Retur forside elevlisterElevliste 1936/37
I Underklasse (4 elever på dette niveau)
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Poul Petersene, Ølhandler Petersen, Jyderup
II Underklasse(8 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Torben Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Birthe Jarmann, Trafikassistent Jarmann, Jyderup
Birthea Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Vibeke Sørensen, Maskinmester Sørensen, Jyderup
III Underklasse (8 elever på dette niveau)
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Erik Mogensen, Forpagter Mogensen, Aggersvold
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Jørgen Bent Sørensen, Maskinmester Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Niels Peter Tvede, Godsejer Tvede, Davrup
IV Underklasse (15 elever på dette niveau)
Helene Christiansen, Mejeribestyrer Christiansen, Rønnekilde
Karen Hagelund, Købmand Hagelund, Jyderup
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Robert Johansen, Gartner Johansen, Mørkøv
Karen Jørgensen, Pedel Jørgensen, Jyderup
Carl Henrik Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Gerda Jepsen, Gårdejer Jepsen, Brokøb
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Stokkebjerg
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Kirsten Mogensen, Forpagter Mogensen, Aggersvold
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Christian Moll Olsen, Depotejer Olsen, Jyderup
Bernhard Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Westergaard, Købmand Westergaard, Mørkøv
I Mellemskoleklasse (31 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Jytte Andersen, Handelsgartner Andersen, Føllenslev
Hans Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Niels Christiansen, Mejeribestyrer Christiansen, Rønnekilde
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Ingrid Gressf, Købmand Gress, Jyderup
Annie Hansen, Boelsmand Hansen, Føllenslev
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Grethe Hanseng, Barber Hansen, Jyderup
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ib Jacobsenh, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Poul Slott Jørgensenb,Gårdejer Karl Emil og Kirstine Julie (Slott) Jørgensen, Kajemose
Else Kønickei, Viktualiehandler Kønicke, Jyderup
Birgit Larsenj, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Lærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Lærer Larsen, Bregninge
Grethe Nielsen, Bagermester Emil og Lisa Eugenie f Vestermann Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Svend Aage Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Inge Birgit Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Erik Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Jørn4 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Lisa Weinreich, Proprietær Weinreich, Vilhelmsdal
II Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Regitze Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Inge Busch, Forvalter Busch, Katterup
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Inge Jensen, Barber Jensen, Snertinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Ruth Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Lise Hanne Nielsen, Godsejer Nielsen, Lindholt
Rita Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
Gunnar Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Josef Vedsmand, Førstelærer Vedsmand, Haunsø
III Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Käte Andersen, Gartner Andersen, Føllenslev
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensenevt ny, Forvalter Christensen, Jyderup
Else Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Else Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karetmager Larsen, Jyderup
Inger Margrethe Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Mortensenevt ny 1, Portør Mortensen, Jyderup
Ebba Nielsen, Overtjener Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Arne Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie (f. Rasted) Olander, Viskinge
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Agnsøgård
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Karen Grethe Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
IV Mellemskoleklasse (15 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Poul Clausen, Tandlæg Clausen, Jyderup
Bodil Hansen, Mejeriforpagter Hansen, Svebølle
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Ole Krabbe, Godsejer Tvede, Davrup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Sassemosegård
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Førstelærer Lybecker, Bjergby
Gyrithe Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ernst Rasmussend, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev

Realklassen (7 elever på dette niveau)
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Grethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Trafikassistent Sach, Jyderup
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø

Elever i 1937 optalt til i alt 1391
Realeksamen juni 19372 (7 elever på dette niveau)
Knud Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Birthe Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Grethe Kyed, Kommissionær Kyed, Jyderup
Inge Pedersen, Murermester Pedersen, Jyderup
Ejlert Ringgaard, Fru Ringgaard, Viskinge
Børge Sach, Trafikassistent Sach, Jyderup
Elise Vedsmand, Lærer Vedsmand, Haunsø

Mellemskoleeksamen 19373 (15 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Poul Clausen, Tandlæg Clausen, Jyderup
Bodil Hansen, Mejeriforpagter Hansen, Svebølle
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Ole Krabbe, Godsejer Tvede, Davrup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Sassemosegård
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Førstelærer Lybecker, Bjergby
Gyrithe Petersen, Formand Petersen, Mørkøv
Ernst Rasmussend, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Gartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Rettelse af fornavn, stod Jørgen, men hedder Jørn iflg. Christian Weinreich 23. september 2015
Kilde 5: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Birthe ses både Birte og Birthe, i kirkebog for Viskinge mangler konfirmeret piger 1941-43, så pt. kan jeg ikke se hvordan navnet staves. [Far og mors navn fra Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6 (Arne's konfirmation)]
b) Poul Slott Jørgensen, Holmstrup kirkebog 27-49 opslag 111 nr. 5. konfirmeret 9/10.1938 kun fruen hedder Slott
c) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
d) Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. 29.5.1936; Fra inspektør Christiansen Jyderup St. forelå andrangende om friplads på Realskolen for en søn Ernst – bevilliges hel friplads
e) Poul konfirmeret jk 1937-43 opsl 104 nr. 20 konf 3. okt 1943
f) 1936 – 29. maj sognerådsmåde ordinært møde på hotellet hvor følgende forhandles
Ansøgning om friplads fra Kaj Gress for en datter Ingrid Gress Udsættes til næste – møde
g) Ligeledes for barber Clausen for en datter Grethe Inger Clausen – bevilliges ¼ friplads (dog ses de på skolens elevliste som Hansen)
h) Ligeledes for Carl Jakobsen for – søn Ib - nægtedes
i) Fra Sognerådsmøde 26.11.1936
Ansøgning om friplads på Jyderup Realskole fra købmand Kønichen for hans datter Grethe. Det vedtages at tildele pågældende ¾ af skolepengene i tilskud
samt Den 26.11.1936 afholdes sognerådsmøde; Ansøgning om friplads for købmand Kønichen for hans datter Else - Det vedtages at tildele den pågældende 3/4 af skolepenge i tilskud.
Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
j) Navneændring nu Birgit Maack ses på internetside for ses på internetside for Ellen Amundsen


Sidst rettet 20. oktober 2017
©Jyderup Realskole