Retur forside elevlisterElevliste 1947/48
I Underklasse (4 elever på dette niveau)
Jytte Hansen, Købmand Hansen, Jyderup
Tove Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Ole Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
II Underklasse (20 elever på dette niveau)
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Per Clausen, Tandlæge Clausen, Jyderup
Tove Frandsena, Købmand Frandsen, Jyderup *fb*
Karl Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup
Inger Johansenm, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Anne Lise Larsen, Bestyrer Larsen, Jyderup
Kurt Kroll Larsen, Bestyrer Larsen, Jyderup
Leif Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Erik Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Birthe Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
III Underklasse (18 elever på dette niveau)
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Anette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Tine Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Ernst Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Bent Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Grethe Annelise Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Jørgen Møller, Dr. Møller, Mørkøv
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Peter Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Rauni, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*


IV Underklasse (32 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Jyderup
Mimmi Gilberg, Repræsentant Gilberg, Jyderup
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Per Hansen, Gårdejer Hansen, Ventedgård, (Mørkøv )
Niels Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Carl Viggo Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Poul Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bjørn Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Jyderup
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Käthe Olsen, Købmand Olsen, Jyderup
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Peder Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Bodil Rønde, Forvalter Rønde, Svebølle
Tove Schneider, Boelsmand Schneider, Viskinge
Ingrid Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Henrik Westergaard, Civilingeniør Westergaard, Snertinge
I Mellemskoleklasse A (25 elever på dette niveau)
Hans P. Andersen, Reservepostbud Andersen, Jyderup
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Jyderup
Ane Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Kirsten Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Erik Jacobsen, Snedker Jacobsen, Jyderup
Birte Jensen, Savværksarbejder Jensen, Mørkøv
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Ebba Knudsen, Fru Knudsen, Mørkøv
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Ib Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Kjeld Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ole Olsen, Gårdejer Olsen, Bjergby Flidspræmie
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Edith Pollas, Købmand Pollas, Bjergsted
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup Byb
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, ”Trekanten”

I Mellemskoleklasse B (26 elever på dette niveau)
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Evang Christensen, Arbejdsmand Christensen, Ubberup
Vagn Ekelund, Fru Ekelund, Bjergsted
Charlotte Isabella Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Hanne Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Annelise Hanibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Ole Peter Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinde
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted, ✝ RIP
Inga Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Svebølle
Reinhardt Jørgensen, Slagtermester Jørgensen, Løgtved
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Rita Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grethe Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Annelise Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Tove Lerche Nielsen, Husmand Nielsen, Løjtved
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Peder Pedersen, Gårdejer Pedersen, Eskebjerg
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Poul Johan Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Svend Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
II Mellemskoleklasse A (25 elever på dette niveau)
Nina Adelørn, Tjener Adelørn, Haunsø
Carlo Andersen, Skræddermester Andersen, Jyderup
Grethe Bang, Skomager Bang,
Inge Bircho, Fru Birch, Haunsøgård
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk Flidspræmie
Birgit Finnemannp, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Else Holten Hansen, Lærer Hans Bjørn Holten Hansen, Bjergsted
Erik Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Mogens Jensen, Savværksarbejder Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge ✝ RIP
Jonna Fast Jensen, Købmand F. Jensen, Bjergsted
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Vagn Jensenc, Gårdejer Jensen, Tornved
Poul Erik Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, Akselholm ✝ RIP
Anna Linde Laursenr, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Peter Lejbølle, Købmand Lejbølle, Tømmerup
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthaab
Jørgen Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegård
Mona Rasmussen, Fabrikant Rasmussen, Grundmosegård
II Mellemskoleklasse B (20 elever på dette niveau)
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Lise Frederiksen, Handelsmand Frederiksen, Buerup
Allis Hansen, Overtjener Hansen, Jyderup (Flidspræmie)
Jørgen Hansen, Maskinforhandler Hansen, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Aage Jensen, Gartner Jensen, Bregninge
Annie Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Inge Juul Kutzbach, Kroejer Kutzbach, Bromølle
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Marie Larsens, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Steen Lendal, Murermester Lendal, Svebølle
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Inge Mortensent, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Annelise Nielsen, Gartner Nielsen, Regstruplund Fundet en med konfirmation 1951, men det en gårdejer
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Birthe Sørensen, Gårdejer Sørensen, Uglerup
Grethe Sørensenq, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle
Jytte Sørensen, Arbejdsmand Sørensen, Svebølle
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup
III Mellemskoleklasse A (20 elever på dette niveau) Her ses 21 elever i Årsberetning 1948, men der er kun 20,
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Inge Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Anny Davidsen, Viktualihandler Holger Davidsen, Jyderup ✝ RIP
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo Flidspræmie
Oluf Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Torben Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebogård
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Britta Pedersen, Repræsentant Pedersen, Mørkøv
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Bente Rasmussen, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge


III Mellemskoleklasse B (23 elever på dette niveau)
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Kaj Gjelstrup, Slagter Gjelstrup, Jyderup
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinde
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Birthe Marie Nielsen, Brødkusk Nielsen, Hallebyore
Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Viskinde
Anny Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lise Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Tove Stoll Pedersen, Gartner S. Pedersen, Krølle
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gyde mølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinde
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
IV Mellemskoleklasse (23 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Erik Andersen, Lærer Andersen, Føllenslev
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Laila Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Inger Brix Jensen, Tømrer Brix Jensen, Brokøb
Jørgen Bruno Jensend, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By evt. fodboldbillede
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Svend Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Elmar Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Boye Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Moustgaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, HaunsøRealklassen (18 elever på dette niveau)
Kirsten Bachef, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Skuespiller Brockhorst, Mørkøv
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Erlend Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv
Bent Pedersene, Formand Pedersen, Løgtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjergby
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Flemming Sørensen, Bogholder Sørensen, Jyderup
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup

Antal elever 1948: sammentalt 2542

Realeksamen 19483 (18 elever på dette niveau)
Kirsten Bache, Kommis Holst, Jyderup
Annelise Brockhorst, Skuespiller Brockhorst, Mørkøv
Helge Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Dorthe Frederiksen, Mejerist Frederiksen, Svebølle
Kirsten Gjetting, Pastor Gjetting, Føllenslev
Erlend Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Kaj Jensen, Pastor Jensen, Viskinge
Erik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Søren Madsen, Boelsmand Madsen, Kaltred
Bent Mechernsee, Chauffør Mechernsee, Jyderup
Birgit Melander, Gårdejer Melander, Bregninge
Anne-Lise Petersen, Mekaniker Petersen, Mørkøv
Bent Pedersen, Vejformand Ejner Pedersen, Løjtved
Bjørn Petersen, Barber Petersen, Bjergby
Hugo Schrøder, Mekaniker Schrøder, Snertinge
Erik Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Flemming Sørensen, Bogholder Aage Sørensen, Jyderup
Kirsten Torm, Kølemand Torm, Knabstrup
Jyderup Realskoles realklasse 1948
Øverste række fra venstre: Helge Davidsen - Jyderup, Morten Petersen - Bregningek, Bent Petersen - Jyderup, Erlend Hjorth - Jyderup, Anne Lise Brochorst - Mørkøv, Bjørn Petersen - Bjergby, Kirsten Torm - Dramstrup, Flemming Sørensen - Jyderup, Hugo Schrøder - Jyderup, Erik Hansen - Jyderupl
Nederste række fra venstre nederst: Kirsten Bache - Jyderup, Dorthe Frederiksen - Svebølle, Anne Lise Petersen - Mørkøv, Kirsten Gjetting - Føllenslev, Birgit Melander - Bregninge.

Mellemskoleeksamen 1948 (23 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Erik Andersen, Lærer Andersen, Føllenslev
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Laila Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Inger Brix Jensen, Tømrer Brix Jensen, Brokøb
Jørgen Bruno Jensen, Købmand Sigvald Jensen, Jyderup By.
Edith Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Svend Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup Flidspræmie
Elmar Moesgaardj, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Børge Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby
Britta Nielsen, Fragtmand Nielsen, Mørkøv
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Moustgaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Leif Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø
1956, Civilingeniør eksamen
Flemming Sørensen, søn af bogholder Aage Sørensen, førhen Jyderup Savværk, har på Polyteknisk Læreranstalt bestået Civilingeniør eksamen med meget fin karakter5

1956, 1. karakter til Erlend Hjorth
Ved Aarhus Elektroteknikum har Erlend Hjorth, søn af afd. overassistent Hjorth, Jyderup, bestået afsluttende eksamen som Elektroingeniør med fin 1. karakter6

1959, Elektroingeniør
Mellem de nye ingeniører i elektroteknik som er blevet dimitteret fra Københavns elektroteknikum, er Erik Strange, Jyderup, der havde svagstrøm som speciale og som opnåede et smukt eksamensresultat7


Kilder:
Kilde 1: Google - Ventedgård, marts 2014
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 4. feb. 1956, side 3; Civilingeniør eksamen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 18. okt. 1956, side 4; 1. karakter til Erlend Hjorth
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 9. april 1959, side 3; Elektroingeniør
Kilde 8: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 9: Billede og tekst fra arkiv.dk https://arkiv.dk/vis/3601180 (B-7497) Realklassen 1948, Navne i Kursiv ses ikke i årsberetning. Tilladelse til gengivelse Jyderup Lokalarkiv 11. sept. 2017
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1956, side 3
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Navneændring nu Tove Andersen og på Facebook (2013)
b) Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 173 nr 21 Inga Schrøder er konfirmeret 1. oktober 1950
c) 1964 Kontorchef Undervisningsministeriet, Jyderup Realskoles årsberetning 1964 side 4
d) Jyderup kirkebog opslag 115 nr. 1o. Konfirmeret 5 oktober 1947, Jørgen Bruno Jensen
e) Rettet fra Petersen, til Pedersen iflg. kirkebog for Bent Johannes Pedersen, adopteret af formand Ejnar Gerhard og Kristine Pouline (f. Justesen), Jyderup Stationsby
f) Jyderup Kirkebog 1944-49 opsl 135 nr. 9 konf. 6/10-46 (Kirsten Bache)
g) Rettet iht. Jyderup kirkebog 1944-49 opsalg 112 nr 18 konfirmeret 6/10.46 (Erlend Hjorth)
h) Bent Petersen er lærer og boede i Jylland men er nu tilbage i Jyderup, hans kone tiltræder embede ved Jyderup Kommuneskole. Dog skal Bent Petersen i "Kongens Klæ'r" i 18 måneder10
i) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
j) Ved google søgning på Elmar Moesgaard, finder man en "byggesag" hvor det fremgår at Elmar Moesgaard, er Navigatør og bor Olgasvej 22, 2950 Vedbæk (1/7.1986)
file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Byggesag_86-5724_dokumenter_1-9.pdf (sept. 2017)
k) Der ses ikke en elev ved navn Morten Petersen, Bregninge i elevlisten for 1948 eller 1947. Men han kan være privatist f.eks. ses Morten Pedersen, Lærer Pedersen, Hagendrup i II mellemskoleklasse 1945/46
l) Der ses ingen en elev ved navn Erik Hansen i elevoversigten, men både en Erik Strange og Erik Larsen
m) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
o) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Birch Madsen
p) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Birgit Kjær Hansen
q) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Grethe Petersen
r) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
s) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Marie Jespersen
t) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen

Fra Sognerådsmøde 29/5.47
Fripladser på Jyderup Realskolen søges af
Agnethe Christiansen for Annelise – bevilgedes hel friplads
Agnes Madsen, Søbæksvej for Julie – bevilgedes hel friplads8

Køge boldklub
Køge Boldklub (Helge Davidsen er på ovenstående billede)

og Fra Carl Erik Davidsen Carl Erik Davidsen
Juniorfodboldhold 1948 Jyderup
; Ja, et af mine gamle fodboldfotos - det er fra 1948, så det er nok begrænset hvor mange der vil kunne genkende nogle af spillerne! Mine forældre havde et par forretninger - viktualieudsalg på Stationsvej 5 og slagterbutik Jernbanevej 19. Hele min familie var meget fodboldinteresseret, og min bror Helge Davidsen var med til at vinde Køges første danmarksmesterskab i halvtresserne. Jeg er nu den sidste af familien, og jeg bor i Slangerup - på billedet sidder jeg yderst til højre, og lige bag mig - er det "Manse" Frisøren" og derover er det Leif Mich, men der er jo mange gamle bekendte på billedet - måske andre kan finde nogle bekendte! mvh Calle fra Slangerup 27/8.13

Junior turneringsholdet 1948 - herfra holdet - er der flere der stadig kommer til Jyderup, bl. andet i veteranklubben, og det er bl. a. Bruno og Bjørn Nielsen - Jørn Bache, og så er der Tonny Sørensen - Jørgen Hansen(Røjser) og Chris m. fl.
Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole