Elevliste 1943/44
I Underklasse (8 elever på dette niveau)
Ellen Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Erik Jacobsen, Savværksarbejder Jacobsen, Jyderup
Grete Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Niels Ullman, Fru Ullmann, Jyderup
II Underklasse (5 elever på dette niveau)
Ib Bache, Fru Bache, Jyderup
Jørn Bache, Fru Bache, Jyderup
Annelise Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup
Annelise Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
III Underklasse (10 elever på dette niveau)
Bente Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Eva Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Kaj Gjelstrup, Slagter Gjelstrup, Jyderup
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Anton Brinck Madsen, Inspektør Madsen, Løjtvedgård
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge
IV Underklasse (24 elever på dette niveau)
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen
Erik Hjordsvar, Vognmand Hjordsvar, Mørkøv
Jørgen Bruno Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Jens Flemming Funch-Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Jørgen Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Arne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Preben Moustgaard Nielsen, Proprietær Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Ruth Pedersen, Gårdejer Pedersen, Eskebjerg
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Palner Rundstrømk, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Erna Simonsen, Skovfoged Simonsen, Bjergsted
Mogens Sørensen, Maskinfabrikant Sørensen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Grete Wejlemann, Fisker Wejlemann, Haunsø
I Mellemskoleklasse (35 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Fru Bache, Jyderup
Annelise Brockhorst, Fru Brockhorst, Mørkøv
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Lisbeth Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Jacob Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Kirsten Jacobsen, Entreprenør Jacobsen, Holmstrup
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Birthe Jensen, Maler Jensen, Jyderup
Ib Jensen, Brødkusk Jensen, Snertinge
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Lis Lehn, Inspektør Lehn, Astrup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Søren Nøhr, Gårdejer Nøhr, Herringløse
Bodil Olsen, Gårdejer Olsen, Eskebjerg
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Morten Pedersen, Lærer Pedersen, Bjergsted
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv
Bent Pedersena, Formand Pedersen, Løgtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjærgby
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ellen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Jørn Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Ib Sørensen, Vognmand Sørensen, Knabstrup
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jytte Øager, Vognmand Øager, Snertinge
II Mellemskoleklasse (27 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Inger Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Bent Høj, Gartner Høj, Jyderup
Inga Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Sander Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Jyderup
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
John Kaarsberg, Købmand Kaarsberg, Bjergsted
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Otto Larsen, Vognmand Larsen, Bjergsted
Poul Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Preben Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Niels Christian Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Sonja Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Eskebjerg
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup
Britta Jerndal Rasmussen, Købmand Rasmussen, Haunsø
Henrik Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Kirsten Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Birgit Sørensen, Købmand Sørensen, Skellingsted
III Mellemskoleklasse (34 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Vognmand Peter Frederik Harald og Gerda Doris folkmannb, Jyderup ✝ RIP 2020
Lone Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Karen Christiansen, Telegrafbestyrer Christiansen, Jyderupc
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Knud Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderupd3
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderupe4
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Henriksholm
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderupf
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Gerda Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Mogens Klarskov Larsen, Kroejer Klarskov, Haunsøb
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Leif Knudsen, Tømrer Knudsen, Høed
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv ✝ RIP 2006
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Jytte Boie Petersen, Cykelhandler Petersen, Mørkøv
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Syvendekøb
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjergby
Ruth Sørensen Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup h
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Niels Westergaardi, Ingeniør Westergaard, Snertinge
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup
IV Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Hugo Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Boelsmand Jensen, Viskinge
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Jørgen Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bjergsted
Rigmor Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgby
Svend Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Elisabeth Olsen, Gårdejer Olsen, Snertinge
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Erik Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Jacob Wraa, Dr, Wraa, ViskingeRealklassen (12 elever på dette niveau)
Dagmar Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Ole Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Mogens Drost Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Birthe Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde

Elever i 1944 optalt til i alt 1781

Realeksamen 19442 (12 elever på dette niveau)j
Dagmar Christiansen, Rentier Christiansen, Jyderup
Ingrid Christiansen, Husejer Christiansen, Jyderup
Tove Christiansen, Tømrermester Christiansen, Jyderup
Knud Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Arly Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Esther Garly, Proprietær Garly, Gammelrand
Gerda Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Ole Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgården
Mogens Drost Larsen, Viktualiehandler Fru Larsen, Jyderup
Birthe Olander, Politibetjent Olander, Viskinge
Anne Grethe Olsen, Købmand Olsen, Holmstrup
Henning Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde

Mellemskoleeksamen 19443 (22 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjergby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Hugo Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Boelsmand Jensen, Viskinge
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Jørgen Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bjergsted
Rigmor Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Sven Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Lise Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Elisabeth Olsen, Gårdejer Olsen, Snertinge
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Jacob Wraa, Dr, Wraa, Viskinge


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Rettet fra Petersen, til Pedersen iflg. kirkebog for Bent Johannes Pedersen, adopteret af formand Ejnar Gerhard og Kristine Pouline (f. Justesen), Jyderup Stationsby
b) For Steen Kurt Bache, forældre skilte (Peter og Gerda)
c) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 128 nr. 1 – Konfirmeret 1. oktober 1944
d) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 103 nr. 13 – Konfirmeret 1. oktober 1944
e) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 128 nr. 13 – Konfirmeret 1. oktober 1944
f) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 103 nr. 15 – Konfirmeret 1. oktober 1944
g) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 101 nr. 5 – Konfirmeret 26. marts 1944
h) Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 130 nr. 25 – Konfirmeret 1. oktober 1944
i) 1955, 20. sep. - Kalundborg Folkeblad, side 3; Farmaceutisk kandidateksamen; Den farmaceutiske højskole i Kbh. har til kandidateksamen indstillet 63. og blandt dem Niels Jørgen Westergaard fra Jyderup, der er uddannet i Kbh. og kf 27/10.55; Til den nu afsluttede farmceutiske kandidateksemen der havde indstillet 60 exam. pharmer, hvoraf 45 bestod, og det gælder bl.a. Niels Jørgen Westergaard, Jyderup, der opnåede en fin 1. karakter.
j) Kalundborg Folkeblad 31. august 1954, side 4; Fra 60 til 10 års jubilarer ved Realskolens jubilæumsfest
Det er Fru Gerda Johannesen, Uglerup pr. Jyderup, Frk. Ingrid Christiansen, Slagelsevej, Jyderup, Fru Tove Olsen, Holbæk, Fru Ester Larsen, København, Fru Birthe Sørensen, Kalundborg, Mogens Drost Petersen, Gladsaxe, Henning Schmidt-Petersen, Knabstrup, Arne R. Garly, København, og Knud Clausen, København. Endnu to 10 års jubilarer er for langt væk til at komme, det er Dagmar Ganderup Jacobsen, Canada og Ole Jørgensen fra Særslevgården, nu Malaya.
k) Sognerådsmøde 24/3.1943 (Husejer) Christiansen, Slagelsevej søger friplads på realskolen for datteren Ingrid – bevilgedes ½ friplads
Sognerådsmøde 26/8.1943 - Henry Abrahamsen, søger friplads på Jyderup Realskole til sin søn Bent – bevilgedes hel friplads
Sognerådsmøde 29/4.1943 Ejner Petersen, Lindevej 6. Friplads på Realskolen til Bent Hansen – Bevilgedes ½ friplads
(kan ikke læse) R.V. H ? hans J---- tilskud – Bevilgedes 355 kr.4

Sidst rettet 12. december 2020
©Jyderup Realskole