Jacob Ibsen
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup ses; I Underklasse 39/401 - I Mellem 1943/443

Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup ses; I Underklasse 36/372 og Mellemskoleeksamen 19443 samt Realeksamen 19456
Margrethe Ibsen, I Underklasse 1945/46 - III Mellemskoleklasse 1951/527

1950 februar; Jyderup dreng vandt Englandstur
Skrev den bedste præmiestil
Dansk fredsforening har udskrevet en præmiestil blandt gymnasieelever under titlen "Mit land og verdensfreden". Første præmien, en ni ugers rejse til England med gratis ophold, blev vundet af den 16 årige Jacob Ibsen, der er søn af dr. Ibsen, Jyderup, og elev på Herlufsholm4

1950 maj; Hjem fra England
Som tidligere omtalt udskrev Den internationale fredsliga i foråret en stilkonkurrence om den bedste stil over emnet "Mit land og verdensfreden". Der var deltagere fra mange forskellige lande, og præmien bestod af 14 dages rejse og frit ophold i England. Der var 26 deltagere, og fra Danmark deltog, som de to bedste Inger Bruun, Esbjerg, og Jacob Ibsen, Herlufsholm, søn af doktor Ibsen, Jyderup.
Eleverne er nu vendt hjem og var meget begejstret for turen. Den første uge tilbragtes i London med en række besøg i storbyens seværdigheder. Derefter fordeltes deltagerne i forskellige hold og rejste rundt til forskellige egne af landet. På det skotske højland talte deltagerne i mikrofon om deres land og deres skikke, og Jacob Ibsen fortalte om Sydslesvig og den danske højskole. Fra Skotland gik turen tilbage til London med "Den flyvende skotte". Her overværede de et møde i parlamentet. Ved afslutningen hilste premierminister Attlee på hver enkelt deltager og talte derefter til en forsamling på 6000 mennesker om Englands opgaver for verdensfredens bevarelse. endvidere talte feltmarskal, sir William Sliim for den ungdom, som verden er afhængig af. Den sidste aften talte Inger Bruun og Jacob Ibsen i BBC's radio over den danske afdeling. Som et varigt minde om turen fik hver af deltagerne et smukt hefter med tekst og billede af alle deltagerne5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1943, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 8. februar 1950, side 3; Jyderup dreng vandt Englandstur
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 20. maj 1950, side 3; Hjem fra England
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1942
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1952

Sidst opdateret 19. juli 2015
©Jyderup Realskole