Retur forside elevlisterElevliste 1945/46
I Underklasse (14 elever på dette niveau)
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Anette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Grethe Annelise Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunf, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*
Christian Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
II Underklasse (10 elever på dette niveau)
Johan Benjaminsen, Norge
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Carl Viggo Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Käthe Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Leif Stene, Norge
III Underklasse (21 elever på dette niveau)
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Nanna Benjaminsen, Norge
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Lillian Christensen, Fru Bjerremand, Mørkøv
Henning Engmann, Fru Engmann, Jerslev
Niels Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-WulffF, Vesterbygård
Charlotte Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Annelise Hanibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Erik Jacobsen, Snedker Jacobsen, Jyderup
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grete Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Anne Lise Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
IV Underskoleklasse (21 elever på dette niveau)
Carlo Andersen, Skræddermester Andersen, Jyderup
Margit Andersen, Proprietær Andersen, Henriksholm
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Jørgen Hansen, Maskinforhandler Hansen, Jyderup
Erik Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Lis Jacobsen, Lærer Jacobsen, Haunsø
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Poul Erik Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup
Liselotte Klyhn, Vulkanisør Klyhn, Jyderup
Inge Juul Kutzbach, Kroejer Kutzbach, Bromølle
Ib Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Anna Linde Laurseng, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Inge Mortensenh, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Edith Vind Pollas, Købmand Pollas, Jyderup
Mona Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Grundmosegård
George Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup
I Mellemskoleklasse A (25 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Inge Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup ✝ RIP
Knud Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev, ✝ RIPa
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Sonja Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Oluf Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Torben Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebogård
Even Knudsen, Gårdejer Knudsen, Føllenslev
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Britta Pedersen, Repræsentant Pedersen, Mørkøv
Kirsten Pedersen, Lærer Pedersen, Bjergsted
Nikolai Pedersen, Lærer Pedersen, Bjergsted
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Bente Rasmussen, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
I Mellemskoleklasse B (26 elever på dette niveau)
Bente Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Eva Begtrup, Civilingeniør Begtrup, Viskinge
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Kaj Gjelstrup, Slagter Gjelstrup, Jyderup
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Anton Brinck Madsen, Inspektør Madsen, Løjtvedgård
Birthe Mariea Nielsen, Brødkusk Nielsen, Hallebyore
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Øresø
Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Viskinge
Anny Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lise Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Karen Poulsen, Lærer Poulsen, Svebølle
Oluf Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Svebølle
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gyde mølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge
II Mellemskoleklasse (35 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Erik Andersen, Lærer Andersen, Føllenslev
Gerda Burø, Købmand Burø, Skamstrup
Mogens Burø, Købmand Burø, Skamstrup
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Erik Hjortsvar, Vognmand Hjortsvar, Mørkøv
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Jørgen Bruno Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Grethe Jensen, Centralbestyrer Jensen, Ondløse
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Sven Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Jørgen Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Kirsten Lybecker, Fru Lybecker, Mørkøv
Elmar Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Arne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Boye Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Moustgaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Inge Olsen, Slagtermester Olsen, Svebølle
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Ruth Pedersen, Gårdejer Pedersen, Eskebjerg
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Connie Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Svebølle
Palner Rundstrøm, Inspektør Rundstrøm, Jyderup
Erna Simonsen, Skovfoged Simonsen, Bjergsted
Inger Sørensen, Købmand Sørensen, Skellingsted
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø
Grethe Wejlemann, Fisker Wejlemann, Haunsø
III Mellemskoleklasse (33 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Skuespiller Brockhorst, Mørkøv
Vibeke von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Anne-Lise Caspersen, Arbejdsmand Caspersen, Tømmerup
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Erlend Hjorthc, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Birthe Jensen, Malermester Jensen, Jyderup
Ib Jensen, Brødkusk Jensen, Snertinge
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Bodil Olsen, Gårdejer Olsen, Eskebjerg
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Morten Pedersen, Lærer Pedersen, Hagendrup
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv se arkiv.dk https://arkiv.dk/vis/33169 + https://arkiv.dk/vis/10322
Bent Pedersend, Formand Pedersen, Løgtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjergby
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Ellen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Jørn Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Aase Sørensen, Lærer Sørensen, Ulkestrup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Ib Sørensen, Vognmand Sørensen, Bregninge
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jytte Øager, Vognmand Øager, Snertinge
IV Mellemskoleklasse (19 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Sander Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Jyderup
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Otto Larsen, Vognmand Larsen, Bjergsted
Poul Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Preben Larsen Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Sonja Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup
Henrik Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Svebølle
Realklassen 1946 (26 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup ✝ RIP 2020
Lone Margrethe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Vita Busch, Købmand Busch, Kattrup
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Hugo Hannibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Henriksholm
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Anne Louise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv ✝ RIP 2006
Else Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Hans Petersen, Direktør Petersen, Ore
Erik Schwarz-Nielsen, Direktør S.-Nielsen, Snertinge
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Syvendekøb
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjærgby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup

Elever i 1946 optalt til i alt 2301

Realeksamen 19462 (22 elever på dette niveau)
Kurt Bache, Staldforpagter Bache, Jyderup
Lone Margrethe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Bodil Clausen, Lærer Clausen, Smakkerup
Erling Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Agnes Hansen, Pensionatsejer Hansen, Jyderup
Ove Hansen, Landmand Hansen, Bjergsted
Thyra Hansen, Arbejdsmand Hansen, Henriksholm
Senta Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Ole Jacobsen, Lærer Jacobsen, Nekselø
Knud Aage Jensen, Snedker Jensen, Jyderup
Poul Erik Jensen, Gårdejer Jensen, Alleshave
Birgitte Junker, Godsejer Junker, Aunsøgård
Mogens Klarskov Larsen, Kroejer Klarskov, Haunsø
Anne Luise Knudsen, Gårdejer Knudsen, Skortskærgård
Karen Kristensen, Gårdejer Kristensen, Skellingsted
Bente Kruhøffer, Bankmedhjælper Kruhøffer, Mørkøv ✝ RIP 2006
Ina Linde Laursen, Overforvalter Linde Laursen, Torbenfeldt
Hans Petersen, Inspektør Petersen, Bjergsted
Henry Sørensen, Installatør Sørensen, Syvendekøb
Uffe Thanning, Agent Thanning, Bjergby
Ruth Veilsø, Fru Veilsø, Jyderup
Karen Videbjerg, Købmand Videbjerg, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19463 (19 elever på dette niveau)
Arne Birch, Fru Birch, Haunsøgård
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tove Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Inga Hass, Gårdejer Hass, Bjergsted
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Sander Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Jyderup
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Otto Larsen, Vognmand Larsen, Bjergsted
Poul Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Preben Larsen, Gårdejer Larsen, Syvendekøb
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Sonja Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup
Henrik Rasmussen, Maskinfabrikant Rasmussen, Svebølle

Eleverne skal have tydeligt navn på deres gymnastikdragter, gymnastiksko, gymnastikposer, badehåndklæder, skolebøger og andre skolesager.
Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse.
Penge må ikke opbevares i overtøj eller skoletasker på gangen, større beløb bør overlades i en læres varetægt.
Det er forbudt at cykle fra legepladsen ud på Landevejen.
Skolens materiale skal behandles med omhu.
Papir og andet affald skal lægges i affaldskassen.
Hvis en elev i længere tid skal være fritaget for gymnastik, skal der ifølge ministeriel bestemmelse foreligge lægeattest.

Skolebetaling
Skolepenge har i det forløbne år været:
I. og II. Underklasse ….11 kr. månedlig
III. Underklasse……….14 kr. månedlig
IV. Underklasse……….15 kr. månedlig
I, Mellemskoleklasse….20 kr. månedlig
II. Mellemskoleklasse…21 kr. månedlig
III. Mellemskoleklasse...22 kr. månedlig
IV. Mellemskoleklasse…23 kr. månedlig
Realklassen…………….24 kr. månedlig
Det er muligt, at det bliver nødvendigt at forhøje disse satser med 1 á 2 kr. pr. måned, men noget bestemt kan ikke siges, da lærerlønningerne ikke er fastsat.
Skolepenge betales forud i begyndelsen af hver måned, og der betales fuld pris for feriemånederne. 1. Juni opkræves skolepenge også for juli. 1. Oktober betales 10 kr. i brændselspenge, og desuden opkræves i marts et beløb, der afhænger af brændselspriserne.
Skema til ansøgning om hel eller delvis friplads fås ved henvendelse til skolen. Fripladselever betaler det fulde beløb i brændselspenge.
Udmeldelse af skolen må ske med en måneds varsel. Der betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, og den næste. Udmeldelse i sidste kvartal modtages ikke. For skolegang efter 1. maj betales altså for hele kvartalet også for udmeldte elever.
Til mellemskoleeksamen betales i dimissionspenge 20 kr. til realeksamen 30 kr.
Skolebestyreren træffes på skolens kontor kl. 8 ½ – 9 tlf. Jyderup 25
A. Knudsen4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, side 24, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Kalundborg Folkeblad 3. marts 1975, side 6; 25 års jubilarer mødes
b) Birte Marie Nielsen Holmstrup Kirkebog 1927-49, opsl. 145 nr. 11 Konf. 3. oktober 1948 forældre Niels Severin og Mette Marie f. Pedersen
c) Rettet iht. Jyderup kirkebog 1944-49 opsalg 112 nr 18 konfirmeret 6/10.46 (Erlend Hjorth)
d) Rettet fra Petersen, til Pedersen iflg. kirkebog for Bent Johannes Pedersen, adopteret af formand Ejnar Gerhard og Kristine Pouline (f. Justesen), Jyderup Stationsby
e) Sognerådsmøde den 26/4.1945
Agnethe Christiansen, Holbækvej søger friplads på Jyderup Realskole for Ingerlise Christiansen – Henlagdes til næste møde
Frisør L. Hahne, Nyvej søgte ½ friplads på Jyderup Realskole for en søn – Henlagdes til næste møde
f) Navneændring nu Dorith D. Sørensen
Sognerådsmøde 31/5.1945
Følgende søger friplads på Jyderup Realskolen Tømm Johs Knudsen, Høed for John Knudsen – bevilgedes ½ friplads (han ses ikke dette skoleår men 1945)
Snedker Villy Nielsen, Holbækvej for Poul Nielsen – bevilgedes ½ friplads
Frisør Ib Hahne, Agervej for 1. søn – bevilgedes ½ friplads
Agnethe Christiansen, Holbækvej - for Ingelise Christiansen – bevilgedes 1 hel friplads
30/8.1945 Slagtermester V. Ertmann Jyderup søgte om friplads på Jyderup Realskole for sin datter Ruth – Bevilgedes ½ friplads5
g) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
h) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen

Sidst rettet 12. sdecember 2020
©Jyderup Realskole