Brødkusk Nielsens børn
1946 ses Birthe på Jyderup Realskole i I M b, 1947 II mb, 1948 III mb, 1949 IV mb Mellemskoleeksamen 19492
Birte Marie Nielsen Holmstrup Kirkebog 1927-49, opsl. 145 nr. 11 Konf. 3. oktober 1948 forældre Niels Severin og Mette Marie f. Pedersen3


1972, 7. nov.; Marie Nielsen fylder 70 år
Fru Marie Nielsen, gift med brødkusk Niels Nielsen, Strids Mølle pr. Jyderup fylder søndag den 12. november 1972, 70 år.
Marie Nielsen - der ligesom sin mand er jyde af fødsel kom ved sit giftermål til Strids Mølle, Hallebyore, hvor Niels Nielsen havde bygget den røde villa, der ligger så smukt ved skovbrynet, hvor skovvejen drejer ind mod Kattrup skov.
Her fik Marie Nielsen sin daglige hverdag og skabet sammen med sin mand et godt og kærligt hjem for ægteparrets to børn. De har for længst fået egne hjem, datteren, gift med tømrer Egon Jensen, bor i Jyderup, og sønnen Poul Nielsen, bor i Spangsbro ved Kalundborg.
Gennem årene er Marie Nielsen blevet kendt som et dygtigt og energisk menneske, afholdt for sit venlige og milde sind og for den gæstfrihed der er fælles for det populære ægtepar. Foruden at passe sit hjem mønsterværdigt, er Marie Nielsen altid parat til at yde naboer og andre venner en håndsrækning og viser sin glæde ved, at kunne være noget for andre. Den største glæde er det når børn, svigerbørn og børnebørn kommer hjem - og det gør de ofte.
Marie Nielsen har mange interesser og hobby og én af dem er porcelænsmaling, hvor hun har bevist sin kunnen ved at male mange smukke ting, både til pryd i eget hjem og til at glæde andre med1

1957, 31. juli; Sølvbryllup
Brødkusk Niels Nielsen og hustru, Strids Mølle, kan den 7. august 1957 fejre sølvbryllup4

1973, 27. sep.; Strids Mølle, brødmand lægger op efter 47 år.
Strids Mølle' Bageri's ældste medarbejder, brødkudsk Niels Nielsen, Strids Mølle pr. Jyderup, har ønsket at fratræde pr. 1. oktober 1973. Det sker efter 47 års pligtopfyldende og trofast tjeneste på samme arbejdsplads, hvor man meget beklager, at skulle tage afsked med den meget afholdte og populære medarbejder.
Lige så meget vil det blive beklaget i Niels Nielsen store kundekreds, der spændte over en vid radius. Niels Nielsen er imidlertid nået de 71 år og finder det er på tide, at nyde sit otium.
Dette otium er på alle måder velfortjent, Niels Nielsen, der er jyde af fødsel, kom for de 47 år siden til Strids Mølle, i en tid hvor der blev kørt brød med hestevogn, og gennem adskillige år prøvede han det hårde job, at skulle køre vinterdage i frost og sne fra sogn til sogn og næsten "fra dør til dør", ofte med en arbejdsdag der varede til langt ud på aftenen. alle strabadser tog Niels Nielsen med samme besindige ligevægt som er karakteristisk for hele hans færd, altid med et par venlige ord til kunderne og parat til, at yde sine medmennesker en tjeneste. Det gik naturligvis lettere og hurtigere da brødbilerne holdt deres indtog, men samtidig blev kundekredsen udvidet betydeligt og arbejdsdagen vedblev at være lang og krævende. Det har ikke manglet på opfordringer til Niels "brødmand" om, at fortsætte, men nu synes han tiden er inde til, at slappe af i det hyggelige hjem, som han og hustruen har skabt nær skoven i Strids Mølle. Sit hverv som kasserer i menighedsrådet varetager han fortsat. men, savnet vil han blive blandt sine kunder, og tillige på sin arbejdsplads, hvor han altid har hafte et godt samarbejde med foresatte og medarbejdere.
Ruten ophører!
Det er ikke alene Niels Nielsen der lægger op, det gør ruten også. Bagermester H.R. Johansen, Strids Mølle, oplyser, at det er hensigten at standse kørselen med brød til "private" kunder i Niels Nielsens store distrikt, hvad der må siges at være dobbelt beklagelig. Tiden og forholdene har ændret stig så væsentligt, at der ikke længere er basis for rute til de enkelte kunder, i stedet er der større og større handel til forretninger, der sælger brød5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 7. nov. 1972, side 6; Marie Nielsen fylder 70 år
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1946-1950
Kilde 3: Holmstrup Kirkebog 1927-49, opslag 145 nr. 11 Konf. 3
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 31. juli 1957, side 4: sølvbryllup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27. sep. 1973, side 6; Strids mølle, brødmand lægger op efter 47 år.
Noter:
Kan ikke finde Poul i årsberetninger for Jyderup Realskole, formoder derfor han ikke har gået på skolen (2014)

Sidst rettet 13. december 2015
©Jyderup Realskole