Retur forside elevlister


Elevliste 1941/42
I Underklasse (3 elever på dette niveau)
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
II Underklasse (4 elever på dette niveau)
Jens Flemming Funch-Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Fritz Treschow, Godsejer, Hofjægermester Treschow, Torbenfeldt
III Underklasse (12 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Fru Bache, Jyderup
Anne Lise Brockhorst, Fru Brockhorst, Mørkøv
Lisbeth Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Annette Glud, Proprietær Glud, Dianagård
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Birthe Jensen, Maler Jensen, Jyderup
Lis Lehn, Inspektør Lehn, Astrup
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ellen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
IV Underklasse (14 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Inger Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Anna Holst, Forpagter Holst, Bjærgbygård
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Helene Jensen, Entreprenør Jensen, Føllenslev
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
John Kaarsberg, Købmand Kaarsberg, Bjergsted
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Poul Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Preben Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Kirsten Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Jørgen Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
I Mellemskoleklasse (39 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Lone Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Karin Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Knud Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Astrup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Vang Jensen, Fru Jensen, Kaltred
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Gerda Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Mogens Klarskov, Kroejer Klarskov, Haunsø
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Leif Knudsen, Tømrer Knudsen, Jyderup
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv ✝ RIP 2006
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Sonja Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Jytte Bøje Petersen, Cykelhandler Petersen, Mørkøv
Birgit Sørensen, Købmand Sørensen, Skellingsted
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Torben Sørensen, Fabrikant Sørensen, Jyderup
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjærgby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Niels Westergaard, Ingeniør Westergaard, Snertinge
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
II Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Knabstrup
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Hugo Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Knud Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Boelsmand Jensen, Viskinge
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Jørgen Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bjergsted
Rigmor Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgbygård
Sven Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Anna Elisabeth Olsen, Boelsmand Olsen, Faurbo
Erik Olsen, Fru Olsen, Mørkøv
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup jk 1937-43 opsl 104 nr. 20 konf 3. okt 1943
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Erik Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
III Mellemskoleklasse (18 elever på dette niveau)
Dagmar Christiansen, Overagent Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Ole Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Mogens Drostc Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Ib Laursen, Overforvalter Laursen, Torbenfeldt
Mogens Nielsen, Kunstmaler Nielsen, Raadbjerg
Villy Nielsen, Ekspedient Nielsen, Svebølle
Birthea Olander, Politibetjent Arne Emanuel og Ellen Sofie Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Henning Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup
Gunhild Stender, Boelsmand Stender, Bennebo
IV Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Dora Begtrup, Ingeniør Begtrup, Viskinge
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensenb, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Jensend, Snedker Jensen, Jyderup
Kirsten Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Per Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Esther Petersen, Forpagter Larsen, Bjærgby
Jørgen Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Erik Thastum Sørensen, Pastor Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold


Realklassen (16 elever på dette niveau)
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Vilmer Kruse, Savværksarbejder Kruse, Jyderup
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Ingeborg Mørck, Rentier Mogensen, Skamstrup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Birgit Petersen, Ølhandler Petersen, Mørkøv
Inge Poulsen, Boelsmand Poulsen, Kaltred
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ellen Dora Treschow,Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv

Elever i 1942 optalt til i alt 1521
Realeksamen 19422 (16 elever på dette niveau)
Aase Christiansen, Inspektør Christiansen, Jyderup
Helene Christiansen, Plantageejer Christiansen, Rønnekilde
Karen Margrethe Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Vilmer Kruse, Savværksarbejder Kruse, Jyderup
Ruth Larsen, Fodermester Larsen, Bjergsted
Jørgen Friis Madsen, Bestyrer Madsen, Hjembæk
Aase Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Else Modin, Landmand Modin, Bjergsted
Ingeborg Mørck, Rentier Mogensen, Skamstrup
Verner Nielsen, Bagermester Nielsen, Jyderup
Tove Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Birgit Petersen, Ølhandler Petersen, Mørkøv
Inge Poulsen, Boelsmand Poulsen, Kaltred
Mogens Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Ellen Dora Treschow,Gårdejer Treschow, Orelund
Annie Vestergaard, Købmand Vestergaard, Mørkøv

Mellemskoleeksamen 19423 (22 elever på dette niveau)
Dora Begtrup, Ingeniør Begtrup, Viskinge
Karen Bjørn, Skovejer Bjørn, Stenrand
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Jensend, Snedker Jensen, Jyderup
Kirsten Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Elsebeth Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Esther Petersen, Forpagter Larsen, Bjærgby
Jørgen Petersen, Fru Petersen, Jyderup
Erik Thastum Sørensen, Pastor Sørensen, Jyderup
Viggo Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1942, 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 29. juli 1950, side 3
Kilde 5: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Birthe ses både Birte og Birthe, i kirkebog for Viskinge mangler konfirmeret piger 1941-43, så pt. kan jeg ikke se hvordan navnet staves. Far og mors navn fra Viskinge kirkebog 1923-43, opslag 144, nr. 6 (Arne's konfirmation)
b) Lørdag den 5. august 1950 vies i Jyderup kirke lærerinde, frk. Edith Jensen (d. af købmand Sigvald J., Jyderup) og lærer Mogens Rasmussen, Slagelse (s. af maskinfabrikant Marius R., Eskebjerg)4
c) Indsat Drost - ses ved Mellemskoleeksamen, (ses ved konfirmation Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 93 nr. 13, konfirmeret 6. oktober 1940)
d) Fra Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 100 nr. 14 Jørgen Jensen, søn af snedker Jensen konfirmeret 4. oktober 1942
Fra Sognerådsmøde 29/5.1941
(V) Ertmann, Kirkebyen friplads til Realskolen – bevilliges ¾
(?) Haning, Teglsværksvej - - - Bevilliges (evt. Hannibal)
Ja. Davidsen, stationsvej ---- Ligeledes5


Sidst rettet 12. december 2016
©Jyderup Realskole