Hans Madsen
Hans Jørgen Madsen ses på Jyderup Realskole fra 1948 IV U, 1949 I M, 1950 II M, 1951 III M, 1952 IV M, Mellemskoleeksamen 19522

1960 jan.; Ung lærer fra Svebølle
Hans Jørgen Madsen med på prof. Globs Qatar ekspedition
Den unge lærer, Hans Jørgen Madsen, søn af mejeriejer Madsen, Svebølle, er en meget ivrig amatørarkæolog, og for 2. gang har han nu fået tilbuddet om at deltage i professor Glob's ekspedition til Arabien. Det er 2 år siden, HJM var med sidste gang. Denne tur går ligesom de tidligere til halvøen Qatar, et selvstændigt sheikdømme, som mellem El Hasa og piratkysten rager frem i den persiske havbugt.
På alle tidligere ekspeditioner har man koncentreret sig om den nordlige del af halvøen, medens man denne gang vil undersøge den sydvestlige del, hvor man først og fremmest regner med at finde stenalderbopladser.
I ekspeditionen deltager 32 mand og gravningerne, som skal foregå på fire forskellige steder, begynder i midten af denne måned og strækker sig over 3 måneder.

Blandt primitive beduin stammer
Foruden de arkæologiske undersøgelser har ekspeditionen fået den opgave at foretage visse etnografiske indkøb til Forhistorisk Museum i Aarhus, idet man netop i dette sydlige område finder en meget ren nomadekultur udelukkende baseret på kamelhold. Beduinerne lever her helt primitivt og har overhovedet ingen af de goder, vi anser for nødvendige.
Således findes der ikke ure og ikke engang petroleumslygter, man klarer sig ved lysskæret fra bålene. Disse folk taler kun arabisk, og ved handel med dem er det nødvendigt for danskerne at engagere en tolk fra hovedstaden, hvor enkelte kan tale engelsk eller fransk.

Sheiker og olieselskaber betaler
- Hvordan er vejret og temperaturen dernede på denne årstid?
- Om dagen er der ca. 20 grader, men om natten er der ret køligt, siger Hans Jørgen Madsen, og netop i disse måneder kan det sætte ind med meget voldskomme storme og sandflugt. Allerede kl. 19 er det helt mørkt, og vi sidder så i teltet med petroleumslygten tændt og ser på dagens fund, som skal mærkes, pakkes og sendes hjem.
Halvdelen af fundene tilkommer i øvrigt de lokale sheiker, som sætter mange penge i disse ekspeditioner.
Resten af udgifterne afholdes af de store olieselskaber, som findes i det nordlige område

Med fly til Egypten i morgen
- Rejser De direkte til Qatar?
- Nej, jeg flyver allerede i morgen, tirsdag, til Egypten på en ganske privat udflugt. Her skal jeg besøge museer og se omegne af Cairo med pyramiderne, og efter en uges ophold her støder jeg til de andre og begynder arbejdet.

Siden til Indien
Når vi er færdige, tager jeg sammen med en kammerat til Indien - første mål er Pakistan og herfra med tog op ad Indusfloden, hvor vi skal besøge nogle interessante oldtidsbyer, som dengang har været millionbyer med f.eks. offentlige badeanstalter. Man finder her en kultur, som er samtidig med Ur i Mesopotamien og mellem disse byer har der da også fundet livlig handel sted ad søvejen.
Videre flyver vi til New Delhi og Nepal ved Himalaya, hvor den gamle indiske kultur er meget velbevaret, således bruger man endnu de gamle templer.
Denne private tur slutter med et besøg i Grækenland, hvor jeg før har været, og som jeg holder meget af.
- Planer længere ud i fremtiden?
- Ja, når jeg kommer hjem engang, skal jeg ud at grave i Aamosen, det er jo dejlig hjemligt1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 4. jan. 1960, side 2; Ung lærer fra Svebølle
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning:
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk Amts Venstreblad

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole