Poul Prahl
følgende af familien Prahl ses på Jyderup Realskole
Ingrid Prahl mellemskoleeksamen 1910, Realeksamen 1911
Mathilde Prahl, godsejer Prahl, Lerchesminde Realeksamen 1913 (evt. familie)1
Peter Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup 1948 III Underklasse - 2
Poul Johan Prahl, godsejer Prahl, Smakkerup IV Mellem 1951 mellemskoleeksamen 19513
Palle G. Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup 1955 - 1959 (bør tage mellemskoleeksamen i 1959, men ses ikke på elevlisten for 1959)4
1975 maj; Poul Prahl
Poul Prahl
Hr. Poul Prahl yderst til venstre, herefter Hr. J. C. Tvergård og sidst præsident for økonomiskselskab Hr. Ib Lemvigh 1975

Æresmedlem af Økonomisk selskab 1975
Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at indstille til generalforsamlingen, at vor tidligere præsident, godsejer Poul Prahl, "Smakkerup", udnævnt til selskabets æresmedlem.
Poul Prahl har været medlem af selskabet siden 1930, har beklædt præsidentposten i 8 år, været vicepræsident, formand for maskinudvalget og været medlem af bestyrelsen.
Og med en aldrig svigtende interesse er han gået ind for selskabets virke.
Under kraftige klapsalver tilkendegav generalforsamlingen sin tilslutning til udnævnelsen5

1979 aug.; Mindeord for godsejer Poul Prahl, Smakkerup
Det er et stort tab for landbruget i Nordvestsjælland, at godsejer Poul Prahl pludselig er død. Han var en forgangsmand, når det drejede sig om markdrift, og han havde på sin ejendom en stor produktion af æg og slagtesvin.
Man lyttede til Poul Prahl, og man mærkede sig, hvordan han ville drive sin gård til næste forår. Poul Prahl var i mange år præsident i Landøkonomisk Selskab og en meget hjælpsom mand, og vi er mange som står i gæld til ham, for han turde sige sin mening, og han kunne give gode råd.
Poul Prahl introducerede i sin tid den kendte svinekonsulent Haagen Petersen på egnen, og der blev etableret et samarbejde, der havde stor betydning for svineavlen på stedet. Den første mejetærsker på Kalundborg egnen kunne landmændene se på Smakkerup. Poul Prahl var fremtidens mand. Men han var også en klog mand, der så nødvendigheden af et samarbejde mellem de forskellige landbrugsorganisationer. "Vi må være enige, når vi står overfor fællesmarkedet", husker jeg, han sagde. Poul Prahl havde humoristisk sans og gode overtalelsesevner. Vi ville komme til at savne ham på egnen, og vi vil aldrig glemme ham.
Svend Bergsøe "Astrup"6

1954 februar; 75 år
Fru Anna Prahl, "Askerhus", Jyderup, fylder i dag 75 år.
Fru Prahl er født på "Kaltredgården", som hendes fader, proprietær Torst, ejede. Senere tog Torst ophold på "Aggersvold", og har var fru Prahl i sin ungdom en stor og uundværlig støtte for sin fader.
Ved sit giftermål med proprietær Prahl drog hun ind som husmoder på "Tissøgården", hvor hun skabte et smukt og gæstfrit hjem for ægteparrets mange venner.
Efter sin mands død flyttede fru Prahl til Jyderup, og også her har hun vundet mange venner, som værdsætter hendes fine og retlinede personlighed7

1959 feb.; Fru Prahl 80 år
En meget afholdt gammel dame, fru Anna Prahl, f. Torst, bliver 24. februar 1959 80 år, og vil sikkert blive husket af mange af dem, der gennem årene kom til hende, da hun med stor dygtighed styrede hus for sin far, den kendte proprietær Chr. Torst på Kaltredgården.
Som ældre beboere her på egnen vil huske, kom her overmåde mange, fordi proprietær Torst i mange retninger var en ledende mand på egnen igennem næsten to menneskealdre. Han var således både Amts- og Sognerådsmedlem og leder af Sparekassen for Holbæk Amt og for Haglskadeforsikringen.
Der gik med rette stort ry af den hjertelige gæstfrihed, først på Kaltredegårde og senere i det smukke hjem på Aggersvold. Da proprietær Carl Prahl døde (han var en broder til Godsejer Johan Prahl på Lerchesminde og ejede i nogle år Tissøgård), flyttede hun til Nyvej 14 i Jyderup, og her fejres fødselsdagen i morgen8


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1914
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1949
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1952
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1959
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 16 maj 1975, side 6; Poul Prahl
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 30. aug. 1979, side 6; Mindeord for godsejer Poul Prahl, Smakkerup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 24. februar 1954, side 3; 75 år
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 23. feb. 1959, side 3; Fru Prahl 80 år
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 25. jan. 1975, side 6; billede forpagter P. Prahl
Note:
P. Prahl
P. Prahl9

Sidst rettet 17. december 2015
©Jyderup Realskole