Preben B. Hjorths børn ses på Jyderup Realskole
Erlend Hjorthb, 1. februar 19466, 1947 mellemskoleeksamen1, 1948 Realeksamen2
Erlend konfirmeret 6. oktober 19463

Niels Hjorth, 1. februar 19466 - 1951 Mellemskoleeksamen4
Niels konfirmeret 1. oktober 19509
Overassistent Preben Bonfosiusa Hjorth og hustru Ingeborg (f. Kirketerp)5
Herunder Realisterne fra 19488
Jyderup Realskoles realklasse 1948
Øverste række fra venstre: Helge Davidsen - Jyderup, Morten Petersen - Bregninge, Bent Petersen - Jyderup, Erlend Hjorth - Jyderup, Anne Lise Brochorst - Mørkøv, Bjørn Petersen - Bjergby, Kirsten Torm - Dramstrup, Flemming Sørensen - Jyderup, Hugo Schrøder - Jyderup, Erik Hansen - Jyderup
Nederste række fra venstre: Kirsten Bache - Jyderup, Dorthe Frederiksen - Svebølle, Anne Lise Petersen - Mørkøv, Kirsten Gjetting - Føllenslev, Birgit Melander - Bregninge.

1954 marts; Trist dødsfald Hjorth
Overtrafikassistent Preben B. Hjorth, Jyderup, er efter et års langt og strengt sygeleje afgået ved døden kun 51 år gammel.
For et halvt års tid siden vendte han hjem efter et hospitalsophold som en dødsmærket mand, og siden er det dag for dag gået ned ad bakke. Han bar sit strenge lod med heltemod, og de, som talte med ham i den sidste, svære tid, var opfyldt af beundring for ham.
Stor medfølelse samler sig om hans hustru, lærerinde ved Jyderup kommuneskole, fru Ingeborg Hjorth, og de to sønner, hvoraf den ene er i elektrikerlære i Bjergby (Niels), den anden uddannes til ingeniør på Teknikum i Aarhus (Erlend).
Afdøde stammede fra København, hvor han i 1919 gik ind i etaten og fik sin uddannelse ved Hovedbanegården: derefter blev han ansat som trafikassistent i Kgs. Lyngby. Den 1. februar 1946 forflyttedes han til Jyderup og blev allerede den 1. november 1947 forfremmet til overtrafikassistent.
Stationsforstander Holck betegner Preben B. Hjorth som en fin og første klasses medarbejder. Hans rolige, behagelige væremåde bevirkede, at alle syntes om ham og lærte at værdsætte ham både som den korrekte, men tjenstvillige tjenestemand og som en venlig og nobel personlighed. Hans store fritidshobby var hjemmeværnet, og han var gruppefører i Hallebyaa Kompagniet.
Mange deltagende tanker har gået til hjemmet, hvor der blev levet et smukt og harmonisk familieliv. Hans hustru har på tapper og opofrende måde søgt at mildne sygdommen for sin mand og har med stor sjælsstyrke båret det tunge lod.
Preben B. Hjorths bårer føres i aften til Jyderup Kirkes kapel6

1956, 1. karakter til Erlend Hjorth
Ved Aarhus Elektroteknikum har Erlend Hjorth, søn af afd. overassistent Hjorth, Jyderup, bestået afsluttende eksamen som Elektroingeniør med fin 1. karakter7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup kirkebog 1944-49 opsalg 112 nr. 18
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 134 nr. 18 (Erlend)
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. marts 1954, side 3; Trist dødsfald Hjorth
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 18. okt. 1956, side 4; 1. karakter til Erlend Hjorth
Kilde 8: Billede B7497 fra Jyderup Lokalarkiv med tilladelse til gengivelse sept. 2017
Kilde 9: Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 134 nr. 18 (Niels)
Noter:
a) Er ikke helt sikker på Prebens mellemnavn (svært at læse)
b) I pdf-http://faestningskanalen.dk/downloads/generalforsamling/referat2010.pdf kan man læse at Erlend Hjorth er død dec. 2009 )Sept. 2017)

Sidst rettet 14. september 2017
©Jyderup Realskole