jensen, Barber Jensen, Snertinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Ernst Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Ruth Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Rita Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grethe Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
Gunnar Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Josef Vedsmand, Førstelærer Vedsmand, HaunsøII Mellemskoleklasse (25 elever på dette niveau)
Käte Andersen, Gartner Andersen, Føllenslev
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensenf, Forvalter Christensen, Jyderup
Else Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Else Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karetmager Larsen, Jyderup
Oda Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Inger Margrethe Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Asta Modin, Gårdejer Modin, Svebølle
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Otto Mortensen, Portør Mortensen, Jyderup
Ebba Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Arnec Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Agnsøgård
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Karen Grethe Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Ryan Treschow, Godsejer Treschow, Orelund
III Mellemskoleklasse (12 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Sassemosegård
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Førstelærer Lybecker, Bjergby
Gyrithe Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ernst Rasmussene, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Viskinge
IV Mellemskoleklasse (12 elever på dette niveau)
Else Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Mogens Hansen, Førstelærer Hansen, Følleslev
Bodil Hasselbalch-Larsen, Ingeniør Hasselbalch-Larsen, Kalundborg
Margrethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Trafikassistent Sach, Jyderup
Gert Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø

Realklassen (13 elever på dette niveau)
Agnete Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Viskinge
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Georg Petersen, Togfører Petersen, Kalundborg
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grethe Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev

Elever i 1936 optalt til i alt 1151

Realeksamen juni 19362 (13 elever på dette niveau)
Agnete von Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Knud Hahn, Overgartner Hahn, Viskinge
Grete Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Lise Hansen, Konsulent Hansen, Jyderup
Otto Jensen, Centralbestyrer Jensen, Viskinge
Ove Lind, Proprietær Lind, Tornvedgård
Arne Mortensen, Murermester Mortensen, Jyderup
Frode Mortensen, Gårdejer Mortensen, Bjergsted
Kjeld Nielsen, Kusk Nielsen, Jyderup
Georg Petersen, Togfører Petersen, Kalundborg
Tove Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Grethe Ravnsbæk, Mejeriejer Ravnsbæk, Jyderup
Palle Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Mellemskoleeksamen 19363 (11 elever på dette niveau)
Else Ammentorp Bech, Købmand Bech, Særslev
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henning Hansen, Overportør Hansen, Svebølle
Mogens Hansen, Førstelærer Hansen, Føllenslev
Ellen Margrethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Trafikassistent Sach, Jyderup
Gert Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Ellse Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Rettelse af fornavn, stod Jørgen, men hedder Jørn iflg. Christian Weinreich 23. september 2015
Kilde 5: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a)Birthe ses både Birte og Birthe, i kirkebog for Viskinge mangler konfirmeret piger 1941-43, så pt. kan jeg ikke se hvordan navnet staves. [Far og mors navn fra Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6 (Arne's konfirmation)]
b)Portør Carl Otto og afdøde hustru Cæcilie Marie f. Nielsen, stedmoder Anna Sofie f. Petersen
c)Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
d) rettet der stod Videbæk
e) Fra Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. 23.7.1935; Overportør E. V. Rasmussen andrager om yderlig en kvart friplads til hans søn på Realskolen - bevilliges
f) 1936 – 29. maj sognerådsmåde ordinært møde på hotellet hvor følgende forhandles
Fra Inspektør Christiansen Jyderup st. forestår andragende om friplads på realskolen – bevilliges

28/6.1935 afholdes sognerådsmåde på hotellet hvor følgende forhandles:
Ansøgning om friplads på Realskolen for arb. Frederik Nielsens datter Bodil født 1923 ¾ friplads (hende kan jeg ikke finde)
do fra formand Evald Nielsen for hans søn Erik Ole Nielsen – Nægtes5

g) Navneændring nu Birgit Maack ses på internetside for Ellen Amundsen http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere/Ellen_Amundsen/Ellen_Amundsen.htm

Sidst rettet 20. okotber 2017
©Jyderup Realskole