Retur forside elevlisterElevliste 1950/51
Det nye skoleår begynder tirsdag den 15. august (1950)1

Jyderup Realskoles realklasse 1951
Jyderup Realskoles realklasse 19517
Første række nederst fra venstre: Birgit Finnemanh, Inge Birchi, Jytte Schmidt, Kirsten Freese, Grethe Sørensenj, Anne Linde Laursenk
Anden række fra venstre: Theodor Boysen, Peter Bistrup, Birgit Borg Nielsen, Lise Ganderup, Marie Larsenl, Margit Nielsen, Mogens Jensen, Inge Mortensenm, Christian Jørgensen, Anders Thastum Sørensen.


*I Underklasse og II, III Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1951, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus.
IV Underklasse (23 elever på dette niveau)
Helle Andreasen, Vejassistent Andreasen, Skovhaven
Svend Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Ib Christiansen, Vognmand Christiansen, Svebølle
Mogens Frederiksen, Fru Frederiksen, Svebølle
Anders Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Knud Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Tove Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Kirsten Petersen, Proprietær Petersen, Viskingegård
Per Petersen, Købmand Petersen, Hagendrup
Connie V. Rasmussen, Bager Rasmussen, Snertinge
Ole Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Ole Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Peter Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Frans Sponn, Forpagter Sponn, Gammelrand
Niels Sponn, Forpagter Sponn, Gammelrand
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Knud Weinreich, Gårdejer Weinreich, Viskinge
VI Underklasse (19 elever på dette niveau)
Gunver Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Lund Christensen, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Jørgen Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup
Inger Johanseng, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Sonja Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
I Mellemklasse A (19 elever på dette niveau)
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Tove Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup *fb*
Søren Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Elsebeth Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Købmand Jensen, Ny Bjergby
Else Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Jørgen Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Ny Huse
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Frede Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Tove Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Hans Peter Mathiesen, Tømrer Mathiesen, Jyderup
Arne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Erik Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang
Jørgen Thaysen, Gartner Thaysen, Knabstrup
I Mellemklasse B (20 elever på dette niveau)
Tove Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn, Svebølle
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Per Clausen, Tandlæge Clausen, Jyderup
Evy Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Boelsmand Hansen, Højsted
Hans Christian Jensen, Gårdejer Jensen, Eskebjerg
Aage Juul Jensen, Gårdejer Jensen, Højbjerg
Birgit Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Jytte Otto, Møller Otto, Føllenslev
Gitte Marie Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Petersen, Manufakturhandler Petersen, Bregninge
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Poul Simonsen, Overgartner Simonsen, Hjortsøgård
Hanne Søgård, Boelsmand Søgård, Ll. Stokkebjerg
II Mellemklasse A (28 elever på dette niveau)
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Gerda Carstensen, Handelsmand Carstensen, Mørkøv
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Ernst Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup
Niels Hjordsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården Flidspræmie
Aage Hørkilde, Købmand Hørkilde, Jyderup
Ole Høy, Overlærer Høy, Mørkøv Centralskole
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Jens Christian Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Maskinarbejder Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Grethe Boye Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Erik Stenholt, Mejerist Stenholt, Mørkøv
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
II Mellemklasse B (24 elever på dette niveau)
Annette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Jørgen Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Bent Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup Flidspræmie
Palle Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg Flidspræmie
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Ruth Mortensen, Vognmand Mortensen, Jyderup
Inge-Lise Nielsen, Boelsmand Nielsen, Bennebo
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Rita Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Ellen Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Peter Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunf, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*
III Mellemklasse A (20 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv Flidspræmie
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Ole Bue Madsen, Statshusmand Madsen, Bjergby
Bjørn Nielsen, Fabrikant Nielsen, Tornved
Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Benny Petersen, Arbejdsmand Petersen, Mørkøv
Jørn Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Skamstrup
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
III Mellemklasse B (21 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Ulla Andreasen, Vejassistent Andreasen, Skovhaven
John Carlsen, Smedemester Carlsen, Svebølle
Kjeld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Volmer Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved Flidspræmie
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Torkil Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård Flidspræmie
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Hans Christian Sørensen, Cykelhandler Sørensen, Svebølle
Ingrida Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Tove Sørensen, Gårdejer Sørensen, Jorløse
Flemming Thomsen, Bestyrer Madsen, Stenrand
IV Mellemklasse A (21 elever på dette niveau)
Hans Peter Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup ✝ RIP
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderupb
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Anelise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Birthe Jensen, Cykelforhandler Jensen, Mørkøv
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Kjeld Lasen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Børge Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ole Olsen, Gårdejer Olsen, Bjergby
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Jyderup Realskoles 4 mellem 1951
IV Mellem A fra Margot Bache, ægtefælle til Ib Bache 2014.
Bageste række i hjørnet fra venstre: Erik Christensen, Ib Bache, Erik Jacobsen, Erik Nielsen Ole Olsen, Hans Peter Andersen, Lærer Hansen, Tony Sørensen, Kjeld Larsen
De tre drenge foran lærer Hansen fra venstre: Palle Jørgensen, Børge Nielsen, Jørn Bache
Rækken med piger fra venstre: Eva Rasmussen, Gyda Nielsen, Meta Nielsen, Anelise Christiansen, Inga Schrøder, Inge Madsen, Birte Larsen
Forreste række fra venstre: Grethe Møller, Kirsten Klestrup Hansen, Ingelise Petersen, Birthe Jensen
IV Mellemklasse B (17 elever på dette niveau)
Gisela Ahlefeldt-Laurvig, Greve Ahlefeldt-Laurvig, Løgtvedgård ✝ RIP 2000
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Niels Fonnesbech-Wulff, Godsejer F. Wulff, Vesterbygård
Ole Peter Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Hans Frede Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grethe Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle Flidspræmie
Poul Johan Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter Schou-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Realklasse (18 elever på dette niveau)
Inge Birchi, Fru Birch, Haunsøgård Flidspræmie
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Birgit Finnemannh, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Lise Ganderupe, Fru Ganderup, Jyderup
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørning, ✝ RIP
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, Akselholm, ✝ RIP
Maria Larsenl, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Anne Linde Laursenk, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Inge Mortensenm, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthåb
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaard
Jytte Schmidt, Blikkenslagermester Schmidt, Jyderup
Grethe Sørensenj, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup

Antal elever 1951 sammentalt til i alt 2302

Realeksamen 19513 (16 elever på dette niveau)
Inge Birchi, Fru Birch, Haunsøgård
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Birgit Finnemannh, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Lise Ganderup, Fru Ganderup, Jyderup
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Maria Larsenl, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Anne Linde Laursenk, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Inge Mortensenm, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthåb
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaard
Jytte Schmidt, Blikkenslagermester Schmidt, Jyderup
Grethe Sørensenj, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle
Anders Thastumc, Pastor Sørensen, Jyderup

Mellemskoleeksamen 1951 A4 (21 elever på dette niveau)
Hans Peter Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Anelise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Birthe Jensen, Cykelforhandler Jensen, Mørkøv
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Kjeld Lasen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg Flidspræmie
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Børge Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Carl Emil Nielsen, Englevådsgårdd
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ole Olsen, Gårdejer Olsen, Bjergby
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, Mørkøv

Mellemskoleeksamen 1951 B5 (17 elever på dette niveau)
Giela Ahlefeldt-Laurvig, Greve Ahlefeldt-Laurvig, Løgtvedgård
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Niels Fonnesbech-Wulff, Godsejer F. Wulff, Vesterbygård
Ole Peter Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted, ✝ RIP
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Hans Frede Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grethe Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Poul Johan Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup

Fra årsberetningen 1952;
”Ved slutningen af sidste skoleår (maj 1951) indtraf den sørgelige begivenhed, at to af skolens elever, Knud Larsen og Poul Henning Jensen, begge fra den afgående realklasse, forulykkede på Skarridsø, hvorved de begge omkom. Skolens lærere og elever, der kendte dem på nært hold, vil bevare mindet om dem som to humørfyldte og gode drenge, og således vil vi ære deres minde”Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1950, side 3; Jyderup Realskole
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, side 4
Kilde 7: Billede af realklassen 1951 fra Jyderup Lokalarkiv (arkiv.dk B-7474 med tilladelse til gengivelse 29. februar 2016)
Kilde 8: Billede Gymnastikopvisning på hotel Skarridsø og oplysninger om navne fra Preben Johansen, 8. sept. 2017
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a)Aunsø kirkebog 1942-59 opslag 129 nr. 3 Ingrid Ruth Sørensen konfirmeret 30/9.51 far Aage Lindhardt og Astrid Marie (f. Jepsen) Sørensen
b) Bor muligvis på Nexelø 2014 (mail fra Margot Bache)
c) Anders har taget studentereksamen på Stenhus og fortsætter med at læse teologi. Kalundborg Folkeblad 22. juni 1955, side 3
d) Fysioterapeut frk. Gyda Nielsen datter af gdr. Carl Erik Nielsen, Englevådsgården" Jyderup, vies pinselørdag i Jyderup
Kirke til skytte Arne Larsen, søn af tømrermester Tage Larsen, Hillerød. Kalundborg folkeblad 9. maj 1959, side 3
I generalforsamling 1951 ses plantageejer Morthensen og ikke musiker. - Plantageejer Morthensen havde en datter Gitte, så det nok Viggo M (bror til plantageejer M)
e) Sendte billede af Realklassen til Agnete Ganderup Jacobsen på fb "Stationsbyen", for at høre om hun er i familie med Lise, hun svarer det er hendes storesøster og hun (Lise) har det godt samt bor på Mors. (1/3.16)
f) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
g) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. sept. 2017
h) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Birgit Kjær Hansen
i) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Birch Madsen
j) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Grethe Petersen
k) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
l) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Marie Jespersen
m) Navneændring iht. klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen


Fra en gymnastik opvisning på Hotel Skarridsø.
Gymnastikopvisning 1950-51 hotel Skarridsø
Bagerst fra venstre; Bruno Nielsen, Jørn Bache, Sven Strange, Ib Bache, Leder Svend Åge Rasmussen, foran ham to jeg ikke kan huske.
Forrest fra venstre; Verner Abrahamsen, Per Gundersen, Bent Olsen, Bjørn Nielsen og med fanen Nils Peter Rasmussen, og til sidst mig selv Preben Johansen.
Årstallet må være ca.1950 -518
I original tekst stod "har vist byttet om på Bjørn og Bruno" (rettet i ovenstående tekst)

Sidst rettet 21. oktober 2017
©Jyderup Realskole