Retur forside elevlisterElevliste 1940/41

Herunder konfirmationsbillede 6. oktober 1940
Konfirmation oktober 1940 Jyderup
1) Vilmer Kruse (Jy.st), 2) Verner Nielsen (Jy.st), 3) ukendt, 4) Bent Viggo Jensen (Jy.st), 5) ukendt, 6) Bern Frederik Christensen (Jy.by), 7) Karen Søes Pedersen (Holmstrup), 8) Asta Inga Hansen (Holbækvej), 9) Karen Elise Jørgensen (Jy.st), 10) Helene Christiansen (Rønnekilde), 11) Elly Anine Hansen (Jy.st), 12) Jørgen Petersen (Jy.st), 13) Bernhard Sørensen (Jy.st) 14) Præsten Emil Sørensen, 15) ukendt, 16) Præstefruen Agnes Thastum, 17) Meta Grete Vilhelmine Jensen (Rønnekilde), 18) Birgit Amund Larsen (Slagelsevej 27), 19) Ida Kristine Sørensen (Enghaven 7A), 20) Aase Birch Christiansen (Jy.st), 21) Aase Valborg Mikkelsen (Astrup), 22) ukendt, 23) ukendt, 24) Ellen Ruth Jensen (Jy.st), 25) Christence Olivia Larsen (Brokøb), 26) Præstesønnen Anders.
Følgende kan ikke placeres: Elmer Gybel Jensen (Høedvej 31), Carl Otto Henrik Nielsen (Stokkebjergvej 4), Karen Vera Hagelund Berthelsen (Jy.st), Edith Lisa Wøldike Christensen (Jy.st), Vibeke Jensen (Jy.by), Mogens Drost Larsen (Jy.st)4.
I Underklasse (3 elever på dette niveau)
Jens Flemming Funch-Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dortheasminde
II Underklasse (8 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup
Lis Berendsen, Styrmand Berendsen, Jyderup
Annette Glud, Proprietær Glud, Dianagård
Anne Lise Brockhorst, Fru Brockhorstk, Mørkøv
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Birthe Jensen, Maler Jensen, Jyderup
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
III Underklasse (4 elever på dette niveau)
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Poul Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Jørgen Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
IV Underklasse (22 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Karin Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Agnes Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Astrup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Vang Jensen, Fru Jensen, Kaltred
John Kaarsberg, Købmand Kaarsberg, Bjergsted
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Sonja Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Torben Sørensen, Fabrikant Sørensen, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Niels Westergaard, Ingeniør Westergaard, Snertinge
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
I Mellemskoleklasse (27 elever på dette niveau)
Lis Kirsten Andersen, Handelsgartner Andersen, Forsinge
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Knabstrup
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Knud Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Boelsmand Jensen, Viskinge
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Jørgen Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bjergsted
Rigmor Jenseng, Købmand Jensen, Jyderup
Torben Jørgensen, Installatør Jørgensen, Viskinge
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgbygård
Grethe Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Inga Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Anna Elisabeth Olsen, Boelsmand Olsen, Faurbo
Erik Olsen, Fru Olsen, Mørkøv
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Ølhandler Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Niels Jørgen Thastum, Pastor Pastor Sørensen, Jyderup
II Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Ove Andersen, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Dagmar Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Mogens Drosth Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup *
Ib Laursen, Overforvalter Laursen, Torbenfeldt
Mogens Nielsen, Kunstmaler Nielsen, Raadbjerg
Birthe Olander, Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskingea
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Jette Pederseni, Bankbogholder Pedersen, Jyderup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Henning Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup
Karen Schäffer, Forpagter Schäffer, Antoinettesminde
Gunhild Stender, Boelsmand Stender, Bennebo
III Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Ina Amdi-Hansen, Cykelhandler Hansen, Jyderup
Dora Begtrup, Ingeniør Begtrup, Viskinge
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Else Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Jytte Hansen, Barbermester Hansen, Jyderup
Knud Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Jensen, Jyderupe
Jørgen Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Kirsten Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Alex Maarlev, Baneformand Maarlev, Jyderup
Vagn Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Villy Nielsen, Overportør Nielsen, Svebølle
Esther Petersen, Forpagter Larsen, Bjergby
Erik Thastum Sørensen, Pastor Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold
IV Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup **
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde **
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Bent Jensen, Slagtermester Jensen, Jyderup *
Vilmer5 Kruse, Savværksarbejder Kruse, Jyderup *
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Ingeborg Mørck, Rentier Mogensen, Skamstrup
Ruth Nielsenb,c, Formand Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup *
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Birgit Petersen, Ølhandler Petersen, Mørkøv
Jørgen Petersen, Fru Købmand Petersen, Jyderup *
Inge Poulsen, Boelsmand Poulsen, Kaltred
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv


Realklassen (18 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Inger Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgaard
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Ib Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Birgit Larsend, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensenf, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby

Elever i 1941 optalt til i alt 148 1

Realeksamen 19412 (18 elever på dette niveau)
Arne Aagesen, Fru Aagesen, Bregninge
Bodil Boesen, Proprietær Boesen, Svebølle Gavn
Ernst Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Inger Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Benedicte Fraas, Proprietær Fraas, Asminderupgaard
Bente Hansen, Malermester Hansen, Jyderup
Kirsten Hansen, Fru Hansen, Føllenslev
Ib Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Ole Junker, Godsejer Junker, Agnsøgård
Birgit Larsend, Ingeniør Larsen, Jyderup
Erik Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Henning Larsen, Førstelærer Larsen, Bregninge
Gerda Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Grethe Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Else Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Else Margrethe Schultz, Lærer Schultz, Jyderup
Anna Elisabeth Sørensen, Blikkenslager Sørensen, Jyderup
Inga Thanning, Agent Tanning, Bjergby

Mellemskoleeksamen 19413 (18 elever på dette niveau)
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Bent Jensen, Slagtermester Jensen, Jyderup
Vilmer5 Kruse, Savværksarbejder Kruse, Jyderup
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Ingeborg Mørck, Rentier Mogensen, Skamstrup
Ruth Nielsen, Formand Nielsen, Jyderup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Birgit Petersen, Ølhandler Petersen, Mørkøv
Inge Poulsen, Boelsmand Poulsen, Kaltred
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ellen Dora Treschow, Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1941, 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1942 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1942 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Konfirmationsbillede fra Lars Maack og tekst til billede fra Flemming Thorsen nov. 2016 Elever med * ses på Konfirmationsbillede 6. oktober 1940
Kilde 5: Vilmer Kruses fornavn rettet 13. nov. 2016 der stod Wilmer i årsberetningen, men iht. Kirkbog Jyderup 1937-43 opslag 93 nr. 12 ses han Vilmer Kruse
Kilde 6: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6. storebror Arne's konfirmation
b+c) Hun står som Ruth Tove Møller, plejeforældre savværksarbejder Formand Alfred Johannes Nielsen og Johanne Sofie f. Petersen jk 1938-43 opslag 112 nr. 27 konf. 9. oktober 1938
d) Navneændring nu Birgit Maack
e) Edith Jensen konfirmeret 5/10.41 Jyderup kirkebog kontraministrielbog 1937-43 opslag 125 nr. 21
f) Anna Elisabeth Sørensen konfirmeret 16/10.39 Jyderup kirkebog kontraministrielbog 1937-43 opslag 116 nr. 18
g) Rigmor Jensen konfirmeret 3/10.1943 Jyderup kirkebog kontraministrielbog 1937-43 opslag 130 nr.9
h) Indsat Drost iht. navn ved mellemskoleeksamen 1943, (ses ved konfirmation Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 93 nr. 13, konfirmeret 6. oktober 1940)
i) Kalundborg Folkeblad 12/6.1973 Fru bankbogholder 75 år
j) Fra Sognerådsmøde 5/7.1940 Mønsted Friis, Jyderup Realskole søger friplads til følgende Ernst Kristiansen 1/1, Aase Kristiansen ½, Jytte Hansen ¾, Jørgen Jensen ¾, Mogens Larsen ½
og Henning Schrøder ½ (der står noget om at -de udgår fordi de er bevilliget, men ikke hvem, her henvises til udgået, der henvises evt. til forældrenes egne tidligere ansøgninger for fripladser og ikke denne samlede fra Skolebestyrer Niels Mønsted Friis)6
k) På arkiv.dk (https://arkiv.dk/vis/3600591) B7298 ses et billede af en gård ca. 1920, og med teksten; Kortet er afsendt af G Brochorst, Florvej 8, Mørkøv. Derfor antages biledet at være af Håbetvej 1, da datteren herfra blev gift Brochorst.
Bemærk at efternavn på arkiv.dk staves anderledes end i årsberetningen, har søgt Anne Lise i Mørkøv kirkebog for 1940'erne (konfirmation) ses dog ikke

30/1.1941 (?) Kristiansen, Holbækvej søger friplads på Realskolen til 1 datter – Bevilliges 1/1 plads6 Tror det er Aase ChristiansenSidst rettet 12. december 2020
©Jyderup Realskole