Kurt Bache

I familie med Ib og Jørn Bache
1937/38 I underklasse1 - Realeksamen 19462
Født 15. april 1930 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=153810#153810,25631490
Jyderup Kirkebog 44-49 opslag 103 nr. 11 konfirmeret 1. oktober 1944
Steen Kurt Bache, forældre vognmand Peter Frederik Harald og
Gerda Doris Folkmann3

1954 marts; Bryllup
På lørdag vies på Frederiksberg Rådhus, Frk. Ragnhild Larsen, Lumsaas, til oversergent Kurt Bache, Jyderup4

2016
Fra Kurt; Det var en familietradition hos os, at man skulle være elev på realskolen i Jyderup, idet både min morfar, elværksejer Niels Einar Gylling Folkmann og min mor havde været elev på realskolen. Mens jeg var elev der, så var min søster Kirsten og mine to brødre - Ib og Jørn - (tvillingerne) samtidig også elever på skolen, og langt senere var min søster Inger også elev der. Ved en jubilæumsfest på Bromølle Kro, var vi repræsenteret ved tre generationer, nemlig min morfar, min mor og jeg selv. Min skoletid står klart i min erindring som en god tid. Skolens lærerstab bestod for alle af yderst kompetente lærere, der foruden at bibringe os de planlagt kundskaber også forstod at håndtere disciplinen på en måde, som vi elever følte som noget naturligt, og som jeg for mit vedkommende fandt at være i fuld overensstemmelse med elementer i mine forældres venlige opdragelse af mine søskende og mig selv. Den vidensmæssige ballast som realskolen udstyrede mig med kom mange gange senere i livet til at være nyttig for mig - specielt i forbindelse med de mange kurser og efteruddannelses-forløb jeg gennem min 40 års lange tjeneste i forsvaret har deltaget i. Den dag i dag tænker jeg stadig med stor glæde tilbage på min skoletid. Ved afgangshøjtideligheden i 1946 efter bestået realeksamen blev den traditionelle tale dette år holdt af en af skolens timelærer, sognepræsten i Jyderup/Holmstrup sogn, pastor Emil Sørensen, som udtalte skolens gode ønsker for os elever, der nu skulle forlade realskolen og påbegynden tilværelse i det omgivende samfund, hvor vi så skulle finde os en videregående uddannelse, der kunne føre frem til en velordnet eksistens fremover i livet. Pastor Sørensen sluttede sin tale med at gengive den latinske sentens: "Non schola sed vita" - (ikke for skolen men for livet.) Mange venlige hilsener Kurt6
Steen Kurt Bache
Steen Kurt Bache, 20165


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1938, den 03. maj 1938, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Kirkebog 44-49 opslag 103 nr. 11
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1954, side 4; Bryllup
Kilde 5: Billedet af Steen Kurt Bache er "tyv-stjålet" fra Steen Kurt Baches facebookside, feb. 2016
Kilde 6: Facebook korrespondance mellem Kurt Bache og Christina Huus 26-27. maj 2016


Sidst rettet 27. maj 2016
©Jyderup Realskole