Retur forside elevlisterElevliste 1946/47
Årsberetningen for 1946, her ses forsiden at være 1946 – og oversteget samt skrevet med blyant 1947, første side ses at være Årsberetning 1946, dennes bagside er mindeord for Lærerinde Frk. A. Sørensen. Side 3 er beretning for skoleåret 1946-47, årsberetningen ses underskrevet 10. maj 1947
I Underklasse (17 elever på dette niveau)
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Per Clausen, Tandlæge Clausen, Jyderup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup
Inger Johansenh, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Anne Lise Larsen, Bestyrer Larsen, Jyderup
Kurt Kroll Larsen, Bestyrer Larsen, Jyderup
Erik Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Birthe Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
II Underklasse (13 elever på dette niveau)
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Anette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Leif Hornstrup Laursen, Fabrikant Laursen, Jyderup
Grethe Annelise Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Kurt Nielsen, arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Ole Steen Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunf, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*III Underklasse (10 elever på dette niveau)
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Carl Viggo Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Käthe Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Bodil Rønde, Forvalter Rønde, Svebølle
Henrik Westergaard, Civilingeniør Westergaard, Snertinge

IV Underklasse (30 elever på dette niveau)
Hans P. Andersen, Reservepostbud Andersen, Jyderup
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Jyderup
Charlotte Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Annelise Hanibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Per Hansen, Formand Hansen, Ventedgård
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Erik Jacobsen, Snedker Jacobsen, Jyderup
Ebba Knudsen, Fru Knudsen, Mørkøv
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Ib Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grete Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Anne Lise Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Peter Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Palle Rasmussen, Husejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, ”Trekanten”
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
I Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Nina Adelørn, Tjener Adelørn, Haunsø
Carlo Andersen, Skræddermester Andersen, Jyderup
Grethe Bang, Skomager Bang,
Inge Birchi, Fru Birch, Haunsøgård
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Birgit Finnemannj, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Alex Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Else Holten Hansen, Lærer Hans Bjørn Holten Hansen, Bjergsted
Erik Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Lis Jacobsen, Lærer Jacobsen, Haunsø
Mogens Jensen, Savværksarbejder Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge, ✝ RIP
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Vagn Jensena, Gårdejer Jensen, Tornved
Poul Erik Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Anna Linde Laursenl, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthaab
Jørgen Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Mona Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Grundmosegård
I Mellemskoleklasse B (21 elever på dette niveau)
Margit Andersen, Proprietær Andersen, Henriksholm
Lise Frederiksen, Handelsmand Frederiksen, Buerup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Jørgen Hansen, Maskinforhandler Hansen, Jyderup
Aage Jensen, Gartner Jensen, Bregninge
Annie Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Gregers Juhl, Gårdejer Juhl, Brokøb
Inge Juul Kutzbach, Kroejer Kutzbach, Bro mølle
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Marie Larsenm, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Steen Lendal, Muremester Lendal, Svebølle
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Inge Mortensenn, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup
Birthe Sørensen, Gårdejer Sørensen, Uglerup
Grethe Sørensenk, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle
Jytte Sørensen, Arbejdsmand Sørensen, Svebølle
II Mellemskoleklasse A (23 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Olaf v. Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Inge Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup ✝ RIP
Knud Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev, ✝ RIP1
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Sonja Hess, Ostemester Hess, Snertinge
Bent Holme, Barber Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Oluf Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Torben Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebogård
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Britta Pedersen, Repræsentant Pedersen, Mørkøv
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Bente Rasmussen, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
II Mellemskoleklasse B (23 elever på dette niveau)
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Kaj Gjelstrup, Slagter Gjelstrup, Jyderup
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Inspektør Madsen, Løjtvedgård
Birthe Marie Nielsen, Brødkusk Nielsen, Hallebyore
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Øresø
Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Viskinge
Anny Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lise Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Tove Stoll Pedersen, Gartner S. Pedersen, Krølle
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Oluf Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Svebølle
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gyde mølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge
III Mellemskoleklasse (24 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Erik Andersen, Lærer Andersen, Føllenslev
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Jørgen Bruno Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Sven Knudsen, Købmand Knudsen, Bjærgby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Ellmar Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Arne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Boye Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Moustgaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Connie Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Svebølle
Erna Simonsen, Skovfoged Simonsen, Bjergsted
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø
IV Mellemskoleklasse (31 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Skuespiller Brockhorst, Mørkøv
Vibeke v. Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Anne-Lise Caspersen, Arbejdsmand Caspersen, Tømmerup
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Erlend Hjorthb, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Birthe Jensen, Malermester Jensen, Jyderup
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Mogens Lund, Dyrlæge Lund, Jyderup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee2, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Bodil Olsen, Gårdejer Olsen, Eskebjerg
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv
Bent Pedersenc, Formand Pedersen, Løjtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjergby
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Jørn Eiler Steffensen, Skovfoged Hans Stephan Steffensen, Aggersvold,
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Aase Sørensen, Lærer Sørensen, Ulkestrup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Ib Sørensen, Vognmand Sørensen, Bregninge
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jytte Øager, Vognmand Øager, Snertinge

Realklassen (12 elever på dette niveau)
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tygee Holten Hansen, Lærer H. Hansen, Bjergsted ✝ RIP 1953
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Poul Larseng, Direktør Larsen, Jyderup
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup

Antal elever optalt i 1947 i alt 2283

Realeksamen 19474 (12 elever på dette niveau)
Signe Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Ip Carstensen, Lærer Carstensen, Kaltred
Tygee Holten Hansen, Lærer H. Hansen, Bjergsted ✝ RIP 1953
Inge Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Erik Jensen, Fru Jensen, Eskebjerg
Hans Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Faurbo
Jørgen Krogh, Konsulent Fr. Krogh, Jyderup
Poul Larsen, Direktør Larsen, Jyderup
Henning Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Ruth Nielsen, Smedemester Nielsen, Vesterbygård
Vibeke Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Kjeld Petersen, Mejeribestyrer Petersen, Skamstrup

Mellemskoleeksamen 19475 (31 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Skuespiller Brockhorst, Mørkøv
Vibeke v. Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Anne-Lise Caspersen, Arbejdsmand Caspersen, Tømmerup
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Erlend Hjorthd, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Birthe Jensen, Malermester Jensen, Jyderup
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskind
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Inge Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Mogens Lund, Dyrlæge Lund, Jyderup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Lise Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Bodil Olsen, Gårdejer Olsen, Eskebjerg
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv
Bent Pedersen, Formand Pedersen, Løjtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjergby
Edith Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Jørn Ejler Steffensen, Skovfoged Steffensen, Aggersvold
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Aase Sørensen, Lærer Sørensen, Ulkestrup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Ib Sørensen, Vognmand Sørensen, Bregninge
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jytte Øager, Vognmand Øager, Snertinge

1956, Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1956, side 4; Bryllup
Mandag den 17. december 1956 vies i London barneplejerske frk. Kirsten Bache, datter af damefrisør fru Gerda Holst, Nyvej 9, Jyderup, til bureauchef Patrick Lerkin, søn af kontorchef L. Horsham, London6

Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 135 nr. 9 konfirmeret 6. oktober 1946 forældre: Vognmand Peter Frederik Harald Bache, og hustru Gerda Doris (f. Folkmann). Forældre skilt moderen gift med Disponent Poul Holst, Jyderup


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 3. marts 1975, side 6; 25 års jubilarer mødes
Kilde 2: Jyderup kirkebog 1944-49 op 112 nr. 19 konfirmeret 6/10.46 Bent Mechernsee
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 12. dec. 1956, side 4; Bryllup
Kilde 7: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) 1964 Kontorchef Undervisningsministeriet, kilde; Jyderup Realskoles årsberetning 1964 side 4
b) Rettet iht. Jyderup kirkebog 1944-49 opsalg 112 nr 18 konfirmeret 6/10.46 (Erlend Hjorth)
c) Rettet fra Petersen, til Pedersen iflg. kirkebog for Bent Johannes Pedersen, adopteret af formand Ejnar Gerhard og Kristine Pouline (f. Justesen), Jyderup Stationsby
d) Rettet iht. Jyderup kirkebog 1944-49 opsalg 112 nr 18 konfirmeret 6/10.46 (Erlend Hjorth)
e) Tyges navn rettet iht. Til minde om Tyge der stod Thyge
f) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
g) Poul Larsen; Jyderup kirkebog 1944-49 op 111 nr 13 konfirmeret 7/4.46
h) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017

i) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Birch Madsen
j) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Birgit Kjær Hansen
k) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Grethe Petersen
l) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
m) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Marie Jespersen
n) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen


29/8. 1946
? Meri. E. M. Kristiansen søger friplads på Realskole til bøger Kristiansen – bevilgedes ½ friplads7
(Måske står der Mek. E.M. Kristansen søger friplads på Realskolen til Jørgen – som ses Christiansen på Realskolen)

Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole