Aksel Jensen
Eriks Jensen søn af Købmand Jensen ses på Jyderup Realskole 1944-4992

1957 august; Købmand Aksel Jensen "Hjørnet", Snertinge, har den 21 august drevet forretning i Snertinge i 25 år.
Jensen stod i lære hos købmand Conrad Marcussen i Holbæk og kom efter at have haft pladser hos købmænd i Roskilde, Holbæk og Tølløse til forretningen i Snertinge, der dengang ikke var ret stor. Han har siden med dygtighed oparbejdet en solid kundekreds og er kendt som en populær og hjælpsom mand1


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 3. august 1957, side 4; 25 års jubilæum
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1944, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole