Inspektør Carl Julius Christiansen
Ernst Birch Christiansen fra II Mellem 1937/38 til Mellemskoleeksamen 1940 og Realeksamen 19411
Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 90 nr. 15 konfirmeret 1. oktober 1939
Forældre; Inspektør Carl Julius Kristjansen og hustru Agnes Vilhelmine (f. Berthelsen)2

Aase Birch Christiansen fra I mellem 1937/38 til Mellemskoleeksamen 1941 og Realeksamen 19423
Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 119 nr. 13 konfirmeret 6. oktober 1940
Forældre: Inspektør Carl Julius Christiansen og hustru Agnes Vilhelmine (F. Berthelsen)4


1950 marts; Bryllup
Onsdag den 5. april vies i Jyderup kirke kontorassistent frk. Aase Birch Christensen (datter af fru Agnes C., Jyderup og repræsentant Jørgen Nielsen (søn af filmfotograf O. Nielsen, København) 5
1950, Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1950, side 3; Bryllup
Kontorassistent frk. A. Birch Christiansen (datter af fru inspektør C, Kløvermarksvej, Jyderup) og repræsentant Jørgen Nielsen, Ringsted (søn af filmfotograf Nielsen, København) vies onsdag den 5. april i Jyderup kirke6

1956 okt.; 70 år
Fru Agnes Christiansen, villa "Vesterlide", Kløvermarksvej, Jyderup, fylder den 29 oktober 1956, 70 år.
Fru Christiansen, der stammer fra København, har boet i Jyderup siden sin ungdom. Sammen med sin mand, afdøde inspektør Christiansen, skabte hun et smukt og hyggeligt hjem i "Vesterlide", som de selv lod bygge.
Al sin tid har fru Christiansen ofret på at udfylde sin plads i hjemmet og blev sin to børn en god og kærlig mor. Datteren bor i Ringsted, og sønnen, Ernst Christiansen, er kommuneassistent i Kalundborg.
Fru Christiansen er et beskedent og stilfærdigt menneske, der ikke ynder blæst om sin person, men dem, der har lært om hendes gode egenskaber, ved også, at hun fortjener at vide, hun har venner, der påskønner hende og gerne vil ønske tillykke med den runde fødselsdag7

Herunder konfirmationsbillede for Aase Birch Christiansen

Konfirmation oktober 1940 Jyderup
Konfirmation oktober 1940 Jyderup
1) Vilmer Kruse (Jy.st), 2) Verner Nielsen (Jy.st), 3) ukendt, 4) Bent Viggo Jensen (Jy.st), 5) ukendt, 6) Bern Frederik Christensen (Jy.by), 7) Karen Søes Pedersen (Holmstrup), 8) Asta Inga Hansen (Holbækvej), 9) Karen Elise Jørgensen (Jy.st), 10) Helene Christiansen (Rønnekilde), 11) Elly Anine Hansen (Jy.st), 12) Jørgen Petersen (Jy.st), 13) Bernhard Sørensen (Jy.st) 14) Præsten Emil Sørensen, 15) ukendt, 16) Præstefruen Agnes Thastum, 17) Meta Grete Vilhelmine Jensen (Rønnekilde), 18) Birgit Amund Larsen (Slagelsevej 27), 19) Ida Kristine Sørensen (Enghaven 7A), 20) Aase Birch Christiansen (Jy.st), 21) Aase Valborg Mikkelsen (Astrup), 22) ukendt, 23) ukendt, 24) Ellen Ruth Jensen (Jy.st), 25) Christence Olivia Larsen (Brokøb), 26) Præstesønnen Anders. Følgende kan ikke placeres: Elmer Gybel Jensen (Høedvej 31), Carl Otto Henrik Nielsen (Stokkebjergvej 4), Karen Vera Hagelund Berthelsen (Jy.st), Edith Lisa Wøldike Christensen (Jy.st), Vibeke Jensen (Jy.by), Mogens Drost Larsen (Jy.st)8.


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1938-42
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 90 nr. 15
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1938-43
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 119 nr. 13
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 30. marts 1950, side 3; Bryllup
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1950, side 3; Bryllup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 24. okt. 1956, side 3; 70 år
Kilde 8: Konfirmationsbillede fra Flemming Thorsen, incl. navne på konfirmander
Kilde 9: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
Deres efternavn er stavet på forskellig vis i kirkebogen for Jyderup 1937-43 (Kristjansen og Christiansen)


30/1.1941 (?) Kristiansen, Holbækvej søger friplads på Realskolen til 1 datter – Bevilliges 1/1 plads9

Sidst rettet 23. november 2016
©Jyderup Realskole