Skræddermester Lauridsens søn Hugo ses på Jyderup Realskole
Alex Lauridsen ses på Birkegården


1970 sep.; Skræddermester Lauridsen
Fhv. skræddermester Anders Lauridsen, skyttevænget, Jyderup fylder mandag den 5. oktober 1970, 75 år.
Anders Lauridsen, der er født i Vestervig i Thy, lærte skrædderfaget i nabobyen Agger, og kom som ung til Jyderup, hvor han blev svend hos daværende skræddermester L.P. Madsen, Sølystvej. Lauridsen tabte sit hjertet til sin mesters datter, og ved giftermålet overtog Lauridsen sin svigerfar's forretning i den ejendom, hvor der nu er farvehandle. Alle gode traditioner for dygtigt arbejde og retskaffenhed blev videreført, og Lauridsen fik en stor kundekreds, der værdsatte hans fine håndværk.
Lauridsen blev afholdt og respekteret og har altid haft "sine meningers mod", også som en god talsmand for Venstre, en politik, som han altid er gået i brechen for. For ca. 9 år siden solgte han sin virksomhed og ejendom, og siden har han og hustruen nydt det mere stille liv i hjemmet i Skyttevænget. De 75 år bærer Lauridsen på ungdommelig måde, er glad for en cykeltur, glad for livet, og for en samtale med gode venner. Ægteparrets to sønner, bager Hugo Lauridsen og chauffør Alex Lauridsen bor begge i Jyderup1

1976 februar; 65 år Fru Lauridsen
Fru Edna Lauridsen, EGV-BO, Jyderup, tidligere Jyderup, fylder i morgen, tirsdag den 24. februar 1976, 65 år.
Gennem en menneskealder boede fru Lauridsen og hendes mand, skræddermester Anders Lauridsen, i Jyderup, hvor de byggede den ejendom på Sølystvej, hvor der nu bl.a. er Matas-forretning. Edna Lauridsen var en flittig husmor og en kærlig mor for ægteparrets to sønner. Naturen var den store fælles fritidsinteresse og pr. cykel blev kørt utallige ture i omegnen, også efter at forretningen var solgt og ægteparret var flyttet til Skyttevænget. Jævnligt var der i de senere år sygdomsperioder for både hr. og fru Lauridsen og kort efter de var flyttet til EGV-BO, døde A. Lauridsen. Nogen tid efter gennemgik Edna Lauridsen en operation for en hoftelidelse og resultatet er så glædeligt, at fru Lauridsen nu færdes så rask og rørig, som ikke i mange år. Desuden tager hun ivrigt del i terapiarbejde, er hjælpsom på forskellige måde og har fået mange gode venner. Af alle er fru Lauridsen afholdt for sit milde og venlige sindelag og er også glad for kontakten med gamle bekendte i Jyderup2

1974 dec.; Skræddermester Lauridsen død
Fhv. skræddermester i Jyderup Anders Chr. Lauridsen, er død på Centralsygehuset i Holbæk, i en alder af 79 år.
I over en menneskealder var Lauridsen skræddermester i Jyderup og havde forretning og skrædderi på Sølystvej. Med stor faglig dygtighed og akkuratesse varetog han sit fag og satte en ære i, at forarbejde og sælge kvalitet og han blev af alle, såvel kunder som kolleger og forretningsforbindelser respekteret for sin kunnen, ligesom han blev vellidt for sin væremåde og hjælpsomme indstilling. Samtidig var han en mand der havde hvad man kalder sine meningers mod, det gjaldt også på det politiske område. Medens adskillige forretningsfolk var forsigtige med at bekende politisk kulør i en valgkamp, så satte Lauridsen frimodigt store valgplakater op i have og vinduer, med agitation for Venstre. Om det faldt en anderledes tænkende kunde for brystet, det anfægtede ikke Lauridsen, enhver skulle have lov til at kæmpe for en overbevisning, det var hans motto på mere end ét felt.
Offentlige hverv havde ikke Lauridsens interesse, han helligede sig sin forretning og det trygge hjem, som han og hustruen skabte for ægteparrets to sønner. En vennetjeneste blev der aldrig sagt nej til, men ellers ønskede han i de senere år, at leve stilfærdigt og ret tilbagetrykket, efter at forretningen var solgt og han og hustruen var flyttet til Skyttevænget. Sålænge helbredet tillod det, holdt Lauridsen af, at foretage en cykeltur ud i naturen, men der kom sygdomsperioder for både ham og hustruen og for kort tid siden flyttede ægteparret ind på EGV-Bo i Mørkøv, hvorfra Lauridsen blev overført til Centralsygehuset.

Anders Chr. Laurisen efterlader hustruen Fru Edna Lauridsen og det to sønner, Alex og Hugo Lauridsen, der bor henholdsvis på Birkegården i Viskinge og på skovvej 11, Jyderup3

Hugo ses 1946 I Underklasse - 1953 III Mellemskoleklasse4
Alex ses på Birkegården og til vores gensynsfester


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 29. sep. 1970, side 6; Skræddermester Lauridsen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. februar 1976, side 7; 65 år Fru Lauridsen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 11. dec. 1974, side 7; Skræddermester Lauridsen død
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk Amts Venstreblad
Note:
a) Har søgt efter Alex Lauridsen, men kan ikke se ham i Realskoles elevlister (2013)
Glen Lauridsen ses på Jyderup Realskole i børnehaveklasse 1978/79, barnebarn af skræddermester Lauridsen

Sidst rettet 17. august 2015
©Jyderup Realskole