Elevliste 1942/43
I Underklasse (7 elever på dette niveau)
Ib Bache, Fru Bache, Jyderup
Jørn Bache, Fru Bache, Jyderup
Annelise Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup
Annelise Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Kalevi Saksi, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Pirkko From, Købmand Videbjerg, Jyderup
II Underklasse (4 elever på dette niveau)
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
III Underklasse (3 elever på dette niveau)
Jens Flemming Funch-Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
IV Underklasse (17 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Fru Bache, Jyderup
Annelise Brockhorst, Fru Brockhorst, Mørkøv
Lisbeth Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Annette Glud, Proprietær Glud, Dianagård
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Birthe Jensen, Maler Jensen, Jyderup
Lis Lehn, Inspektør Lehn, Astrup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Søren Nøhr, Gårdejer Nøhr, Herringløse
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ellen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
I Mellemskoleklasse (32 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Vilhelm Birch, Lærer Birch, Eskebjerg
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Tove Christensen, Gårdejer Christensen, Bjergsted
Inger Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Bent Højb, Gartner Høj, Jyderup
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Sander Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Jyderup
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Vang Jensen, Fru Jensen, Kaltred
Folmer Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Snertinge
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
John Kaarsberg, Købmand Kaarsberg, Bjergsted
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Otto Larsen, Vognmand Larsen, Bjergsted
Poul Larsen, Grosserer Larsen, Jyderup
Preben Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Niels Christian Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Sonja Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Eskebjerg
Frank Olsen, Glarmester Olsen, Jyderup
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup
Britta Jerndal Rasmussen, Købmand Rasmussen, Haunsø
Henrik Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Kirsten Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Jørgen Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Birgit Sørensen, Købmand Sørensen, Skellingsted
II Mellemskoleklasse (34 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Lone Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Karen Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderup
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Knud Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Astrup
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Gerda Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Mogens Klarskov, Kroejer Klarskov, Haunsø
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Leif Knudsen, Tømrer Knudsen, (Høed ) Jyderup
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv ✝ RIP 2006
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Jytte Bøje Petersen, Cykelhandler Petersen, Mørkøv
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Jyderup
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjærgby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Niels Vestergaard, Ingeniør Vestergaard, Snertinge
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
III Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Knabstrup
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Hugo Hannibalc, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Boelsmand Jensen, Viskinge
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Jørgen Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bjergsted
Rigmor Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgbygård
Sven Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Elisabeth Olsen, Gårdejer Olsen, Snertinge
Erik Olsen, Fru Olsen, Mørkøv
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Erik Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Jacob Wraa, Dr, Wraa, Viskinge
IV Mellemskoleklasse (16 elever på dette niveau)
Dagmar Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Ole Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Mogens Drost Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Mogens Nielsen, Kunstmaler Nielsen, Raadbjerg
Birthe Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Henning Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup
Gunhild Stender, Boelsmand Stender, Bennebo


Realklassen (16 elever på dette niveau)
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Kirsten Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Mogens Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold

Elever i 1943 optalt til i alt 1591


Realeksamen 19432 (16 elever på dette niveau)
Kirsten Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Karen Elsebeth Carstensen, Førstelærer Carstensen, Kaltred
Bodil Christoffersen, Mekaniker Christoffersen, Jyderup
Inger Margrethe Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Preben Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Alfred Hansen, Murermester Hansen, Bregninge
Egon Hansen, Handelsmand Hansen, Bregninge
Mary Hansen, Mekaniker Hansen, Jyderup
Edith Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Jørgen Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Kirsten Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Per Krogh, Konsulent Krogh, Jyderup
Kurt Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Knud Nielsen, Amtsvejmand Nielsen, Mørkøv
Mogens Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Henriette Timm, Godsejer Timm, Aggersvold

Mellemskoleeksamen 19433 (15 elever på dette niveau)
Dagmar Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Herdis Hansen, Viktualiehandler Hansen, Jyderup
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Ole Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Mogens Drost Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Birthe Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Henning Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup
Gunhild Stender, Boelsmand Stender, Bennebo


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
a) Holbæk Amts Venstreblad 29. juli 1950, side 3
Lørdag den 5. august vies i Jyderup kirke, lærerinde, frk. Edith Jensen (datter af købmand Sigvald Jensen, Jyderup)
og lærer Mogens Rasmussen, Slagelse, (søn af maskinfabrikant Marius Rasmussen, Eskebjerg)

b) Sognerådsmøde den 28/5.1942
Gartner Ab--- Høj, søger friplads på Realskolen for Jens Bent Høj – Bevilgedes ¾ friplads4

c) Jyderup Kirkebog 1937-43 opslag 103 nr. 15, Hugo Hannibal konfirmeret 3. oktober 1943


Sidst rettet 12. december 2016
©Jyderup Realskole