Fritz von Bülow
Vibeke von Bülow II Mellemskoleklasse 1944/452 - Mellemskoleeksamen 19473
Olaf von Bülow IV Underklasse 1944/452 - Mellemskoleeksamen 19494 og Realeksamen 19505

1955, nov. Fritz von Bülow
Kontorchef i Udenrigsministeriet, proprietær Fritz von Bülow, "Vilhelmsdal" i Bjergby sogn, er i går pludselig død under et ophold i København, kun 56 år gammel.
Fritz von Bülow var grosserer søn fra København. Han blev cand. polit. i 1922 og blev ansat i Arbejdsløshedsinspektoratet og Invalideforsikringsfonden. Kort efter gik han over i Udenrigstjenesten, og blev, kun 24 år gammel, ansat i det internationale arbejdsbureau i Geneve. Her udnævntes han i 1934 til kontorchef i landbrugsspørgsmål, og varetog denne tjeneste indtil 1940, hvor han vendte hjem fra Geneve og blev ansat som Udenrigsministeriets kommitterede i Industrisager. Senere blev han kontorchef i Revisionsudvalget for tyske betalinger. Den senere år har Fritz von Bülow været tilknyttet Forsvarsministeriet som økonomisk sagkyndig.
I 1942 købte von Bülow "Vilhelmsdal" og var meget interesseret i gårdens drift. Han tog bopæl her, og opholdte sig her så megen tid, som hans arbejde i ministeriet tillod. Med sin hustru, født Mantzius, levede han et meget lykkeligt og harmonisk samliv, og han var en storartet kammerat og far for sine tre børn, hvoraf en søn er cand. polit., en anden stud. polyt og en datter er gift med en Landbrugskandidat på Falster.
Afdøde havde en stor vennekreds, også på disse egne. Han var en bestemt, men elskværdig og meget retfærdig mand, der kunne afvinde sympati blandt alle, der lærte ham at kende.
Von Bülow var i går taget til København for at tilse sit arbejde og havde indlogeret sig på Hotel Astoria. Da betjeningen ved 14 tiden kom op for at hente ham, fandt man ham liggende død på sengen. En tilkaldt læge fastslog dødsårsagen som hjertelammelse.
Stor medfølelse samler sig om Fru von Bülow, der naturligvis blev stærk chokeret ved meddelelsen om hendes mands pludselige død1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 4. nov. 1955, side 3; Fritz von Bülow
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup

Sidst rettet 11. november 2014
©Jyderup Realskole