Retur forside elevlisterElevliste 1951/52
I Underklasse og II, III Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1952, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus
Antal elever 1952 sammentalt til i alt 2456

IV Underklasse6 (21 elever på dette niveau)
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Jyderup
Flemming Hansen, Gårdejer Knud Hansen, Høedvej 40, Høed
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Hans Henrik Jensen, Forpagter Jensen, Jyderup
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe
Hanne Fau Jørgensen, Mejeriejer Jørgensena, Jyderup
Leif Skov Jørgensen, Kærnemester S. Jørgensen, Jyderup
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Anny Dyveke Nielsen, Smedemester Nielsen, Holmstrup
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Arne Normand, Politibetjent Normand, Føllenslev
Jens Oleseni, Købmand Oleseni, Jyderup *fb*
Kirsten Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Hans Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Per Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Margit Revsbæk, Forpagter Revsbæk, Høed
Bente Weinreich, Guldsmed Weinreich, Mørkøv
V Underklasse6 (21 elever på dette niveau)
Svend Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Ib Christiansen, Vognmand Christiansen, Svebølle
Jens Erik Enevoldsen, Arbejdsmand Enevoldsen, Jyderup
Anders Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Lizzie Hansen, Gårdejer Hansen, Snertinge (*fb*)
Sejr Holm, Husbestyrerinde D. Nejstrup, Aldersro pr. Værslev
Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Knud Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Mogens Olsen, Centralbestyrerinde Else Olsen, Jyderup
Kirsten Petersen, Proprietær Petersen, Viskingegård
Ole Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Ole Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Peter Schochh, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Lena Voss Sørensen, Gårdejer Fru Sørensen, Jorløse
Inger Agnete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv
Knud Weinreich, Gårdejer Weinreich, Viskinge
I Mellemklasse A6 (24 elever på dette niveau)
Dorthe Andersen, Mejerist Andersen, Ballebjerg
Gunver Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Lizzie Bruhn, Kommis Bruhn, Mørkøv
Jørgen Lund Christensen, Gårdejer Christensen, Mørkøv Flidspræmie
Karen Vibeke Christensen, Gårdejer Christensen, Haunsø
Erik Dyrholm, Gårdejer Dyrholm, Mørkøv
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Ruth Elva Jensen, Arbejdsmand Jensen, Mørkøv
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup
Preben Bruhn Jensen, Gårdejer B. Jensen, Tvede
Leif Larsen, Maler Larsen, Skamstrup
Lise Larsen, Bestyrer Larsen, Godthåb
Anni Mikkelsen, Husmand Nielsen, Godthåb
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anni Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Connie V. Rasmussen, Bager Rasmussen, Snertinge
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Fritz Møller Svendsen, Arbejdsmand Svendsen, Mørkøv
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Vagn Sørensen, Tobakshandler Sørensen, MørkøvI Mellemklasse B6 (28 elever på dette niveau)
Erna Andersenp, Gårdejer Fru Andersen, Jorløse
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Grethe Foltingk, Arbejdsmand Folting, Jyderup
Mogens Frederiksen, Fru Frederiksen, Svebølle
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Ellen Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Jorløse
Jørgen Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Mona Lisa Hansen, Vognmand Hansen, Bregninge
Poul Ernst Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Vivi Høj, Gårdejer Høj, Jyderup
Annie Jensen, Gårdejer Jensen, Jorløse
Jørgen Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Inger Johanseno, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Sonja Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Ingeborg Kjær, Gårdejer Kjær, Viskinge
Bent Larsen, Skovløber Larsen, Bro Mølle
Tove Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Hanne Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Leif Mikkelsen, Skytte Mikkelsen, Astrup
Kirsten Seideling Nørby, Arbejdsmand Nørby, Jyderup
Per Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Jørgen Christian Petersen, Gårdejer Petersen, Eskebjerg Flidspræmie
Ella Rasmussen, Stationsforstander Rasmussen, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
II Mellemklasse A6 (21 elever på dette niveau)
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Tove Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup *fb*
Søren Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Elsebeth Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Else Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Fau Jørgensen, Mejeriejer Jørgensenb, Jyderup ✝RIP
Jørgen Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Ny Huse
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Frede Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Tove Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Hans Peter Mathiesen, Tømrer Mathiesen, Tuse
Arne Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Amtsrådsmedlem Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Erik Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang Flidspræmie
Jørgen Thaysen, Gartner Thaysen, Knabstrup

II Mellemklasse B6 (20 elever på dette niveau)
Tove Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn, Svebølle
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Per Clausenc, Tandlæge Clausen, Jyderup
Evy Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Boelsmand Hansen, Højsted
Hans Christian Jensen, Gårdejer Jensen, Eskebjerg
Aage Juul Jensen, Gårdejer Jensen, Højbjerg
Birgit Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg Flidspræmie
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Jytte Otto, Møller Otto, Føllenslev
Gitte Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Petersen, Manufakturhandler Petersen, Bregninge
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Poul Simonsen, Overgartner Simonsen, Hjortsøgård
Hanne Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg
III Mellemklasse A6 (28 elever på dette niveau)
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Gerda Carstensen, Handelsmand Carstensen, Mørkøv
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderupd
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Ernst Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup
Niels Hjordsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården
Aage Hørkilde, Købmand Hørkilde, Jyderup
Ole Høy, Overlærer Høy, Mørkøv Centralskole
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Jens Christian Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Maskinarbejder Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Grethe Boye Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Arne Plambech, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup Flidspræmie
III Mellemklasse B6 (22 elever på dette niveau)
Annette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Jørgen Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Bent Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle Flidspræmie
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Ruth Mortensen, Vognmand Mortensen, Jyderup
Inge-Lise Nielsen, Boelsmand Nielsen, Bennebo
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Rita Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Ellen Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raunn, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*


IV Mellemklasse A6 (20 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup Flidspræmie
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Ole Bue Madsen, Statshusmand Madsen, Bjergby
Bjørn Nielsen, Fabrikant Nielsen, Tornved
Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Benny Petersen, Arbejdsmand Petersen, Mørkøv
Jørn Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Skamstrup
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
IV Mellemklasse B6 (16 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Kjeld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Volmer Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup Flidspræmie
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Torkil Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Ingride Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Tove Sørensen, Gårdejer Sørensen, Jorløse

Realklasse A6 (24 elever på dette niveau)
Gisela Ahlefeldt-Laurvig, Greve Ahlefeldt-Laurvig, Løgtvedgård RIP 2000g
Hans Peter Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted, ✝ RIPf
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev Flidspræmie
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Hans Frede Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Børge Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk Flidspræmie
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Flidspræmie
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansenj, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup *fb*
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, Mørkøv

Jyderup Realskoles realklasse 1952
Realklassen8 fra Ivan Frederiksen søn af Birthe Juul
Nederst fra venstre: Birte Larsen, Godthåb; Ingelise Petersen, Jyderup; Eva Rasmussen, Det Hv. Hus, Jyderup; Metha Nielsen, Føllenslev Møbler; Inga Schrøder, Høedvej, Jyderup; Gisela Ahlefeldt-Laurvig, Løgtvedgå; Tove Pedersen, Svebølle;
Øverste række: Birte Juul, Bregninge: Erik Nielsen, Søbogård, Høed; Tony Sørensen, Mørkøv Kro; Birgit Eggert Petersen Skamstrup Mejeri, Erik Christensen, Høed; Jytte Schou Hansen, Sølystvej, Jyderup; Sven Strange, Jernbanevej, Jyderup; Børge Nielsen, Tysbjerggård, Hjembæk; Hans P. Andersen, Lynggårdsvej, Jyderup; Palle Andersen, Særslev; Jes Kristiansen, Svebølle; Frede Kuhre, Strids Mølle gartneri; Jens Petersen, Viskingegården; Erik Nielsen, Gl. Svebølle; Grete Møller, Bregningegården; Gyda Nielsen, Englevådsgården, Jyderup; Inge Madsen, Stokkebjergvej, Jyderup


Realeksamen5 (24 elever på dette niveau)
Gisela Ahlefeldt-Laurvig, Greve Ahlefeldt-Laurvig, Løgtvedgård ✝ RIP 2000
Hans Peter Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Erik Gybel Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted, ✝ RIP
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev Flidspræmie
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Hans Frede Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Inge Højgård Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Børge Pilegård-Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk Flidspræmie
Erik Vagn Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Katrine Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Flidspræmie
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Metha Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Birgit Eggert Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Jens Tage Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
Tony Frölich Sørensen, Tømrer Sørensen, Mørkøv

Mellemskoleeksamen 19525 A (20 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Ole Bue Madsen, Statshusmand Madsen, Bjergby
Bjørn Ågård Nielsen, Fabrikant Nielsen, Tornved
Grethe Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Benny Petersen, Arbejdsmand Petersen, Mørkøv
Jørn Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Skamstrup
Kirsten Skovgård Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved

Mellemskoleeksamen 19525 B (16 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Volmer Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Torkil Bo Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Ingrid Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Tove Sørensen, Gårdejer Sørensen, Jorløse
Sangaften
Juni 1952 Tre elever fik udmærkelse på Jyderup Realskole
24 elever bestået eksamen, i det store og hele med gode karakterer, en enkelt nåede udmærkelse. Mellemskoleeksamen bestået af 36 elever, deraf to med udmærkelse2

På Norges-tur i sommerferien:
Realskolen holder nu sommerferie til næste skoleårs begyndelse i august. Den 30 denne måned rejser 4. mellemklasserne på besøg i Norge. Eleverne skal indkvarteres privat i Trondheim i nogle dag og endvidere bo på vandrerhjem i Dovrefjeldene. Den 26 denne måned kommer 30 elever og 3 lærere fra en skole i Trondheim på besøg i Jyderup, hvor de indkvarteres hos deres kammerater på Realskolen. De norske gæster rejser videre til København den 28 denne måned3
1952 Tronheim og Dover

1952 Dimissionstale

1958, Januar; Fysioterapeut eksamen
Frk. Gyda Nielsen, datter af gårdejer Carl Erik Nielsen, "Englevådsgården", Jyderup, har på Teilmanns Institut, København, bestået eksamen som fysioterapeut4


Kilder:
Kilde 1: Oplysning om fadders erhvervstitel fra Holbæk Amts Venstreblad 15. oktober 1951 side 3; På en aften tegnedes
10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole, om navn på forældre fra Flemming Thorsen
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 21. juni 1952 side 4; Tre elever fik udmærkelse på Jyderup Realskole
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 21. juni 1952 side 4
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 18. jan. 1958, side 3; Fysioterapeut eksamen
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 8: Billede af Realklassen fra Ivan Frederiksen søn af Birthe Juul okt. 2014
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Mejerist og direktør for mejeriet (ved Realskolen) oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
b) Mejerist og direktør for mejeriet (ved Realskolen) oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
c) Kalundborg Folkeblad 6. juli 1967 tandlæge Max Jensen, Espergærde, der har købt tandlæge Poul Clausens praksis på Skarridsøggade ("Gyllinghus"), meddeler ved annonce, at klinikken - efter en ferielukning - genåbner 1. august
d) Kalundborg Folkeblad 9. maj 1959 kan man læse at damefrisørinde frk. Grethe Christensen, "Søbæksgården" Jyderup datter af Johannes Christensen, vies pinselørdag til postassistent Carl Erik Carlsson, Kolding. tidl. Jyderup Postkontor, søn af Carlo Carlsson, Arløv, Sverige.
e) Aunsø kirkebog 1942-59 opslag 129 nr. 3 Ingrid Ruth Sørensen konfirmeret 30/9.51 far Aage Lindhardt og Astrid Marie (f. Jepsen) Sørensen
f) RIP oplyst af sønnen Ivan Frederiksen. Ivan er inviteret til Jyderup Realskoles gensynsfester (2012)
g) Fundet på internettet (2013)
h) Peter Schoch; Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 154 nr.0 Konfirmeret 25. september 1955
Hanne Helmer Petersen ses III M. 1951 og Realklassse+eksamen 1953 men ikke her (Hanne bør gå i IV M)
i) I årsberetningen står Jens Olsen, købmand Olsen, Jyderup rettet januar 2016 til Jens Olesen, købmand Olesen
j) Navneændring nu Jytte Schou Jørgensen
k) Fra sognerådsmøde; 15/2.1951 (284) E. Folting, Teglværksvej ansøger om friplads på Realskolen for 1 datter – bev. 1/1 friplads7
l) Fra sognerådsmøde; 15/2.1951 (283) Stat. Rasmussen (kan ikke læse vejnavn, evt. Holbækvej) søger friplads på Realskolen for 1 datter – bevilgedes ½ friplads7
m) Fra sognerådsmøde; 15/5.1951 (389) Henry A. Hansen, Holbækvej 121, friplads til søn på Jyderup Realskole – bev ½ friplads7
n) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
o) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
p) Navneændring nu Erna Hansen ses ved klassens sammenkomst 2006


Sidst rettet 23. september 2017
©Jyderup Realskole