Retur forside elevlisterElevliste 1944/45
I Underklasse (12 elever på dette niveau)
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Ole Formann, Forretningsbestyrer Formann, København
Anne-Lise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Carl Viggo Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Stig Jørgensen, Civilingeniør Jørgensen, Bassebjerg
Freddie Lerche, Fru Lerche, København
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Käthe Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Christian Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
II Underklasse (9 elever på dette niveau)
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Charlotte Gissemann, Hotelejer Freese, Jyderup
Erik Jacobsen, Savværksarbejder Jacobsen, Jyderup
Grete Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Hans Møller, Arbejdsmand Møller, Regstruplund
III Underklasse (13 elever på dette niveau)
Aase Allerup, Repræsentant Allerup, København
Ib Bache, Fru Bache, Jyderup
Jørn Bache, Fru Bache, Jyderup
Kirsten Gissemann, Hotelejer Freese, Jyderup
Annelise Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup
Jørgen Hansen, Maskinforhandler Hansen, Jyderup
Liselotte Klyn, Vulkanisør Klyn, Jyderup
Ib Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Helga Møller, Arbejdsmand Møller, Regstruplund
Annelise Nielsen, Handelsmand Nielsen, Jyderup
Mona Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Grundmosegård
Georg Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
IV Underklasse (30 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Bente Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Eva Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Kaj Gjelstrup, Slagter Gjelstrup, Jyderup
Hans Henrik Hallager, Overretssagfører Hallager, København
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Sonja Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Poul Erik Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Inspektør Madsen, Løjtvedgård
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lis Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Bente Rasmusseng, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gyde mølle
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge
I Mellemskoleklasse (38 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Erik Andersen, Lærer Andersen, Føllenslev
Gerda Burø, Købmand Burø, Skamstrup
Mogens Burø, Købmand Burø, Skamstrup
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsena, Jordløse kirkebog 1931-41 opsl 33 nr. 3 f. 1/9.33
Erik Hjordsvar, Vognmand Hjordsvar, Mørkøv
Bente Brix Jensen, Repræsentant B. Jensen, Snertinge
Jørgen Bruno Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Grethe Jensen, Arbejdsmand Jensen, Skellingsted
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Tove Jørgensen, Bestyrer Jørgensen,, Skellingsted
Sven Jørgensen, Købmand Jørgensen, Bjærgby
Ejler Koch, Professor Hal Koch, København
Jens Koch, Professor Hal Koch, København
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Else Larsen, Forpagter Larsen, Gammelrand
Jørgen Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Kirsten Lybecker, Lærer Lybecker, Bjærgby
Elmer Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Arne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Boye Nielsen, Statshusmandb Nielsen, Bjærgby
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Moustgaard Nielsen, Proprietær Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Ruth Pedersen, Gårdejer Pedersen, Eskebjerg
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Palner Rundstrømq, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
Erna Simonsen, Skovfoged Simonsen, Bjergsted
Inger Sørensen, Købmand Sørensen, Skellingsted
Mogens Sørensen, Maskinfabrikant Sørensen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø
Grete Wejlemann, Fisker Wejlemann, Haunsø
II Mellemskoleklasse (37 elever på dette niveau)
Kirsten Bacheo, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Fru Brockhorst, Mørkøv
Vibeke von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Annelise Caspersen, Arbejdsmand Caspersen, Tømmerup
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Kirsten Jacobsenn, Entreprenør Jacobsen, Holmstrup
Birthe Halkjær Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Birthe Jensenp, Maler Jensen, Jyderup
Ib Jensen, Brødkusk Jensen, Snertinge
Kaj Jensen, Pastor Jensen,Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Thyge Larsen, Forpagter Larsen, Gammelrand
Lis Lehn, Inspektør Lehn, Astrup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Søren Nøhr, Gårdejer Nøhr, Herringløse
Bodil Olsen, Gårdejer Olsen, Eskebjerg
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Morten Pedersen, Lærer Pedersen, Bjergsted
Anne Lise Pedersenm, Mekaniker Pedersen, Mørkøv
Bent Pedersenc, Formand Pedersen, Løgtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjærgby
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ellen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Jørn Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Aase Sørensen, Lærer Sørensen, Ulkestrup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Ib Sørensen, Vognmand Sørensen, Bregninge
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jytte Øager, Vognmand Øager, Snertinge
III Mellemskoleklasse (22 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Sander Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Jyderup
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
John Kaarsberg, Købmand Kaarsberg, Bjergsted
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Otto Larsen, Vognmand Larsen, Bjergsted
Poul Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Preben Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Sonja Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup
Britta Jerndal Rasmussen, Købmand Rasmussen, Haunsø
Henrik Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Eskebjerg
Kirsten Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
IV Mellemskoleklasse (33 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Lone Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Knud Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Henriksholm
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Leif Hoffmann, Gårdejer Hoffmann, Bjergsted
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensenl, Snedkersvend Jensen, Jyderup
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Mogens Klarskov, Kroejer Klarskov, Haunsø
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Leif Knudsen, Tømrer Knudsen, Høed
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Jytte Boye Petersen, Cykelhandler Petersen, Mørkøv
Erik Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Syvendekøb
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjergby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup

Realklassen (20 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Hugo Peter Hannibald , Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Fru Jensen, Valby
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Rigmor Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Sven Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Elisabeth Olsen, Gårdejer Olsen, Faurbo
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Bent Secher, Professor Secher, København
Jacob Wraa, Dr. Wraa, Viskinge

Elever i 1945 optalt til 2141

Realeksamen 19452 (18 elever på dette niveau)
Ellen Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg
Svend Erik Christensen, Entreprenør Christensen, Bjærgby
Jens Børge Frederiksen, Arbejdsmand Frederiksen, Bregninge
Meinert Hansen, Gårdejer Hansen, Svebølle
Allan Hastrup, Hofjægermester, Godsejer Hastrup, Dønnerup, ✝ RIP 2011
Anna Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Asta Jensen, Gårdejer Jensen, Uglerup
Else Hjort Jensen, Fru Jensen, Valby
Henry Jensen, Snedkermester Jensen, Højsted
Rigmor Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By
Henry Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Sven Amund Larsen, Ingeniør Larsen, Jyderup
Karen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Elisabeth Olsen, Gårdejer Olsen, Faurbo
Gunnar Schmidt Petersen, Proprietær Petersen, Dortheasminde
Poul Petersen, Vognmand Petersen, Jyderup
Ebba Schmidt, Købmand Schmidt, Mørkøv
Jacob Wraa, Dr. Wraa, Viskinge

Mellemskoleeksamen 19453 (33 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup
Lone Margrethe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Forvalter Busch, Kattrup
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Knud Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Egon Hansen, Installatør Hansen, Bjærgby
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Henriksholm
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Leif Hoffmann, Gårdejer Hoffmann, Bjergsted
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Jørgen Lyders Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Syvendekøb
Mogens Klarskov, Kroejer Klarskov, Haunsø
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Leif Knudsen, Tømrer Knudsen, Høed
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv
Gunnar Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Jonna Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Jytte Boye Petersen, Cykelhandler Petersen, Mørkøv
Erik Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Syvendekøb
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjergby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup
Gunner Løve Østerbye, Trafikassistent Østerbye, Jyderup.


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, side 21, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, side 21, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a)Jordløse kirkebog 1931-41 opslag 33 nr. 3 født 1/9.33. Gurlis far hedder Sigurd Enevoldsen
b)Statshusmand, en indehaver af en (i henhold til Lov Nr.39 24/3. 1899 og forsk. senere love) med statslån erhvervet mindre landejendom. Fra ordnet.dk
c)Rettet fra Petersen, til Pedersen iflg. kirkebog for Bent Johannes Pedersen, adopteret af formand Ejnar Gerhard og Kristine Pouline (f. Justesen), Jyderup Stationsby
d) Hugo konfirmeret den 3. oktober 1943 forældre arbejdsleder Otte Christian Johannes Hannibal og hustru Johanne Margrethe f. Poulsen kilde: Jyderup kirkebog 1937-43 opslag 103 nr. 15 konfirmeret 3/10.43
g) Fra sognerådsmøde 25/5.1944; Overmontør K. Rasmussen Teglværksvej – søger friplads på Jyderup Realskole for datteren – Bev afvent. Kunne eventuelt søge igen næste år4
k) Fra sognerådsmøde 25. maj 1944; Frode Rundstrøm, søger friplads på Jyderup Realskole til sønnen Palner - Bevilgedes ½ friplads4
l) Knud Aage Jensen konfirmeret 1. oktober 1944 iflg. Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 103 nr. 15
m) Anne Lise Pedersen evt. Mørkøv Kirkebog 1940, opslag 124, nr.3 Konfirmeret 13/10.1946
n) Kirsten Jacobsen evt Jyderup kirkebog 1944-49, opslag 135, nr.11 konf 6/10.1946
o) Kirsten Bache, Kommis Holst, Jyderup, Jyderup kirkebog 1944-49, opslag 135 nr.9 konfirmeret 6/10.1946
p) Birthe Jensen, Maler Jensen, Jyderup, Jyderup kirkebog 1944-49, opslag 135, nr.13 konfirmeret 6/10.1946
q) Palner Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup, Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 111 nr. 16 konfirmeret 7/4.1946 (dog ses han som Gudmund Rundstrøm)

Sidst rettet 12. december 2020
©Jyderup Realskole