Dr. Ove Møller
Jørgen Møller ses på Jyderup Realskole fra 1948 III U, 1949 IV U, 1950 IMa, (ses ikke yderligere)2

1971 feb.; Dr. Ove Møller slutter sin lægegerning

Den 1. april 1971 i år vil Dr. Ove Møller, Mørkøv, overdrage sin mange årige praksis til sin Mørkøv kollega, dr. Sten Bjørnsson. Et stort klientel vil beklage, at de skal tage afsked med deres afholdte læge, som gennem ca 30 år på pligt-tro måde har varetaget lægegerningen i Mørkøv og opland.

Ove Møller er født på Fyn. Efter studier, eksamen og supplerende videreuddannelse, virkede han først som vikar, derefter som selvstændigt praktiserende læge og kom, som nævnt til Mørkøv for de ca. 30 år siden.

Byen og egnen fik han også et personligt tilhørsforhold til, i det hustruen, fru Ebba Møller, er datter af forlængst afdøde savværksdirektør Knudsen, Mørkøv Savværk. en søster til Ove Møller havde i mange år sit hjem på "Dortheaslyst"
Ægteparret Ebba og Ove Møller skabte et smukt og harmonisk hjem for deres to børn, en datter der nu bor i Virum og en søn, Jørgen Møller, der er ingeniør. Dr. Møller har gennem de mange år brugt tid og kræfter på at gå op i sin lægegerning og han blev kendt for at være en dygtig, pligtopfyldende og meget hensynsfuld. læge. Denne udprægede hensynsfuldhed, parret med stilfærdig venlighed, medførte at dr. Møller i alle kredse er respekteret og afholdt. Det er ham magtpåliggende at vinde sine patienters tillid, en tillid som han aldrig har svigtet. Det krævende og opsludende arbejde var ofte umenneskeligt hårdt og det blev nødvendigt at dele praksis med en kollega, med hvem der altid har været et ideelt samarbejde. også blandt sine omegnskolleger nyder dr. Møller anseelse og er vellidt. For sine patienter er dr. Møller personlig ven, tager del i deres sorger og glæder, er hjælpsom og deltagende i alle forhold, og netop derfor kan gerningen ofte være ved at overstige menneskelig udholdenhed. nu føler dr. Møller, at han, i en alder af 65 år, må holde op for også at kunne nyde at spænde fra, og efter april bliver adressen Holbæk, altså ikke længere væk en at der fortsat kan være kontakt med den gamle egn1


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 13. feb. 1971, side 6; Dr. Ove Møller slutter sin lægegerning
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole