Direktør Oluf Brunaas børn ses på Jyderup Realskole
I Underklasse Bente og Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup - 1950 II Mellemskoleklasse1


1950 juni; 60 år
En på Jyderupegnen kendt mand, direktør Oluf Brunaa, fylder på tirsdag 60 år. Brunaa stammer fra Langeland, og er opvokset i træbranchen, idet han fader drev et større savværk på Langeland. Efter en grundig uddannelse, blev han 1929 ansat som direktør for Jyderup savværk og stavfabrik, som netop på de tidspunkt blev købt af De dansk mejeriernes fælleskøb. Under hr. Brunaas dygtige og initiativrige ledelse er der gennem årene foretaget store udvidelser, så virksomheden i dag står som en af de førende i landet inden for denne branche.
Gennem sit jævne og vindende væsen og ved sin naturlige elskværdighed har hr. Brunaa gennem årene vundet mange venner både indenfor og udenfor mejeribruget, og man værdsætter hans rige og faglige personlige egenskaber, men også inden for arbejdernes og funktionærernes kreds er hr. Brunaa meget afholdt, i det det altid har været han formål at skabe gode arbejdsforhold, og der er på hans initiativ skabt sunde og hygiejniske lokaler til arbejdet. I det offentlige liv har hr. Brunaa ikke taget del, han har viet hele sin arbejdskraft for den store virksomhed, der ved sine smukke og velholdte bygninger, hvor der hersker en udpræget orden, er en pryd for byen2
En af mejeribrugets kendte og veltjente funktionærer på en betroet post, dir. Oluf Brunaa, Mejeribrugets Emballagefabrik, nu Danapak, Jyderup, fylder den 4. juli 1965, 75 år. Direktør Brunaa, hvis fader var savværksejer i Lohals på Langeland, uddannedes selv i samme branche suppleret med studier ved Teknisk Selskabs skole i København. Da De Danske Mejeriers Fællesindkøb overtog savværket i Jyderup i 1929, knyttedes Brunaa til denne betydende virksomhed som direktør. her fremstilledes foruden smørdritler også de luremærkede stave til samtlige dritler til den danske smøreksport. Som tiden gik, kom pakkesmørret ind i billedet, dritlerne trillede langsomt i baggrunde, og aluminiumsfolien kom i forgrunden. Dette bevirkede, at der skulle helt nye emballageformer til i eksporten. Direktør Brunaa
Direktør Brunaa
Direktør Brunaa var helt og fuldt med i denne udvikling -
Han konstruerede tilmed selv den papemballage i hvilken LURPAK i dag forsendes til eksportmarkederne. Papkassen er stærk og solid og minder i hele sit udstyr om smørpakkerne, den rummer, således at der slå's på genkendelsesmotivet.
Emballagen er patenteret i alle smøreksporterende lande og stillet til rådighed for det danske mejeribrug.
Hele udviklingen bort fra dritlerne mod mere krævende emballageformer bevirkede, at De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation sammen med Fællesindkøbet først i halvtredserne i Jyderup oprettede Mejeribrugets Emballagefabrik, der nu flyttes til Grenå, som en del af det nyoprettede DANAPAK, der også omfatter Danatryk i Slagelse.
Direktør Brunaa har gennem de mange år været afholdt og respekteret for sine menneskelige og faglige egenskaber såvel blandt de mange mejerivirksomheder over hele landet, som blandt sine medarbejdere på virksomheden i Jyderup. Han er en fin og kultiveret personlighed, med interesser spændende fra litteratur til drivhusvinduer, men hans egentlige hobby har dog været virksomheden i Jyderup. Direktør Brunaa trækker sig nu tilbage og kan nyde sit velfortjente otium i sine hidtidige omgivelser i Jyderup3

1955 dec.; Bryllup
Lørdag den 10 december 1955 vies i Jyderup Kirke frk. Lise Unna Brunaa, datter af direktør Oluf B., Mejeribrugenes Emballagefabrik, Jyderup, til løjtnant, cand, odent. Henning Thorsen af Næstved, søn af prokurist Thorsen, København4
Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 237 nr. 85


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 1. juli 1950, side 3; 60 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 28. juni 1965, side 3+4; Direktør Brunaa fylder 75 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 3. dec. 1955, side 3; Bryllup
Kilde 5: Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 237 nr. 8
©Jyderup Realskole