Retur forside elevlisterElevliste 1939/40
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Kirstena Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup
Inge Liss Berendsen, Styrmand Berendsen, Aarhus
Anne Lise Brockhorst, Fru Brockhorst, Mørkøv
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Birtheb Jensen, Malermester Harry og Gudrun Helmine Frederikke (f. Olsen) Jensen, Jyderup
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
H.E. Christian, Greve af Rosenborg, Godsejer Juelsberg, Bjergbygård, ✝ RIP 1997
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
II Underklasse (4 elever på dette niveau)
Birthe Halkjær Jensenc, Ølhandler Jensen, Jyderup
Poul Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Jørgen Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
III Underklasse (9 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Karin Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Agnes Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjergby
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Torben Sørensen, Fabrikant Sørensen, Jyderup
Niels Vestergaard, Ingeniør Vestergaard, Jyderup
Karend Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
IV Underklasse (16 elever på dette niveau)
Lis Kirsten Andersen, Handelsgartner Andersen, Forsinge
Knud Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Sven Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Else Linde Laursen, Forpagter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Forpagter Linde Laursen, Torbenfeldt
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Anna Elisabeth Olsen, Boelsmand Olsen, Faurbo
Erik Olsen, Fru Olsen, Mørkøv
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Ølhandler Petersen, Jyderup
Niels Jørgen Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup
Gunner Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
I Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Dagmar Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Torben Hallager, Læge Hallager, Jyderup
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Mogens Drostn Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Ib (Linde-)Laursen, Overforvalter Laursen, Torbenfeldt
Mogens Nielsen, Kunstmaler Nielsen, Raadbjerg
Birthef Olander, Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Jette Pedersen, Bankbogholder Pederseng, Jyderup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Henningh Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup
Gunhild Stender, Boelsmand Stender, Bennebo
II Mellemskoleklasse (29 elever på dette niveau)
Ina Amdi-Hansen, Cykelhandler Hansen, Jyderup
Dora Begtrup, Ingeniør Begtrup, Viskinge
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Førstelærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Jytte Hansen, Barbermester Hansen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Sigv. Jensen, Jyderup
Jørgen Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Alex Maarlev, Baneformand Maarlev, Jyderup
Vagn Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Rasmus Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Esther Petersen, Forpagter Larsen, Bjergby
Karen Schäffer, Forpagter Schäffer, Antoinettesminde
Erik Thastum Sørensen, Pastor Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold
III Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Birthe Ammentorp, Forvalter Ammentorp, Aggersvold
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekildei
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Bent Jensen, Slagtermester Jensen, Jyderup
Karen Jørgensen, Pedel Jørgensen, Jyderup
Vilmerj Kruse, Savværksarbejder Albert Julius Eugen Knud og Mathilde Anine (f.Jpsen )Kruse, Jyderup
Hans Larsen, Amtsvejmand Larsen, Føllenslev
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Ingeborg Mørck, Rentier Mogensen, Skamstrup
Mogens Nielsen, Gårdejer Nielsen, Haunsø
Ruth Nielsenk, Formand Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Jørgen Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Bernhard Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Ellen Dora Treschow, Godsejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv
Peter Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
IV Mellemskoleklasse (26 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Jytte Andersen, Handelsgartner Andersen, Føllenslev
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Inger Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Niels Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Annie Hansen, Boelsmand Hansen, Føllenslev
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Svend Ib Jacobsen Ganderup Jacobsenl, Fabrikant Carl Herman og Helga (f. Ganderup) Jacobsen, Jyderup.
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Poul Slott Jørgensen, Gårdejer Emil Jørgensen, Kajemose
Birgit Larsenm, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Inge Birgit Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby
Jørn4 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

Realklassen (11 elever på dette niveau)
Inge Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Helge Oldenborg, Fodermester Oldenborg, Aunsøgård
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Bent Sydendal, Gårdejer Sydendal, Ubby

Elever i 1940 optalt til i alt 1471

Realeksamen 1940 (10 elever på dette niveau)2
Inge Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Ruth Gotlieb, Førstelærer Gotlieb, Bennebo
Bertel Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Edel Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Birgit Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Erik Larsen, Mælkehandler Larsen, Svebølle
Erik Ole Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Inge Petersen, Mejeriejer Petersen, Højbjerg Mejeri
Grete Poulsen, Bagermester Poulsen, Jyderup
Bent Sydendal, Gårdejer Sydendal, Ubby

Mellemskoleeksamen 1940 (26 elever på dette niveau)3
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Jytte Andersen, Handelsgartner Andersen, Føllenslev
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Agnete Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Inger Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Niels Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgård
Annie Hansen, Boelsmand Hansen, Føllenslev
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Ib Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Poul Jørgensen, Gårdejer Emil Jørgensen, Kajemose
Birgit Larsenm, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Inge Birgit Rasmussen, Snedker Rasmussen, Mørkøv
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Knud Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby
Jørn4 Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Rettelse af fornavn, stod Jørgen, men hedder Jørn iflg. Christian Weinreich 23. september 2015
Kilde 5: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 135 nr.9 konfirmeret 6. oktober 1946 Kirsten Bache. Far vognmand Peter Frederik Harald Bache og Gerda Doris Folkmann, skilt moderen gift med disponent Poul Hald
b) Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 135 nr.13. Birthe konfirmeret 6. oktober 1946
c) Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 135 nr.12. Birthe Halkjær Jensen konfirmeret 6. oktober 1946. Ølhandler Niels Poul og Agnes Halkjær (f. Enegaard)
d) Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 103 nr. 12. Karen konfirmeret 30. september1945
e) Noten slettet
f) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. storebror Arne's konfirmation
g) Kalundborg Folkeblad 12/6.1973; Fru bankbogholder 75 år
h) Jyderup Kirkebog 1937-43, opslag 100 nr. 16 Henning konfirmeret 4. oktober 1942 forældre smedemester Carl Vilhelm og hustru Agnes Kristine Petersen og
Fra sognerådsmøde 31/8. 1939 Smedem(ester) Schrøder Jyderup ansøger om friplads på Realskolen for sin søn Henning Schrøder – Bevilliges ½ friplads5
i) Jyderup kirkebog konfirmation 6 Oktober 1940, billedet fra Stationsbyen Jyderup, fra Flemming Thorsen
j) Jyderup kirkebog 1937-43, opslag 93 nr.12. Vilmer Kruse konfirmeret 6. oktober 1940
k) Hvis det den rigtige, står hun som Ruth Tove Møller, plejeforældre savværksarbejder Alfred Johannes Nielsen og Johanne Sofie f. Petersen jk 1938-43 opslag 112 nr. 27 konf. 9. oktober 1938
l) Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 90 nr. 14. Svend Ib Ganderup Jacobsen konfirmeret 1. oktober 1939
m) Navneændring nu Birgit Maack ses på internetside for Ellen Amundsen
n) Indsat Drost iht. navn ved Mellemskoleeksamen 1943, (ses ved konfirmation Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 93 nr. 13, konfirmeret 6. oktober 1940)


Sidst rettet 12. december 2020
©Jyderup Realskole