Frederik Kroghs børn Jyderup Realskole
Jørgen Krogh fra 1942, Mellemskoleeksamen 1946, Realeksamen 19466

Per Krogh fra 1939, Mellemskoleekesamen 1942, Realeksamen 19435

Jørgen Krogh Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 108 nr. 13. Jørgen Krogh konfirmeret 30/9.45
konsulent Rasmus Frederik Nielsen Krogh og hustru Anna (f. Andersen) 1

Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 239, nr. 5; Jørgen Krogh gift 2/6.19562

30. juni 1953, Holbæk Amts Venstreblad, side 4; efter endt uddannelse på Niels Brocks handelsskole er den 2 årige højere handelseksamen bestået af Jørgen Krogh, søn af konsulent Fr. Krogh, Jyderup, med 1. karakter, +Jørgen Krogh dimitterede i 1953 fra den danske købmandsskole i London3

1959, Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1959, side 3; Krogh 60 år
Fredag den 18. december 1959 fylder en af byens kendte og agtede borgere, konsulent Frederik Krogh, Dyremosevej, Jyderup, 60 år.
Fr. Krogh er født ved Brahetrolleborg på Fyn som søn af gdr. N.P. Krogh. Som ung mand kom Fr. Krogh - efter at have sat sig ind i praktisk landbrug - på landbrugsskole og blev i 1921 landbrugskandidat med eksamen på landbohøjskolen. Krogh virkede som lærer ved forskellige skoler, bl.a. Korinth Landbrugsskole og Testrup Højskole samt ved Randers amts Landhusholdningsselskab.
I 1925 fik Fr. Krogh ansættelse som konsulent i plante- og husdyrbrug ved Holbæk Amts økonomiske Selskab. Endvidere blev han sekretær for Belgiske hesteopdræt på Sjælland. Under krigen, da de store hesteopkøb fandt sted, gjorde man flittigt brug af Kroghs dygtige sagkundskab, og han måtte med på adskillige rejser. Det beslaglagde så meget af hans tid, at han i 1945 opgav stillingen som konsulent og fortsatte som sekretær og konsulent for Belgisk hesteavl.
Konsulent Krogh er en flittig og alsidigt interesseret mand og har altid afvundet respekt for sin arbejdsindsats. Bl.a. driver Krogh også en stor minkfarm i Godthåb, og for et par år siden begyndte han desuden som ejendomshandler for landbrugsejendomme. I sin sparsomme fritid har Krogh interesseret sig for badminton og tog i sin tid initiativet til oprettelsen af Jyderup Badmintonklub.
Gennem sit vidtstrakte arbejdsområde er konsulent Krogh kommet i forbindelse med mange mennesker, og han er loyal og trofast mod de venner, han har vundet, og hvem han ellers sammen med sin hustru har fået tilknytning til4

Per Krogh jk 1937-43 ops 98 nr. 5 konf. 12 april 1942


Kilder:
Kilde 1: Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 108 nr. 13 (Konfirmation)
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 239, nr. 5 (Vielse)
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 18. december 1953, side 4
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1959, side 3; Krogh 60 år
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1939-44
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1942-47

Sidst rettet 13. juni 2016
©Jyderup Realskole