Retur forside elevlisterElevliste 1937/38
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Agnes Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Torben Sørensen, Fabriksmester Sørensen, Jyderup
Niels Vestergaard, Ingeniør Vestergaard, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Alfred Videbjerg, Jyderup
II Underklasse (8 elever på dette niveau)
Allan Hastrup, Hofjægermester og Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Else Linde-Laursen, Forpagter Linde-Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde-Laursen, Forpagter Linde-Laursen, Torbenfeldt
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Poul Petersen, Ølhandler Petersen, Jyderup
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
III Underklasse (12 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Arved Arvedsen, Trafikassistent Arvedsen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Torben Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Birthe Jarmann, Trafikassistent Jarmann, Jyderup
Ib Linde-Laursen, Forpagter Linde-Laursen, Torbenfeldt
Birthea Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Vibeke Sørensen, Fru Sørensen, Jyderup
IV Underklasse (12 elever på dette niveau)
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Alex Maarlev, Baneformand Maarlev, Jyderup
Erik Mogensen, Forpagter Mogensen, Aggersvold
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Niels Pedersen, Fru Pedersen, Gislinge
Jørgen Bent Sørensen, Fru Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold
I Mellemskoleklasse (29 elever på dette niveau)
Lis Jytte Andersen, Købmand Andersen, Svebølle
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Mejeribestyrer Christiansen, Jyderup
Karen Hagelund, Købmand Hagelund, Jyderup
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Bent Jensen, Slagtermester Jensen, Jyderup
Gerda Jeppsen, Gårdejer Jeppsen, Brokøb
Karen Jørgensen, Pedel Jørgensen, Jyderup
Vilmer Kruseb, Savværksarbejder Kruse, Jyderup
Hans Larsen, Amtsvejmand Larsen, Føllenslev
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Davrup
Carl Henrik Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Kirsten Mogensen, Forpagter Mogensen, Aggersvold
Mogens Nielsen, Gårdejer Nielsen, Haunsø
Ruth Nielsenc , Formand Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Bagermester Emil og Sigrid Eugene (f. Vestermann Larsen) Nielsen, Jyderup,
Christian Moll Olsen, Depotejer Olsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Jørgen Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Bernhard Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Tove Vecht, Fjerkræshandler Vecht, Jyderup
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
II Mellemskoleklasse (30 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Jytte Andersen, Handelsgartner Andersen, Føllenslev
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Niels Christiansen, Mejeribestyrer Christiansen, Jyderup
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Ingrid Gress, Købmand Gress, Jyderup
Annie Hansen, Boelsmand Hansen, Føllenslev
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Grethe Hansen, Barber Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ib Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Thomas Junker1, Avnsøgård
Poul Slott Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Kajemose
Else Kønicke, Viktualiehandler Kønicke, Jyderup
Birgit Larsene, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Lærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Lærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Inge Birgit Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv jk 1937-43 opsl 89 nr. 13 konf1/10.39
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby
Jørn5 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Lisa Weinreich, Proprietær Weinreich, Vilhelmsdal
III Mellemskoleklasse (20 elever på dette niveau)
Orla Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Regitze Brockdorff, Godsejer Sass, Løjtvedgård
Inge Busch, Forvalter Busch, Katterup
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Inge Jensen, Barber Jensen, Snertinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Ruth Larsen, Repræsentant Larsen, Jyderup
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Lise Hanne Nielsen, Juveler Nielsen, Lindholt
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Aunsøgård
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
Gunnar Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Josef Vedsmand, Førstelærer Vedsmand, Haunsø
Vibeke Vendelbo Jacobsen, Fiskeriforpagter Jacobsen, Astrup
IV Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Käte Andersen, Handelsgartner Andersen, Forsinge
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensen, Forvalter Christensen, Jyderup
Else Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karetmager Larsen, Jyderup
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Mortensen, Portør Mortensen, Jyderup
Verner Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Arned Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Karen Grethe Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold


Realklassen (13 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Bodil Hansen, Mejeriforpagter Hansen, Svebølle
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Ole Krabbe, Godsejer Tvede, Davrup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Sassemosegård
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Førstelærer Lybecker, Bjergby
Ernst Rasmussen, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Handelsgartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev

Elever i 1938 optalt til i alt 1501

Realeksamen juni 19383 (13 elever på dette niveau)
Per Boserup, Inspektør Boserup, Jyderup
Bodil Hansen, Mejeriforpagter Hansen, Svebølle
Alfred Jægersø, Kaptajn Jægersø, Jyderup
Ole Krabbe, Godsejer Tvede, Davrup
Anna Kremmer, Gårdejer Kremmer, Sassemosegård
Kirsten Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Johanne Marie Lybecker, Førstelærer Lybecker, Bjergby
Ernst Rasmussen, Overportør Rasmussen, Jyderup
Ida Margrethe Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Esther Samuelsen, Handelsgartner Samuelsen, Jyderup
Carl Johan Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Birthe Sørensen, Dyrlæge Sørensen, Viskinge
Arly Therkelsen, Overportør Therkelsen, Værslev
Mellemskoleeksamen 19384 (18 elever på dette niveau)
Käte Andersen, Handelsgartner Andersen, Forsinge
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensen, Forvalter Christensen, Jyderup
Else Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Offersen (ingen yderligere oply. Se evt 1937)
Kaj Larsen, Karetmager Larsen, Jyderup
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Mortensen, Portør Mortensen, Jyderup
Verner Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Arne Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Karen Grethe Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold


Kilder:
Kilde 1: Fundet på siden http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Skippinge/Avnsoe.htm dec. 2013
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Rettelse af fornavn, stod Jørgen, men hedder Jørn iflg. Christian Weinreich 23. september 2015
Kilde 6: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Birthe ses både Birte og Birthe, i kirkebog for Viskinge mangler konfirmeret piger 1941-43, så pt. kan jeg ikke se
b) Jyderup kirkebog 1937-43, opslag 93 nr. 12. Vilmer Kruse konfirmeret 6/10.40 (fornavn rettet fra Wilmer)
c) Hvis det den rigtige står hun som Ruth Tove Møller, plejeforældre savværksarbejder Alfred Johannes Nielsen og Johanne Sofie f. Petersen jk 1938-43 opslag 112 nr. 27 konf. 9. oktober 1938
d) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. Arne konfirmeret 4. oktober 1936
e) Navneændring nu Birgit Maack ses på internetside for Ellen Amundsen

Fra Sognerådsmøde; 24.6.1937 Inspektør Christiansen ansøger om 1/2 friplads for sin datter - Bevilliges
Savværksarbejder Kruse om friplads på samme for sin søn - Kunne ikke bevilliges
Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016


Sidst rettet 20. december 2020
©Jyderup Realskole