Retur forside elevlisterElevliste 1938/39
I Underklasse (3 elever på dette niveau)
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Jørgen Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
II Underklasse (7 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Agnes Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Torben Sørensen, Fabriksmester Sørensen, Jyderup
Niels Vestergaard, Ingeniør Vestergaard, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
III Underklasse (11 elever på dette niveau)
Lis Kirsten Andersen, Handelsgartner Andersen, Forsinge
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Else Linde Laursen, Forpagter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Forpagter Linde Laursen, Torbenfeldt
Lise Ollendorffe, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Ølhandler Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Gunner Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
IV Underklasse (10 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Torben Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Knud Hass, Boelsmand Hass, Bjergsted
Ib Linde Laursen, Forpagter Linde Laursen, Torbenfeldt
Birthe Olander, Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskingea
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Vibeke Sørensen, Fru Sørensen, Jyderup
I Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Ina Amdi-Hansen, Cykelhandler Hansen, Jyderup
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Jytte Hansenj, Barbermester Hansen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Jensenj,k, Snedker Jensen, Jyderup
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Mogens Drosti,j Larsen, Viktualiehandler Larsen, Jyderup
Alex Maarlev, Baneformand Maarlev, Jyderup
Vagn Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Rasmus Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Esther Petersen, Forpagter Larsen, Bjergby
Erik Thastum Sørensen, Pastor Sørensen, Bjergby
Jørgen Bent Sørensen, Fru Sørensen, Viskinge
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold
II Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Birthe Ammentorpf, Forvalter Ammentorp, Aggersvold
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Karen Hagelund, Købmand Hagelund, Jyderup
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Bent Jensen, Slagtermester Jensen, Jyderup
Karen Jørgensen, Pedel Jørgensen, Jyderup
Vilmer Kruseh, Savværksarbejder Kruse, Jyderup
Hans Larsen, Amtsvejmand Larsen, Føllenslev
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Carl Henrik Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Mogens Nielsen, Gårdejer Nielsen, Haunsø
Ruth Nielsenb, Formand Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Jørgen Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Bernhard Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
III Mellemskoleklasse (30 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Jytte Andersen, Handelsgartner Andersen, Føllenslev
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Niels Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Ingrid Gress, Købmand Gress, Jyderup
Annie Hansen, Boelsmand Hansen, Føllenslev
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Grethe Hansen, Barbermester Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Tage Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ib Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Poul Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Kajemose
Else Kønicke, Viktualiehandler Kønicke, Jyderup
Birgit Larseng, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Inge Birgit Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby
Jørn4 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
Lisa Weinreich, Proprietær Weinreich, Vilhelmsdal
IV Mellemskoleklasse (17 elever på dette niveau)
Inge Busch, Forvalter Busch, Katterup
Ernst Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Vibeke Vendelbo Jacobsen, Fiskeriforpagter Jacobsen, Astrup
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Inge Jensen, Barber Jensen, Snertinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Lise Hanne Nielsen, Juveler Nielsen, Lindholt
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Aunsøgård
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
Gunnar Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Josef Vedsmand, Førstelærer Vedsmand, Haunsø


Realklassen (14 elever på dette niveau)
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensen, Forvalter Christensen, Jyderup
Agnethe Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karatmager Larsen, Jyderup
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Mortensen, Portør Mortensen, Jyderup
Arne Olander, Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskingec
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold

Elever i 1939 optalt til i alt 1411

Realeksamen juni 19392 (14 elever på dette niveau)
Ole Andersen, Smedemester Andersen, Svebølle
Anne Margrethe Christensen, Forvalter Christensen, Jyderup
Agnete Gundersen, Førstelærer Gundersen, Særslev
Jytte Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Lise Hooge, Købmand Hooge, Jyderup
Henrik Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ib Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Kaj Larsen, Karatmager Larsen, Jyderup
Gerhard Mårtensen, Arbejdsmand Mårtensen, Astrup
Holger Mortensen, Portør Mortensen, Jyderup
Arne Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Frede Pedersen, Teglværksejer Pedersen, Faurbo
Henry Wæde Petersen, Købmand Petersen, Mørkøv
Ester Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold

Mellemskoleeksamen 19393 (16 elever på dette niveau)
Inge Busch, Forvalter Busch, Katterup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Vibeke Vendelbo Jacobsen, Fiskeriforpagter Jacobsen, Astrup
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Inge Jensen, Barber Jensen, Snertinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Lise Hanne Nielsen, Juveler Nielsen, Lindholt
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Aunsøgård
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Jørgen Randsted, Lokomotivfører Randsted, Kalundborg
Gunnar Sørensen, Installatør Sørensen, Mørkøv
Josef Vedsmand, Førstelærer Vedsmand, Haunsø


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Rettelse af fornavn, stod Jørgen, men hedder Jørn iflg. Christian Weinreich 23. september 2015
Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. storebror Arne's konfirmation
b) Hvis det den rigtige står hun som Ruth Tove Møller, plejeforældre savværksarbejder Alfred Johannes Nielsen og Johanne Sofie f. Petersen jk 1938-43 opslag 112 nr. 27 konf. 9. oktober 1938
c) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. storebror Arne's konfirmation
e) Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst jk 1937-43 opsl 131 nr. 12 kon 3. okt 1943
f) Birthe Ammentorp, Forvalter Ammentorp, Aggersvold (konf. 16/10.39 jk. kontraministrielbog 1937-43 opslag 116 nr. 19)
g) Navneændring nu Birgit Maack ses på internetside for Ellen Amundsen
h) Rettet iht. kirkebog for Jyderup ved Vilmers konfirmation 6. oktober 1940 (Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 93 nr. 12)
i) Indsat Drost iht. navn ved mellemskoleeksamen 1943 (ses ved konfirmation Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 93 nr. 13, konfirmeret 6. oktober 1940)

j) Fra sognerådsmøde 28/6. 1938
Ansøgning om friplads på Jyderup Realskole fra følgende forældre;
Frisør ? Hansen Jyderup St. for barnet Jytte Hansen – bevilliges ¾ friplads
do fra Snedker Knud Jensen for barnet Poul Jensen - bevilliges ¾ friplads
do fra Elise Larsen for barnet Mogens Larsen – bevilliges 1/2 friplads
Fra Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016

k) Han hedder Poul Jørgen Jensen, ses Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 100 nr. 14, konfirmeret 4. oktober 1942


Sidst rettet 12. december 2020
©Jyderup Realskole