✝ RIP Knud Larsen og Poul Henning Jensen


”Ved slutningen af sidste skoleår 1951 indtraf den sørgelige begivenhed, at to af Jyderup Realskoles elever, Knud Larsen og Poul Henning Jensen, begge fra den afgående realklasse, forulykkede på Skarridsø, hvorved de begge omkom. Skolens lærere og elever, der omgikkes dem på nært hold, vil bevare mindet om dem som to humørfyldte og gode drenge,
og således vil vi ære deres minde” 1

19 Maj 1951, Lørdag eftermiddag skete der på Skarridsø i Skarridsholmbugten en kæntringsulykke, som kostede to unge mænd livet. To andre var i alvorlig fare, men nåede frelst i land.
Fire kammerater var taget ud på søen i en tremandkano, der dog skulle være stor nok til at bære dem alle fire.

Kanoen tilhørte den 16 årige Knud Larsen, Jyderup søn af lærer Larsen, Jyderup Realskole. Med på turen var foruden Knud den 18 årige Poul Henning Holmegaard Jensen, søn af gdr. Holmegaard Jensen, Sørninge, den 14 årige Jørn Rasmussen, søn af vognmand Svend Rasmussen, Skamstrup og den 16 årige Chr. Jørgensen, søn af fodermester Jørgensen, Torbenfeldt.

Ulykken skete 40 meter fra land
De startede fra bredden ved Sølyst kort efter middag, landede ved Skarridsholm og startede på ny kl. ca. 13,30 væltede kanoen. Ulykken skete kun ca. 40 meter fra land, men på en vanddybde af fire-fem meter.
Knud Larsen og Poul Holmegaard Jensen gik næsten straks til bunds, Chr. Jørgensen klamrede sig til den kæntrede kano. Jørn Rasmussen svømmede i land og løb op til skovarbejder Karl Bergmann, Skarridsholm for at hente hjælp.
Karl Bergmann, som ikke har telefon, sendte sin datter på cykel til Jyderup for at tilkalde læge og ambulance. Selv ilede han ned til søen. Kanoen var drevet nærmere ind mod bredden, og Chr. Jørgensen klamrede sig stadig til den. Karl Bergmann vadede så langt ud, som han kunne bunde, og stående i vandet lykkedes det ham at kaste en line ud til Chr. Jørgensen og hale ham i land. Den unge mand var stærkt forkommen, men dr. Ibsen, der var nået hurtigt frem, gav ham en stimulerende indsprøjtning.
Begge de reddede fik tørt tøj på, og de kom snart igen til kræfter, men selvfølgelig chokerede og dybt ulykkelige.
Karl Bergmann og datter
Fru Ebba Hansen og Karl Bergmann
Skarridsø 1951
Kastevinde er et hyppige på den skovomkransede Skarridsø, og kan, hvor de rammer, sætte søen i ret stærkt oprør. Det må formodes, at kanoen er kommet ind i en sådan kastevinds strømning, og med fire mand ombord er selv en ret stor kano dog et skrøbeligt fartøj.
Efterhånden som efterretningen om dobbeltulykken bredte sig, gik flagene på halv i Jyderup.
De to forulykkede var flinke, dygtige og afholdte unge mænd.
Livet syntes at ligge lyst foran dem.


De var begge elever fra Jyderup Realskole og skulle i næste måned have taget Realeksamen.
Stor medfølelse samler sig om de to hjem, som sorgen så uventet og hårdt har ramt dem.
Fra morgenstunden var flaget på Jyderup Realskole på halv stang, og før undervisningen begyndte samledes lærere og elever i gymnastiksalen til mindehøjtidelighed for de to forulykkede elever Knud Larsen og Poul Henning Holmegaard Jensen. Alle eleverne var dybt grebne.
Efter salmen "Du Herre Kristi" talte skolebestyrer Knudsen om de to gode elever og kammerater, der så pludselig var revet bort. En hyggelig weekend blev afbrudt af et ulykkeligt budskab, og det var en svær dag for kammerater og lærere, men naturligvis tungere for forældre og søskende. Man har ikke ord til at trøste. Skolebestyreren sluttede med at bede Fadervor, og derefter sang man "Opstanden Guds fader ånd".

Realskolen er lukket mandag den 21. maj 19512
Bent Andersen
"Der blev lagt billeder og tekst af ulykken på Skarridsø ud på facebook nov.2012, i en lille gruppe hvor Bent Andersen også deltog aktivt, og desværre blev den tragiske ulykke på Skarridsø min sidste samtale med Bent Andersen".
Bent Andersen (Mellemskoleeksamen 1957); Jeg, der boede på Skolevej, legede med en kammerat på Drivsåtvej, hvor min mor kom "farende" på sin cykel. Rygtet løb i byen, at 2 drenge var druknet i søen. Hun skulle lige kontrollere, at vi var, hvor vi skulle være.
Bent Andersen døde i slutningen af november 2012.


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, side 4. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. maj 1951, side 3; Kano kæntrede, Bevægede kammerater
Samtale med Bent Andersen 9. november 2012


Sidst rettet 7. juli 2015
©Jyderup Realskole