Ingrid Christiansen
I Underklasse - Realeksamen 19441
Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 128 nr.8 konfirmeret den 4. oktober 1942
forældre Rentier Christian Christiansen og hustru Anna Kirstine f. Jensen2

1954 marts; dødsfald ejendomshandler
Fhv. ejendomshandler Chr. Christiansen, villakvarteret, Jyderup, er død på Kalundborg sygehus, hvor han blev indlagt samme dag. Han blev 78 år gammel.
Chr. Christiansen var født i Fårevejle. Han kom i sin ungdom til Jyderup, hvor han først var kusk i Carlsberg depotet og derefter blev ostehandler. Senere begyndte han at handle med ejendomme, og her fandt han sit rette virkefelt. Folk havde tillid til ham, og ved sin reelle og solide handel og vandel vandt han alles agtelse. Chr. Christiansen var en jovial og venlig mand, og det var hans største glæde, når gamle venner kom for at få en passiar.
Det sidste årstid har en tiltagende astmalidelse forårsaget flere sygehus ophold, men hver gang ville Christiansen hurtigt hjem igen, han elskede sit hyggelige hus og haven, og han blev trofast plejet af sin hustru og eneste datter, Frk. Ingrid Christiansen, som er bogholderske hos isenkræmmer Gylling Folkmann"3

Fru Anna Christiansen, Slagelsevej 48, Jyderup fylder onsdag den 18. november 1964, 70 år
Fru Christiansen stammer fra Thiese i Jylland og det jyske tungemål fornægter sig stadig ikke, ligesom fru Christiansen i udpræget grad har jydens lune.
Som ung kom fru Christiansen til Jyderup, og blev senere gift med daværende ejendomsmægler Christian Christiansen, Slagelsevej 48. Ægteparrets eneste datter, Ingrid, fik et enestående kærligt og godt hjem, hvor alle kulturelle værdier blev sat i højsæde, blandt andet er der altid blevet spillet, sunget og læst meget i hjemmet, hvor der altid har været åbent hus for slægt og gode venner. Fru Christiansen har en egen varm evne til at udtrykke sin glæde over naturen, over god musik eller naturalistisk kunst og bøger, ligesom hun er i besiddelse af en udpræget hjemstavnsfølelse og værner med pietet om alle rige minder. Samtidig er hun et stilfærdigt menneske, der altid er bange for at være andre mennesker til besvær. De der lærer Anna Christiansen at kende, kommer til at holde af hende og lærer at respektere hendes standpunkter, som bliver taget ud af en retsindig indstilling til livets problemer eller tidens spørgsmål.
For en del år siden havde, Anna Christiansen den sorg at miste sin mand, men bor vedblivende i sin ejendom, hvor også datteren, der er gift med gulvmontør Kurt Sørensen, stadig bor, og det er Anna Christiansen en stor glæde, at hun daglig kan være sammen med sine to børnebørn5

1958; Lørdag den 10. maj 1958 vies i Jyderup kirke bogholderske, frk. Ingrid Christiansen, Slagelsevej 48 (datter af afd. ejendomshandler Chr. C., Jyderup) og gulvmontør Kurt Sørensen (s. af afd. maler Jens S., Aalborg)6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup,
Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 128 nr.8
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. marts 1954, side 3; dødsfald ejendomshandler
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1950-1963 opslag 286 nr. 0
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 14. nov. 1964, side 3+4; Anna Christiansen 70 år
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 3. maj 1958, side 3; Vielse
Kilde 7: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
Jyderup Kirkebog 1950-1963 opslag 286 nr. 0
Fhv. ejendomshandler Christian Christiansen, Slagelsevej 48, Jyderup født i Fårevejle 23. marts 1878 søn af boelmand Jens Peter Christiansen og hustru Maren Sofie (f. Jensen), Ris. Efterlevende ægtefælles Anna Kristine Jensen. sidste fælles bopæl Slagelsevej 48, Jyderup4

Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 128 nr. 8 konfirmeret 4. oktober 1942
forældre Rentier Christian Christiansen og hustru Anna Kristine (f. Jensen)2

Sognerådsmøde 24/3.1943 (Husejer) Christiansen, Slagelsevej søger friplads på realskolen for datteren Ingrid – bevilgedes ½ friplads7

Sidst rettet 23. november 2016
©Jyderup Realskole