Schrøder
Henning Schrøder mellemskoleeksamen 19434
Sønnen Henning overtog smedeværkstedet og fortsatte det i mange år5
Inga Schrøder mellemskoleeksamen 1951 og Realeksamen 19526 (født 28.11.19367 )
Jyderup Realskoles IV Mellem 1951
Vi tror billedet er fra III Mellem 1949/50 eller IV 1950/51 her ses både Kjeld og Børge. Billedet fra Margot Bache (juni 2014), Margot gift med Ib Bache
Bageste række i hjørnet fra venstre:
Erik Christensen, Ib Bache, Erik Jacobsen, Erik Nielsen Ole Olsen, Hans Peter Andersen, Lærer Hansen, Tony Sørensen, Kjeld Larsen
De tre drenge foran lærer Hansen fra venstre:
Palle Jørgensen, Børge Nielsen, Jørn Bache
Rækken med piger fra venstre: Eva Rasmussen, Gyda Nielsen, Meta Nielsen, Anelise Christiansen, Inga Schrøder, Inge Madsen, Birte Larsen
Forreste række fra venstre: Grethe Møller, Kirsten Klestrup Hansen, Ingelise Petersen, Birthe Jensen
Oplyst af Jørn Bache, og oplysninger om lærer fra Inge-Lise Nielsen (M. 1961)


1957 feb.; Fru Schrøder 50 år
Fru Agnes Schrøder, Høedvej, Jyderup, fylder på mandag 50 år. Fru Schrøder har haft sin barndom og ungdom i Hjembæk og Farubo, men har gennem sit ægteskab med Smedemester C.V. Schrøder haft sit hjem i Jyderup. Hun er en dygtig og meget gæstfri husmor, og hjemmets store vennekreds værdsætter fru Agnes Schrøders mange gode menneskelige egenskaber1

Fru Agnes Schrøder ses som næstformand i Jyderup Husmoderforening 1959

1959, Kalundborg Folkeblad 23. mar. 1959, side 3; Smedemester Schrøder 60 år.
En anset og dygtig håndværker, smedemester Carl Schrøder, Høedvej, Jyderup fylder på onsdag 60 år.
Carl Schrøder er af smedeslægt, idet han er søn af nu afdøde smedemester Fr. Schrøder, Faurbo. Her blev Carl Schrøder født og fil allerede som dreng lyst til at følge i faderens fodspor. Han lærte faget hos sin far, og da denne solgte smedjen, fortsatte Carl Schrøder hos efterfølgeren, smedemester Jensen, der stadig bor i Faurbo. Senere arbejdede han som svend hos smedemester Nielsen, Føllenslev, indtil han i 1926 etablerede sig som mester i Vridsløsemagle og kort efter blev han gift.
1. November 1928 flyttede hr. og fru Schrøder til Jyderup, og her har Carls Schrøder skabt en solid virksomhed. Han arbejder støt og samvittighedsfuldt og har aldrig budt sig om de store udsving, men netop denne jævne form har skabt respekt om han som håndværker af den gode gamle skole, og han er da også som et bevis på sine kollegers agtelse, indvalgt i bestyrelsen for Holbæk Amts Smedemesterforening. Hans retfærdighedssans er lige så velkendt, og han har som medlem af nævningegrundlisten været med til at bedømme flere sager.
Smedemester Schrøder er en ligevægtig, venlig og flink mand, som har en stor venneskare, der holder af at komme i det gæstfrie hjem, hvor han også er en god familiefader. En søn, Henning Schrøder, bor i København, og datteren fru Inga Christensen, bor på Holbækvej i Jyderup. Den populære fødselar fejre sin runde fødselsdag ved en fest1

Fru Agnes Schrøder, Præstemarken 18, Jyderup fylder i morgen fredag den 11. februar 1977 -70 år.
Agnes Schrøder er smededatter fra Hjembæk smedje, og det blev også i et smedehjem, hun fik sin livsgerning som hustru og mor, i ægteskabet med smedemester Carl Vilhelm Schrøder, Jyderup.
De blev gift i 1926 og flyttede i 1928 til smedjen på Høedvej 9
Det blev til mange lykkelige og virksomme år, hvor det afholdte og populære ægtepar blev kendt som et par livsglade og positive mennesker.
De skabte et trygt og kærlig hjem for deres to børn, sønnen Henning, der nu bor i København og datteren Inga, nu gift med maler Niels Christensen, Høedvej 13 A, Jyderup
Foruden at være en dygtig og gæstfri husmoder, interesserede Agnes Schrøder sig også for foreningsliv og har bl.a. været i bestyrelsen for Jyderup og Omegns Husmoderforening. Ved sin ligefremme og oprigtige væremåde vandt hun sine medmenneskers sympati, blev også respekteret for at have "sine meningers mod", altid ud fra en retsindig indstilling til tingene.
For ca. frem år siden havde fru Schrøder den sorg at miste sin mand. Efter nogen tids forløb solgte fru Schrøder ejendommen på Høedvej og flyttede til Præstemarken. Kontakten med de mange gode venner har hun ligefuldt, og en hobby som bl.a. kortspil har lige usvækket interesse, ligesom også blomster hører med til hobbies, hvilket bl.a. haven på Høedvej vidnede om. Fødselsdagen markerer den vellidte fødselar ved en fest med slægt og venner3

1972 feb.; Smedemester Carl Schrøder, ✝ RIP
Smedemester Carl Schrøder, Høedvej, Jyderup, er efter nogen tids sygdom død på centralsygehuset i Holbæk. Bisættelsen fandt sted i dag, i dybeste stilhed.
Carl Schrøder var rundet af gammel smedeslægt. Hos sin far, daværende smedemester Frederik Schrøder, Faurbo, lærte Carl Schrøder smedefaget og fortsatte som svend hos faderens efterfølger, smedemester Christian Jensen. Uddannelsen blev suppleret et par steder og i 1926 etablerede Schrøder sig som mester, først i Vridsløsemagle og to år efter i Jyderup. Schrøder blev kendt som en stabil og dygtig håndværker, altid samvittighedsfuld i sit arbejde. Også indenfor kollegers kredse vandt han respekt, hvilket bl.a. blev bevist ved, at han i mange år var indvalgt i bestyrelsen for Holbæk amts Smedemesterforening.
Som medlem af nævningegrundlisten var Schrøder med til at bedømme flere sager, og også på anden måde kom hans retsindighed til udtryk. Blandt sine kunder og mange venner blev han agtet og afholdt for sin færd og venlig ligefremhed. Allermest betød hustruen, børnene og hjemmet for ham. Der blev levet et harmonisk familieliv i det meget gæstfrie hjem, hvor Schrøder altid var glad for at se slægt og venner. Da helbredet begyndte at svigte, betød det alt for ham, at han havde en trofast støtte i sin hustru, fru Agnes Schrøder, og at børn, svigerbørn og børnebørn var lige så trofast til at komme hjem. Datteren og svigersønnen, Inga og Niels Christensen, bor ligeledes på Høedvej, Jyderup og sønnen og svigerdatteren Henning og Lisbeth Schrøder, bor i nærheden af København. Både Carl Schrøders nærmeste og hans mange gode venner vil savne ham som et værdifuldt og sympatisk menneske8

1967 juli; Henning Schrøder træner i Jyderup
Den tidligere Jyderup fodboldspiller, Henning Schrøder, Taastrup, søn af smedemester Schrøder, Jyderup, har indvilget i, at være træner for Jyderups senior fodboldhold, serie II og serie IV. Henning Schrøder kan dog kun komme hver tirsdag og søndag, og det henstilles til spillerne, at de møder fuldtalligt op. Det er hensigten at også ynglingene skal indgå i træningsarbejdet til efteråret, idet er ikke er noget egentligt ynglingehold, kun 9-10 mand.
Seniorspillerne er glade fordi Henning Schrøder vil være træner. Det er en kendt sag, at han er en dygtig og erfaren fodboldentusiast, og han er også selv glad for at være betroet opgaven9

1968 nov.; 40 år som smedemester i Jyderup.
Smedemester Carl Vilhelm Schrøder har i dag været smedemester i Jyderup i 40 år. Schrøder lærte faget hos sin far, smedemester Frederik Schrøder, Faurbo, og efter supplerende uddannelse blev han smedemester på Herregården Stenagergård i Vridsløsemagle. Her lærte han sin hustru, fru Agnes Schrøder, nærmere at kende, fru Schrøder er smededatter fra Hjembæk, og efter giftermålet flyttede ægteparret den 1. november 1928 til Jyderup, hvor Schrøder etablerede sig i smedjen på Holbækvej. Schrøder er kendt som en dygtig og samvittighedsfuld håndværker og er blevet afholdt og anset både som mester og som privatmenneske. Dette gælder også indenfor kolleger, og han har i flere perioder været i bestyrelsen for Holbæk Amts Smedemesterforening10

(søster til Carl Vilhelm Schrøder)
1968, Kalundborg Folkeblad 14. nov. 1968, side 6; Dagmar Hansen, datter af smedemester F. Schrøder
Fru Dagmar Hansen, Lynggårdsvej 15, Jyderup, er efter lang tids streng sygdom død og blev i går begravet fra Jyderup Kirke. Efter familiens ønske bringes nekrologen i forbindelse med omtalen af dødsfaldet.
Dagmar Hansen, der var gift med vejarbejder Axel Hansen, var født i Faurbo, som datter af den daværende kendte smedemester Frederik Schrøder. Ved giftermålet med Axel Hansen fik fru Hansen og hendes mand deres første hjem på Lolland. I årenes løbe har de boet forskellige steder, til de for otte år siden flyttede fra Bassebjerg ved Jyderup til Lynggårdsvej. Fru Hansen blev ansat på børnehjemmet Sølyst, hvor hun arbejdede lige til hun blev syg, og også her blev hun værdsat og afholdt om et pligtopfyldende og venligt menneske. Allermest betød hun for sit hjem, hvor hun var en god og kærlig hustru og mor. Det tog hårdt på fru Hansen, da hun og hendes mand for godt et par år siden havde den sorg at miste en gift datter. To andre døtre bor henholdsvis i Kundby og Næstved, en søn bor i Roskilde.
På familiens vegne takkede en af fru Hansens brødre, Vilhelm Schrøder, Rødovre. Der var efterfølgende mindesamvær på "Trekanten"11
(Dagmar født 14/10.1909 Jyderup kirkebog 1959-73 opslag 115 nr. 0 - begravelsesdag 13/11.1968)
Dagmar ses ikke i elevlisterne for Jyderup Realskole


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1957, side 3; Fru Schrøder 50 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. mar. 1959, side 3; Smedemester Schrøder 60 år.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 10. februar 1977, side 6; Fru Agnes Schrøder
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Flemming Thorsen, 12. august 2013
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup og 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Flemming Thorsen, 12. august 2013
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 10. februar 1972, side 6; Smedemester Carl Schrøder
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 28. juli 1967, side 4; Henning Schrøder træner i Jyderup
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 1. nov. 1968, side 6; 40 år som smedemester i Jyderup
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 14. nov. 1968, side 6; Dagmar Hansen, datter af smedemester F. Schrøder

Jyderup Kirkebog 1937-43, opslag 100 nr. 16 Henning Schrøder er konfirmeret 4. oktober 1942
forældre smedemester Carl Vilhelm og hustru Agnes Kristine f. Petersen, Schrøder
Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 173 nr. 21 Inga Schrøder er konfirmeret 1. oktober 1950

Sidst rettet 12. juni 2015
©Jyderup Realskole