Kammerherre Timm

Henriette Timm, Aggersvold, ses 1938 IV Underklasse - Mellemskoleeksamen 1942 og i 1943 Realeksamen fra Jyderup Realskole3

1959 april; Fortjensttegn til hofjægermester Thimm
Hofjægermester, godsejer S.A. Thimm, Aggersvold, er i anledningen af hjemmeværnets 10 års dag tildelt hjemmeværnets fortjensttegn, der er indstiftet af kongen1
Med vemod vil meddelelsen om kammerherre, godsejer S.A. Timm's død blive modtaget i vide kredse, og det føles næsten ufatteligt fordi han, sine 76 år til trods, var ung i sind, - rank og stout og levende vital til sygdom pludselig ramte ham og han måtte forlade sit elskede "Aggersvold" for at blive indlagt på centralsygehuset i Holbæk, hvor han i går formiddag sov ind i døden.
Med kammerherre Timm er et rigt og varmt menneske, en fin personlighed, ikke mere, men han har sat sig minder, der vil blive stående, og han værnede selv om mange værdifulde minder fra alt, hvad han havde set, oplevet og modtaget, først og fremmest med udtrykt glæde for det lykkelige ægteskab med hustruen, kammerherreinde fru Ida Timm, og datteren, fru Henriette Tving og svigersønnen, forpagter Aksel Tving, boende så nær "Aggersvold" og var til stor støtte.
S.A. Timm var født i København, som søn af fabriks- og godsejer Thor Timm. I 1913 blev S.A. Timm student fra Metropolitanskolen, tog filosofikum, blev i 1921 forstkandidat og derefter beskæftiget ved skovvæsenet på "Aggersvold" pr. Jyderup, der samme år var overtaget af faderen. Efter forældrenes død blev S.A. Timm godets ejer. Det var i 1923 samme år som han blev gift med Ida Lassen, datter af justitiarius Niels Lassen.
Det var ved overtagelsen af godset et tilliggende på 1300 tdr. denne delvise afvanding ved
Tiderne var vanskelig og Timm solgte 300 tdr. ld. til "Skjoldnæsholm" og "Broholm", som udlagde jorden til statshusmandsbrug. Pengene for salget brugte Timm til store dræningsarbejder, restaurering af hovedbygningen m.m. Et par gårde, "Fruens Fold" og "Skyttehaven", blev bygget på "Aggersvolds besiddelser". Det var på "Fruens Fold", at svigersønnen senere blev forpagter og derpå drev det under ét med det øvrige gods, således at Aksel Tving kunne aflaste sin svigerfar i den daglige ledelse af godset.
Kammerherrer Timm
Allerede i 1966 udtalte S.A. Timm sig positivt om Danmarks indtræden i Fællesmarkedet. Det skete bl.a. i et fødselsdaginterview, hvor han samtidig pegede på at fremtidens landbrug ville betyde slæb og slid efter reglementet - en mand pr. 100 tønder land.
Kammerherre Tim var i besiddelse af en klog bedømmelses evne, et markant udsyn og en medfødt myndighed, der gjorde ham egnet til at organisere og igangsætte på mange forskellige felter - hvad der gjorde ham selvskrevet til en lang række tillidshverv. Mellem de første tillidshverv var bestyrelsesposter i Holbæk Amtstidende og bladet vedblev at have hans særlige bevågenhed, også efter at han var udtrådt af bestyrelsen og bladet kom til at hedde Sjællandske Tidende i Holbæk Amts Sparrekasse gjorde han et stort arbejde og frydede sig personligt over Sparekassens store vækst. Timm blev valgt til landvæsenkommissær og var med til mange opgaver, bl.a. den delvise afvanding af ztissø. endvidere var han formand for Hesteavlsforeningen og foretog rejser til Belgien for at købe hingste, var medlem af Overvoldgiften, formand for Danske Skovejers merhugst, fra 1936 i bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab, vicepræsident fra 1950 til 1962, hvor han blev præsident efter hofjægermester Junker.
Ved 150 års jubilæet på Dyrskuepladsen i Jyderup, var det kammerherre Timm, der på værdig vis modtog kong Frederik og dronning Ingrid, og Timm beviste - som ved andre lejligheder - at han forstod at beherske enhver situation og på en sådan måde, at der stod glans om hans navn.
Der var adskillige andre tillidshverv gennem årene, bl.a. Formand for Tilsynsrådet for Holbæk amts Sparekasser, formand for Sparekassen, formand for redaktion af Danske Skovforenings tidsskrift, medlem af repræsentantskabet for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, medlem af Dansk Landbrugs Realkreditfond i bestyrelsen for Odsherreds-kredsens Venstre, og desuden har han i sin egenskab af hofjægermester og kammerherre modtaget flere ordner2

1960, dec. Fru Timm fylder 60 år
Kammerherreinde fru Ida Timm, "Aggersvold" pr. Jyderup, fylder tirsdag den 13. december 60 år.
Kammerherreinden er datter af justinarius, dr. jur. Niels Lassen og hustru, f. Pers. Ved sit giftermål i 1924 fik fru Timm sit hjem på "Aggersvold" og er her blev en elsket og meget populær husfrue. Der har aldrig været besvær med at skaffe hushjælp til godset, netop fordi der har gået "frasagn" om, hvor enestående god og large fru Timm var og er mod dem, hun har i sin tjeneste.
Ved sin jævne og ligefremme væremåde vandt hun alle på godset, og hun omfattes med stor hengivenhed. Hver jul har det været en fast tradition, at fru Timm, samlede alle børnene fra de hjem, der hører under "Aggersvold", til en juletræsfest, der står gny om.
Alt, hvad der virker uægte eller forlorent, er fru Timm imod. Hun er selv oprigtig og helstøbt, og med en ualmindelig sund indstilling til livet og dets problemer.
Denne indstilling for også sin særlige betydning for hr. og fru Timm's eneste datter, der har hafte en lykkelig og harmonisk barndom på Aggersvold. Datteren er nu gift med forpagter A. Tving, "Fruens Fold", Jyderup.
Mange er de, der føler sig i gæld til kammerherreinden, og som holder af hende for hendes kærlige medmenneskelighed og som beundrer hende for hendes usnobbede personlighed. Det sker med ønskerne om endnu mange gode og rige år på det smukke "Aggersvold"4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 4. april 1959, side 4; Fortjensttegn til hofjægermester Thimm
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. oktober 1972, side 6; Kammerherre Timm død
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning 1943 Jyderup Bogtrykkeri
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1960, side 3; 60 år, fru Timm 1 1937

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole