Aase og Johannes Stranges børn ses begge på Jyderup Realskole
Erik Strange 1940 - Realeksamen 1948
Sven Strange 1944 - 1952


Realklassen 1947/484 (Erik)
Jyderup Realskoles realklasse 1948
Øverste fra venstre: Helge Davidsen, Morten Petersen, Bent Petersen, Erlend Hjorth, Anne Lise Brochorst, Bjørn Petersen, Kirsten Torm, Flemming Sørensen, Hugo Schrøder, Erik Hansen
Nederst fra venstre: Kirsten Bache, Dorthe Frederiksen, Anne Lise Petersen, Kirsten Gjetting , Birgit Melander.
- Erik Strange gik i denne klasse, i elevlisten for 1948 ses ikke nogen Erik Hansen

Realklassen 1951/525 Sven
Jyderup Realskoles realklasse 1952
Realklassen fra Ivan Frederiksen søn af Birthe Juul
Nederst fra venstre: Birte Larsen, Ingelise Petersen, Eva Rasmussen, Metha Nielsen, Inga Schrøder, Gisela Ahlefeldt-Laurvig,Tove Pedersen,
Øverste række: Birte Juul, Erik Nielsen, Tony Sørensen, Birgit Eggert Petersen, Erik Christensen, Jytte Schou Hansen, Sven Strange, Børge Nielsen, Hans P. Andersen, Palle Andersen, Jes Kristiansen, Frede Kuhre, Jens Petersen, Erik Nielsen, Grete Møller, Gyda Nielsen, Inge Madsen


Ingeniør Johannes Strange og hustru, Aase Strange, Jernbanevej 33, Jyderup kan torsdag, den 25. september 1980 fejre guldbryllup.
Det afholdte og respekterede guldbrudepar har siden 1937 haft deres hjem i Jyderup hvor de har haft et aktivt virke og har fået mange gode venner.
Aase Strange, 69 år, er født i Aarhus, men har levet det meste af sin barndom i København, og det var også her hun lærte Johs. Strange at kende. Johs. Strange, nu 81 år, stammer fra Vordingborg, og fik i ungdommen "sin hue til søen", blev uddannet til maskinmester og sejlede på langfart også efter giftermålet, hvor fru Strange jævnligt var med på en sejltur. Dengang havde ægteparret bopæl i København, men flyttede senere til Vemmelev ved Slagelse, hvor Strange blev bestyrer på det daværende elektricitetsværk.
Fra 1937 hvor adressen blev Jyderup, har Strange virket som ingeniør for "Foreningen af Gensidige Danske Brandforsikringsselskaber", et krævende men spændende og betroet hverv, hvor han er kommet ud for mange opgaver. En vid radius, der strakte over det meste af Nordvestsjælland og helt til Sorø, Roskilde og Slagelse, førte han tilsyn med elektriske installationer, og skete der brand, var han ekspert for politiet. Først for få år siden fratrådte Strange og det var en kendt sag, at han fra alle sider havde høstet stor anerkendelse for sin dygtighed og tekniske viden.
Fru Stange blev indenfor det mere lokale område lige så kendt og værdsat, ikke mindst for det store og uselviske arbejde hun har gjort for Røde Kors og samarittertjenesten, hvor hun var primus motor i arbejdet og aldrig sparede sig selv, f.eks. er det også fru Stange, der tilrettelægger lodseddelsalget for Røde Kors.
Som husmor og værtinde er Aase Strange en kapacitet og sætter en ære i, at "nå det hele selv". Ægteparrets to sønner, Erik og Sven, begge ingeniører, bor i København, og for dem og deres familie er hjemmet i Jyderup fortsat et "samlende midtpunkt". Gæstfriheden er Aase og Johs. Strange fælles om og de har ved deres venlige og sympatiske væremåde vundet mange venskaber, hvilket der nok skal blive givet beviser for på Guldbryllupsdagen1
Aase og Johannes Strange

1959, Elektroingeniør
Mellem de nye ingeniører i elektroteknik som er blevet dimitteret fra Københavns elektroteknikum, er Erik Strange, Jyderup, der havde svagstrøm som speciale og som opnåede et smukt eksamensresultat2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. september 1980, side 6; Guldbryllup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 9. april 1959, side 3; Elektroingeniør
Kilde 3: Billede Gymnastikopvisning på hotel Skarridsø og oplysninger om navne fra Preben Johansen, 8. sept. 2017
Kilde 4: Billede af Realklassen B-7497 fra arkiv.dk, tilladelse til gengivelse Jyderup Lokalarkiv 11. sept. 2017 incl. navne på realisterne
Kilde 5: Billede af Realklassen fra Ivan Frederiksen søn af Birthe Juul okt. 2014

Fra en gymnastik opvisning på Hotel Skarridsø.
Gymnastikopvisning 1950-51 hotel Skarridsø
Bagerst fra venstre; Bruno Nielsen, Jørn Bache, Sven Strange, Ib Bache, Leder Svend Åge Rasmussen, foran ham to jeg ikke kan huske.
Forrest fra venstre; Verner Abrahamsen, Per Gundersen, Bent Olsen, Bjørn Nielsen og med fanen Nils Peter Rasmussen, og til sidst mig selv Preben Johansen.
Årstallet må være ca.1950 -513
I original tekst stod "har vist byttet om på Bjørn og Bruno" (rettet i ovenstående tekst)
Noter:

Sidst opdateret 14. september 2017
©Jyderup Realskole