Christian Jakobsen
Bent Jakobsen gik på Jyderup Realskole i
Bent Jakobsen 1945/46 I mellem - Mellemskoleeksamen 1949 og Realeksamen 19501
for 1948/49 ses Bents far at være vejmand i skoles elevoversigt, men i kirkebog for Jyderup ses Bents far at være vognmand
Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 119 nr. 18 konfirmeret 3. oktober 1948
forældre vognmand Christen Sander Jakobsen og hustru Hekla Marie Sofie (f. Stockfleth)2


1956 nov.;Bents far fylder 70 år
Fhv. Vejmand Christian Jakobsen, Hjembæk, fylder på lørdag 70 år
Chr. Jakobsen er født i Kundby, arbejde først som husmand, senere som skovmand under Aggersvold. I oktober 1931 blev han ansat som kommunal vejmand i Hjembæk. Først ved sit 35 års jubilæum i år tog Jakobsen sin afsked og modtog da mange beviser på den popularitet, han har opnået. Vejmandsarbejdet er blevet passet med samvittighedsfuldhed og akuratesse, og fritiden er også blevet vel udnyttet.
I ti perioder har Chr. Jakobsen været medlem af Hjembæk-Svinninge sogneråd, heraf de tre perioder som næstformand. Jakobsen er en mand, der har sine meningers mod parret med forhandlingsvilje, og disse egenskaber har også skaffet ham flere andre tillidshverv, bl.a. i bestyrelsen for fagforeningen og Soc. forening, i 10 år formand for Hjembæk sogns sygekasse og i 35 år kasser for "Julens Glæde"
Tiden falder aldrig lang for Chr. Jakobsen. Han vil gerne yde andre hjælpsomhed, og hans hobby er havearbejde. I det hyggelige hjem hos hr. og fru Jakobsen tages gæstfrit mod slægt og gode venner, og mange vil sikker finde vej hertil på lørdag. også børn, svigerbørn og børnebørn ventes hjem til festen. To sønner bor i København og en datter i Holbæk3


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning:
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1946, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 2: Jyderup kirkebog 1944-49 opslag 119 nr. 18
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 21. nov. 1956, side 3; 70 år

Sidst rettet 17. januar 2015
©Jyderup Realskole