Civilingeniør Ernst Larsen og fru Ellen Amundsen Larsens børn gik på Jyderup Realskole
Birgit Amund Larsen ses fra 1933 til Realeksamen 19412
Birgit konfirmeret 6. oktober 19406
Svend Amund Larsen ses fra 1937 til Realeksamen 19453
Svend konfirmeret 3. oktober 19437

Civilingeniør Ernst Larsen
Civilingeniør Ernst Larsen12

1964, maj; Chefskifte på De danske sprængstoffabrik - Får to ledere ved ingeniør Larsens fratræden
A/S De Danske Sprængstoffabrikkers leder af fabrikken i Jyderup, civilingeniør Ernst Larsen, Slagelsevej 27, trækker sig om kort tid tilbage fra sin stilling på grund af alder, men vil fortsat være knyttet til firmaet som sprængstofteknisk konsulent.
Ingeniør Larsen, der er 67 år, tog eksamen i 1920 og var herefter en tid i England og Frankrig på studieophold. Ved hjemkomsten var han en kort tid ansat ved Carlsbergs laboratorium og derefter i en årrække knyttet til Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik i henholdsvis Mundelstrup, Kastrup og Aalborg.
Siden 1928 har ing. Larsen været ansat på sprængstoffabrikken i Jyderup, alle 35 år som leder af virksomheden, og har her øvet en betydelig indsats og haft afgørende indflydelse på den store udvikling.
Udover sine store kvalifikationer i faglig henseende, har ing. Larsen for de medansatte på fabrikken været en ualmindelig forstående og god chef, og han er da også blandt såvel funktionærer som arbejdere meget afholdt. Den måde, på hvilken ing. Larsen altid har forstået at løse eventuelle problemer, har aftvunget respekt og tillid fra alle sider.
Civilingeniør Johan Tüchsen, der straks efter sin eksamen i 1939, blev knyttet til virksomheden og netop i år har fejret 25 års jubilæum, er pr. 1. juni udnævnt til laboratoriechef og har dermed fået overdraget ledelsen af hele kontrol- og udviklingsarbejdet1

Her ses civilingeniør Ernst Larsen ved hans 20 års jubilæum12
Civilingeniør Ernst Larsens 20 års jubilæum
Tekst kommer


1974, Civilingeniør Ernst Larsen og hustru, fru Ellen Ammundsen Larsen, Slagelsevej 27, Jyderup, kan fredag den 6. september 1974 fejre guldbryllup
Guldbrudeparret er begge født i København, hvor de på hver sit felt fik en alsidig uddannelse, Ernst Larsen som civilingeniør og Ellen Ammundsen på Kunstakademiet.
En tid var Ellen Ammundsen ansat på "Dagens Nyheder" som reklametegner - og slog ved udstillinger sit navn fast som en dygtig kunstnerinde, i en fin og følsom naturalistisk stil. Også i Jyderup har fru Ammundsen haft udstilling og mange har haft lejlighed til at glæde sig over hendes dejlige billeder.
Siden 1928 har ægteparret boet i Jyderup og Ernst Larsen blev De Danske Sprængstoffabrikkers dygtige, sympatiske og meget afholdte leder, en stilling han beklædte i omkring 40 år og har stået for store udvidelser.
Ved jubilæer og runde dage har Ernst Larsen fået utallige beviser på den sympati hvormed han var omfattet, højt værdsat for såvel sin faglige viden og eminente dygtighed, som for den medmenneskelighed han viste mod alle på virksomheden.
Det populære og afholdte ægtepar har suppleret hinanden i et lykkeligt og harmonisk samliv, hvor de har delt og fortsat deler - mange interesser både for kunst, musik, litteratur og naturen.
Begge er ivrige tennisspillere og i en menneskealder var Ernst Larsen formand for Jyderup Tennisklub og fik bl.a. udvirket, at klubben fik træningsbaner på stadion. Skisport er også en af de store hobbies, og de ynder at rejse på skiferie til Norge. Disse interesser er med til at holde dem unge i sind og væremåde.
De er fine og retlignede personligheder og forstår den livs kunst, at nyde hver dag som en gave, glæde sig over, at se gode venner i deres smukke hjem, og positivt glæde sig over udviklingen på den egn, hvor de fik så mange gode år, og hvor de stadig han være aktive på mange måder, bl.a. som tennisentusiaster. Guldbrudeparrets to børn, en datter og en søn, bor i København, og kommer med deres familier for at tage del i guldbryllupsfestlighederne4

Se også Danske Kvinders Beredskab for tegninger af fru Ellen Amundsen Larsen.

Herunder konfirmationsbillede for Birgit Larsen8

Konfirmation oktober 1940 Jyderup
Konfirmation oktober 1940 Jyderup
1) Vilmer Kruse (Jy.st), 2) Verner Nielsen (Jy.st), 3) ukendt, 4) Bent Viggo Jensen (Jy.st), 5) ukendt, 6) Bern Frederik Christensen (Jy.by), 7) Karen Søes Pedersen (Holmstrup), 8) Asta Inga Hansen (Holbækvej), 9) Karen Elise Jørgensen (Jy.st), 10) Helene Christiansen (Rønnekilde), 11) Elly Anine Hansen (Jy.st), 12) Jørgen Petersen (Jy.st), 13) Bernhard Sørensen (Jy.st) 14) Præsten Emil Sørensen, 15) ukendt, 16) Præstefruen Agnes Thastum, 17) Meta Grete Vilhelmine Jensen (Rønnekilde), 18) Birgit Amund Larsen (Slagelsevej 27), 19) Ida Kristine Sørensen (Enghaven 7A), 20) Aase Birch Christiansen (Jy.st), 21) Aase Valborg Mikkelsen (Astrup), 22) ukendt, 23) ukendt, 24) Ellen Ruth Jensen (Jy.st), 25) Christence Olivia Larsen (Brokøb), 26) Præstesønnen Anders. Følgende kan ikke placeres: Elmer Gybel Jensen (Høedvej 31), Carl Otto Henrik Nielsen (Stokkebjergvej 4), Karen Vera Hagelund Berthelsen (Jy.st), Edith Lisa Wøldike Christensen (Jy.st), Vibeke Jensen (Jy.by), Mogens Drost Larsen (Jy.st)10.


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1964, side 3; Chefskifte på De danske sprængstoffabrik
Kilde 2:
Jyderup Realskoles årsberetning 6. maj 1933, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 8. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1935, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup

Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 4. maj 1937, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 3. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 9. maj 1939, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1940, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 17. maj 1941, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1942, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1943 Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1974, side 6; Guldbryllup
Kilde 5: Oplysninger om link til Ellen Ammundsen fra Ivan Frederiksen, 11. nov. 2016
Kilde 6: Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 120 nr. 19
Kilde 7: Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 104 nr. 18
Kilde 9: Konfirmationsbillede og tilladelse til gengivelse fra Birgits søn Lars Maack 13. november 2016
Kilde 10: Navne på konfirmationsbillede fra Flemming Thorsen (fb-siden "Jyderup Stationsby" billeder, albummet Konfirmation)
Kilde 11: Tilladelse til at benytte link for Ellen Ammundsen fra Per Sørensen 14. nov. 2016
Kilde 12: Lars Maack 14. november 2016

Billede af fru Larsen 90 år https://arkiv.dk/vis/3600442

Sidst opdateret 14. nov 2016
©Jyderup Realskole