Poul Nielsenses på Jyderup Realskole
1946 I M1, Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup - 1949 Mellemskoleeksamen2
Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 120 nr. 23 konfirmeret 3. oktober 1948
Snedkersvend Holger Willy Nielsen og hustru Else Eleonora f. Abrahamsen31960 oktober; Ung Jyderupper forlovet
Forlovet med dansk pige
Lagerekspedient Poul Flemming Nielsen, søn af snedkermester Willy Nielsen, Holbækvej, Jyderup, har indgået forlovelse med kontorassistent frk. Wivi Farcond, datter af hotelejer Viggo Farcond, Toronto, tidl. "Kystens Perle"
Bag denne forlovelsesmeddelelse skjuler sig en romantisk historie - og samtidig med forlovelsens indgåelse er det unge par rejst til Toronto, hvor Poul Flemming Nielsen, skal tiltræde en stilling inden for sit fag, automobilbranchen.
For få år siden rejste frk. Wivi Farcond sammen med sine forældre og to søstre til Toronto, hvor hendes far skulle drive et hotel. Imidlertid savnede hun sin mormor, som hun følte sig stærkt knyttet til, og rejste for god et år siden på besøg hos mormoderen i København, fik lyst til at blive en tid, og tog kontorplads i København. Her blev hun veninde med bogholderske frk. Anni Nielsen, der er søster til Poul Flemming Nielsen, og som gæst i hjemmet i Jyderup lærte de unge hinanden at kende, og en forlovelse blev resultatet.
Poul Flemming har ofte givet udtryk for, at han, som så mange andre unge, havde udlængsel, til Amerika. Nu var han imidlertid blevet 26 år uden at realisere planerne, og det var måske heller aldrig blevet til noget, hvis ikke skæbnen havde ladet en dansk-amerikaner krydse hans vej. Ved sin svigerforældres medvirken er Poul Flemming Nielsen på forhånd lovet arbejde i Toronto.
Om Amerika så "for ever" skal være hans andet fædreland, står endnu hen i det uvisse, foreløbig vil han se tiden an og gennemprøve de nye forhold, men hans forlovede er villig til at tage med ham til Danmark, hvis det er det, han vælger. Forøvrigt er en søster til frk. Farcond blevet forlovet med en jysk landmand og skal i 1961 rejse tilbage til Danmark, for at blive gårdmandskone i Jylland4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 120 nr. 23
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. oktober 1960, side 3+4; Ung Jyderupper forlovet
Kilde 5: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
Har prøvet af søge Anni fra 1940-1959, kan ikke umiddelbart finde hende (2013)


Sognerådsmøde 31/5.1945
Følgende søger friplads på Jyderup Realskolen Snedker Villy Nielsen, Holbækvej for Poul Nielsen – bevilgedes ½ friplads5

Sidst rettet 23. november 2016
©Jyderup Realskole